SONAMOO Newsun_star with ...
คุณ Newsun เกิร์ลกรุ๊ปจากวง SONAMOO โรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์ด้วยคะ. นอกจากจะมีสเน่ห์ในหลายๆด้านแล้วให้เห็นจากด้านงานเพลงแล้วยังมีทั้งงานแสดงที่ทำใให้เห็นถึงความสามารถของเธอท...
WITH STAR MORE ▶

ON-LINE MORE ▶

ข้อควรระวัง
ผลลัพธ์ของศัลยกรรมขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
กรุณาอ้างอิง รูปก่อนหลังศัลยกรรมที่อยู่ในโฮมเพจก่อนนะคะ