แนะนำโรงพยาบาล

ผู้ำนำด้านศัลยกรรมเกาหลี GRAND

สหรัฐอเมริกา, จีน, ญี่ปุ่น, มองโกเลีย, รัสเซียฯลฯ
สำหรับชาวต่างชาติผู้ที่สนใจเพื่อเข้ารับการทำศัลยกรรม
การบริการที่หลากหลายและให้ความรู้สึกที่แตกต่าง

01 บรืการรับ-ส่ง

เมื่อลูกค้าต่างประเทศที่้เดินทางมาถึงสนามบินเกาหลีมีการต้อนรับด้วยบรรยากาศอย่างอบอุ่น และมีความหลากหลายของบริการการรถรับส่งจากสนามบินไปยังโรงพยาบาลสำหรับการเดินทางของคุณได้อย่างปลอดภัย

02 บรืการรับ-ส่ง

เมื่อลูกค้าต่างประเทศที่้เดินทางมาถึงสนามบินเกาหลีมีการต้อนรับด้วยบรรยากาศอย่างอบอุ่น และมีความหลากหลายของบริการการรถรับส่งจากสนามบินไปยังโรงพยาบาลสำหรับการเดินทางของคุณได้อย่างปลอดภัย

03 บริการล่ามปรึกษา

ให้บริการทั้งในเรื่องการประสานงาน การให้คำปรึกษา เข้าปรึกษา ผ่าตัด ตลอดจนระยะเวลาที่พักฟื้นหลังการผ่าตัด และบริการให้คำปรึกษาหลังผ่าตัด

04 บริการ 24 ชั่วโมง

เนื่้องจากอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับที่ชาวต่างชาติเข้ามาพำนักทางโรงพยาบาลจึงมีบริการให้คำปรึกษาตลอด24 ชั่วโมงสามารถติดต่อโดยตรงผ่านทางโทรศัพท์

05 เว็บไซต์บริการที่มีหลากหลายภาษา

ภาษาอังกฤษ,จีน,ญี่ปุ่น,มองโกเลีย,รัสเซีย,ฯลฯเว็บไซต์ที่มีบริการหลายภาษาและเช่นเดียวกับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับศัลยกรรมเสริมความงามที่เรามีให้บริการในการพยายามที่จะออกแบบให้มีลักษณะเสมือนเครื่องมือที่ช่วยเนรมิตรความงาม