ความสมส่วน ของความงาม
เพื่อสร้างความสมดุล

ศัลยกรรมลดขนาดหน้าอก

ยกกระชับหน้าอก ให้เหมาะสมกับ รูปร่างเหมือนเกิดใหม่
ด้วยการศัลยกรรม ลดขนาดหน้าอก ที่แกรนด์

STEP 5
▷ วางยาสลบ
▷ ใช้ระยะเวลาในการผ่าตัด 6 ชั่วโมง
▷ สามารถกลับที่พักได้ ในวันเข้าผ่าตัด
▷ หลังการผ่าตัด 2-3 สัปดาห์
▷ สามารถตัดไหมได้

WHY?

ทำไมต้องทำศัลยกรรมลดขนาดหน้าอกที่แกรนด์

ผู้หญิงเกาลีมีปริมาตรของนมข้างเดียว เฉลี่ย ประมาณ200~250cc แต่หนากว่า400cc เกิดปัญหาด้านร่างกาย และ จิคใจ นอกจากปัญหาด้านความสวยงาม จึงทำศัลยกรรมลดขนาดหน้าอก
ศัลยกรรมลดขนากหน้าอกเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างยากกว่าศัลยกรรมเพิ่มขนาดหน้าอก แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญจึงต้องทำการผ่าตัดนี้

วิธีการตรวจหน้าอกใหญ่โดยตนเอง

IF

ถ้าหน้าอกใหญ่กว่าปกติ?

ถ้าเอาหนื้อเยื่อของต่อมน้ำนมออกมากเกินไป จะเกิดปัญห เมื่อให้เลือกในเนื้อเยื่อต่อมน้ำนม
แพทย์ ผู้เชี่ยวขาญด้านศัลยกรรมหน้าอกที่แกรนด์ ทำรูปทรงหน้นอกสวยที่เหมาะกับแตละร่างกาย

ศัลยกรรมลดขนาดหน้าอกที่แกรนด์ คือ

 • ไม่เพียงแค่ทำให้มีขนาดเล็ก

  ไม่เพียงแค่ทำให้หน้าอกมีขนาดเล็กเหมือนสมายก่อนเท่านั้น แกรนด์จะผ่าตัดโดยใช้ ต่อมน้ำนมของตนเอง จึงสามารถทำให้หน้าอก มีความเต่งตึงและ ดูชุ่มชื่นขึ้น
 • ใช้การส่องกล้อง เพื่อ การผ่าตัด ที่ถูกต้องและแม่นยำ

  สามารถรับการผ่าตัดที่ ถูกต้อง และมีความละเอียดมากขึ้น ดังนั้นผู้ที่ได้ทำศัลยกรรมนี้ จะตอ้งมีความพึงพอมากขึ้
 • ลดความเสียหายให้กับหลอดเลือดและเส้นประสาทที่สุด

  รักษาความรู้สึกของหน้าอกไว้ได้ และ มีความเสียน้อยของเส้นประสาทและเส้นโลหิต เพราะว่าวิเคระห์โครงของกล้ามเนื้อได้ โดยใช้ส่องกล้อง
 • จะผ่าตัดแผล เพียงเล็กน้อย จึงความเจ็บปวด ก็จะน้อยตามไปด้วย

  ผ่าตัดแผลเพียงเล็กน้อย ก็สามารถผ่าตัดประณีตได้ จึงจะทำให้ความเจ็บปวดน้อยลง และ ส่วนใหญ่ หลังจากทำศัลยกรรมหน้าอก มักจะใส้ถุงเลือด แต่ในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้อง ใส้ถุงเลือดหลังจากทำศัลยกรรมหน้าอก และการฟื้นตัวก็จะสั้นตามไปด้วย
 • หลังจากการผ่าตัด การดูแลรักษาจะง่าย

  เนื่องจากการลอกออกผิวหนังให้ถูกต้องและอ่อนนุ่ม จึงจะทำให้ความเจ็บป่วยน้อยลง และเวลา นวดหน้าอก หลังจากผ่าตัด ก็จะไม่เคยเจ็บปวด ซึ่งการดูแลรักษาจะง่ายด้วย

CAUSE

เหตุผลของหน้าอกที่หย่อนลง

อาการที่หน้าอกใหญ่มากเกินไป ที่มีลักษณะขับถ่ายภายใน อาการที่หน้าอกใหญ่มากเกินไป ที่มีลักศณะความอ้วน

อาการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยในทางพันธุกรรม และมีฮอร์โมนเยอาะเกินไปที่มีมีอิทธิพลต่อขนาดหน้าอก หน้าอกจึงเปลี่ยนเป็นใหย่มากเกินไป

บางเคศเกิดขึ้นในข่วงคราวเนื่องจากการตั้งครรภ์ การคลอดลูก และการให้นม และเมื่อเป็นเยาวชน เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่สมดุลของฮอร์โมน

ในกรณีคนที่มีความอ้วนมีหน้าอกที่ใหยษเกินไปเป็นเคศที่จากการโภชนาการแบบวัฒนธรรมยุโรปตะวันตก

WAY

วิธีศัลกรรมลดขนาดหน้าอกที่แกรนด์

01 วีธีแก้โดยกรีดเส้นตั้งฉาก(วิธีการนี้เหมาะกับหน้าอกที่เป็นปกติ ไม่เกี่ยวขนาดหน้าอก)

หลังจากกรีดรอบหัวนมเส้นตั้งฉากประมาณ4-5cmแล้ว เอาเนื้อเยื่อไขมันออก

มีแผลเล็กกว่าวิธีแก้โดยกรีดรูทรงเหมือนตัว

วิธีที่รวมข้อกีของ วีธีแก้โดยกรีดเส้นตั้งฉากและวิธีแก้โดยกรีดรูทรงเหมือนตัว

มีผลประโยชน์ต่อขนากหน้าอกที่ใหญ่มากเกินไปวิธีแก้โดยกรีดรูทรงเหมือนตัว

แก้หน้าอกโดยเอาผิวข้างล่างหน้าอกออกได้

ทำให้มีรูปทรงหน้าอกกลมกว่าวิธีการอื่น

หลังการผ่าตัด สามารถให้นมได้ และรักษาความรู้สึกของหน้าอกไว้ได้

02 วีธีแก้โดยกรีดส่วนรอบหัวนม(วิธีการนี้เหมาะกับหน้าอกที่ใหญ่มากเกินไป หรือ ไม่หย่อนลงเกินไป)

ถ้าลดขนากหน้าอกที่ใหญ่มากเกินไป มีแผลรอบหัวนม และลดขนาดหน้าอกอย่างจำกัด

มีผลประโยชน์ต่อผู้หญิงที่ไม่เต่งง่น

ระยะเวลาการผ่าตัดสั้ร และสามารถฟื้นตัวรวดเร็วได้

มีแผลน้อย เพราะว่ากรีดรอบหัวนม

มีผลประโยชน์ต่อหน้าอกที่ไม่ไหญ่มากเกินไป

มีผลประโยชนฺต่อหน้าอกที่ใหญ่และหย่อนลง

หลังการผ่าจัด สามารถให้นมได้

หลังการผ่าจัด มีปลร้อยน้อย อย่างเช่น การติดเชื้อ หรือ กระเปาะโลหิต

03 วิธีแก้โดยกรีดรูทรงเหมือนตัว(วิธีการที่กรีดรอบหัวนม และกรีดเหมือนตัว)

มีผลประโยชน์ต่อหน้าอกที่ใหญ่มากเกินไป และหย่อนลงมากเกินไป
เอาเนื้อเยื่อของต่อมไขมันและผิวออกแล้ว เปลี่ยนบริดวณของหัวนมสู่ข้างบน

หน้าอกที่หย่อนลงทำให้มีลักษณะยืดหยุ่น

มีผลประโยชน์ต่อหน้าอกที่ใหญ่มากเกินไป และหย่อนลงมากเกินไป

แม้มีแผลยาว เพราะว่ากรีดแบบยาว แต่ไม่เห็นแผลเพราะว่าตั้งอยู่ข้างล่างหน้าอก และ และจะค่อยหาบไป

04 วิธีการดูดไขมัน(วิธีที่เหมาะกับหน้าอกที่มีไขมันเยอาะ )

มีผลประโยชน์ต่อหน้าอกที่ไม่หย่อนลง และมีลักษณะยืดหยุ่นด้วย

ไม่มีแผลตรงหน้าอก

มีผลประโยชน์ที่เปลี่ยนไซส์ และจะมีความพึงพอใจด้วย

มีผลประโยชน์ต่อหน้าอกที่ใหญ่เล็กน้อย ไม่หย่อนลง และ มีลักษณะยืดหยุ่นด้วย

WHO?

ใครควรทำศัลยกรรมแก้หน้าอกที่หย่อนลงที่แกรนด์

ในกรณีหน้าอกดูไม่สวย เพราะว่าหน้าอกใหญ่มากเกินไป ในกรณีมีความเครียดด้านจิตใจ เนื่องจากหน้าอกที่ใหญ่ ในกรณีมีอาการเจ็บปวดคอ เนื่องจากหน้าอกที่ใหญ่ ในกรณีมีอาการเจ็บปวดเอว เนื่องจากหน้าอกที่ใหญ่ ในกรณีมีปัญหาของผิว เนื่องจากหน้าอกที่ใหญ่ อย่างแช่นหัดเปื่อยของผิว
การรักษาหลังการทำศัลยกรรมแก้หน้าอกที่หย่อนลง สำคัญด้วย
 • ตั้งแต่6 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด สามารถกินอาหาร ก็จะแนะนำให้กินข้าวต้มหรือหรือโจ๊กนุ่มฯลฯ
 • อาบน้ำฝักบัวที่เรียบง่ายได้หลังจากประมาณเจ็ดวันหลังจากการผ่าตัดที่แผลติดสนิทพอ
  ( แช่ส่วนที่ผ่าตัดในน้ำ หรืออยูนานในสภาพแวดล้อมที่ร้อน ไม่ดีหรอก)
 • หลังการผ่าตัด อาจทำให้เกิดอาการบวมและช้ำซึ่งขึ้นอยู่กับแตกต่างระหว่างบุคคล เมื่อนอนหลับ ห้ามก้มศีรษะลงหรือคว่ำ นอนหลับโดยรองรับด้วยหมอนนุ่มประมาณ2-3อัน นี้จะช่วยให้เพื่อบรรเทาอาการบวมและปวด
 • หนึ่งสัปดาห์หลังการผ่าตัด ไม่ควรยกแขนขึ้นมากกว่า 90 องศา ต้องระวังยกของหนักหรือใช้แขนมากเกินไป
 • สามสัปดาห์หลังการผ่าตัด ออกกำลังกายเบาเช่นการวิ่งจ๊อกกิ้งก็ไม่มีปัญหา แต่การออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าอก ทำให้เปลี่ยนแปลงวัสดุเทียมได้ จึงไม่
 • หลังการผ่าตัด หลีกเลี่ยงการดื่มและสูบบุหรี่เพราะทําให้อาการบวมหายช้า หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เป็นไปได้หลังจาก
 • หลังการผ่าตัด ในช่วงระยะเวลาการกู้คืน ควรระวังถึงผลกระทบที่แข็งแกร่ง
หลังผ่าตัด ทุกคนจะมีความบวม แต่ความบวมนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะแต่ละบุคคล
หากต้องการศัลยกรรมหน้าอกสวย โดยคำนึงถึงกล้ามเนื้อ ผิว และทรวดทรง
มาที่โรงพยาบาลศัลยกรรม GRAND เกาหลีค่ะ
ระบบศัลยกรรมระดับโลกที่มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
สามารถช่วยทำให้หน้าอกดูเป็นธรรมชาติและดูมีเสน่ห์โดยใช้ซิลิโคนที่ปลอดภัย
ศัลยกรรมหน้าอกออกมาสวยสมบูรณ์แบบของ GRAND
ศัลยกรรมหน้าอกของโรงพยาบาลศัลยกรรม GRAND
ด้วยความชำนาญและประสบการณ์ยาวนาน สามารถช่วยเสริมหน้าอกที่มีเสน่ห์
โดยใช้ซิลิโคนที่ปลอดภัย ดีไซน์รูปทรงให้เหมาะกับบุคคล
ได้ผิวสัมผัส และการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติ
ศัลยกรรมระดับโลกที่ INFRASTRUCTURE
กับ 24 ประเทศทั่วโลกและบริการที่ทันสมัย
Grand เป็นผู้นำด้านศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีให้บริการครอบคลุม 24
ประเทศทั่วโลกและเป็นศูนย์ INFRASTRUCTURE
และบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยล
มีอำนวยความสะดวกโดยล่ามผู้ประสานงาน
ที่พูดภาษาต่างประเทศแบบตัวต่อตัว
สำหรับคนไข้ต่างชาติ แกรนด์จะดูแลให้ได้รับความสะดวกตลอด 24
ชั่วโมงในทุกขั้นตอน [ปรึกษา-ผ่าตัด-รักษาแผล-ดูแลหลังการผ่าตัด]
ทุกกระบวนการด้วยบริการ 1:1
บริการแบบแพทย์
ONE-STOP ที่ถือลูกค้าเป็นหลัก
ดำเนินงานด้วยมาตรฐานแบบโรงพยาบาลขนาดใหญ่
โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลักแบบ ONE-STOP ดังนั้นลูกค้าของ Grand
สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและสะดวกสบายตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึง
และแกรนด์จะบริการอย่างดีที่สุดเพื่อความประทับใจขอลูกค้าทุกท่านล

ข้อควรระวัง
ผลลัพธ์ของศัลยกรรมขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
กรุณาอ้างอิง รูปก่อนหลังศัลยกรรมที่อยู่ในโฮมเพจก่อนนะคะ