ใบหน้าที่ยาว
และกว้าง ทำให้สมดุล

ศัลยกรรมแก้ใบหน้ายาว

ใบหน้า ที่ดูแข็ง ทำให้เกิด ความสมดุล
ด้วยศัลยกรรมแก้ใบหน้ายาว ที่แกรนด์

STEP 5
▷ วางยาสลบ
▷ ระยะเวลาการผ่าตัด 2~3 ชั่วโมง
▷ สามารถกลับที่พักได้ 1 วันหลังการผ่าตัด
▷ หลังการผ่าตัด 2 สัปดาห์
▷ สามารถตัดไหมได้

WHAT?

ศัลยกรรมแก้ใบหน้ายาว

ใบหน้ายาวคือ คนที่มีใบหน้าที่ยาวผิดปกติ จึงหน้าไม่สมดุล และเวลายิ้มได้เห็นฟัน หรือเหงือกมาก และฟันหน้าไม่ถูกกัน

คนที่มีใบหน้าที่ยาว และมีสบฟันไม่เท่ากัน และมีปลายกระดูกที่ใญ่ด้วย สามารถแก้ได้ที่แกรนด์

ควรทำศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้นที่แกรนด์

ในกรณีที่มีสบฟันปกติ แต่กระดูกปลายคางใหญ่เกินไป และยื่นออกมา ในกรณีที่มีสบฟันไม่เท่ากัน และกระดูกปลายคางใหญ่เกินไป และยื่นออกมาด้วย
แก้ได้โดยทำยกรรมแก้คางยาว แก้ได้โดยทำศัลยกรรมแก้ขากรรไกร ที่มีใบหน้าที่ยาว

ที่แกรนด์จะทำศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น โดยไม่ล้อค โดยใช้เลเซอร์

จะได้รับศัลยกรรมปรับโครงหน้าและศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น ได้ที่ตัดกระดูก โดยไม่มีความเสียหายจากความร้อน หรือ การสั่นไหว

 • ไม่มีรอยแตกที่กระดูกทากกว่า เมื่อตัดกระดูกโดยใช้เลื่อย
 • ช่วยการพื้นของการรวมที่กระดูก เพราะว่า เลเซอร์ส่งเสริมการแตกตัวของเซลล์
 • ไม่ค่อยมีความเสียหายของเส้นเลือด และเส้นประสาทที่มีเลือดออก
 • ไม่ค่อยมีเลือดออก
 • มีความปลอดภัย

WHY?

ทำไมต้องทำศัลยกรรมแก้ใบหน้ายาวที่แกรนด์

ผลรับ ด้านความสวยงาม + ประโยชน์ด้านสมรรถนะ จะสูง ใช้ระบบ และวิธีการตรวจ แบบ 3มิติ ใบหน้าที่สมบูรณ์แบบ สวยงาม และจะมีอัตราส่วน 1 : 1 : 0.8 เปลี่ยนใบหน้าเป็นใบหน้าที่มีมิติ และใบหน้าสมส่วน

ผลรับ ด้านความสวยงาม + ประโยชน์ด้านสมรรถนะ จะสูง

ศัลยกรรมแก้ใบหน้ายาวโดยปกติจะมีเป้าหมายที่จะทำให้ใบห้าสั้นลงเท่านั้น แต่ที่แกรนด์จะแก้ใบหน้าที่ยาวให้ ใบหน้าสวยขึ้น และจะทำให้ประโยชน์ด้านสมรรถนะด้วย

แก้ปัญหาทุกส่วนของใบหน้าที่ใหญ่ได้ โดยผ่าตัดเพียงครั้งเดียว

โดยทำศัลยกรรมแก้ขากรรไกร ที่มีใบหน้าที่ยาวของแกรนด์ จะแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของใบหน้าทั้งหมด จึงจะทำให้หน้าเล็กลง และสวยขึ้น

ทำศัลยกรรมขากรรไกรสองชั้น ที่มีใบหน้าที่ยาว ให้ปลอดภัย

แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมที่มีประสบการมากมายต้องทำศัลยกรรมแก้ใบหน้ายาว เพราะว่าศัลยกรรมแก้ใบหน้ายาวเป็นการผ่าตัดที่ผ่ากระดูกของใบหน้า ที่ใบหน้าจะมีเส้นเลือดและเส้นประสาทเยอาะ จึงที่แกรนด์จะวิเคราะห์โครงหน้าให้อย่างชัดเจน โดยใช้วิธี3มิติ เพื่อไม่ให้เส้นประสาทถูกโดน แม้ว่าการผ่าตัดนี้เป็นการผ่าตัดที่ยากมากก็ตาม แกรนด์สามารถผ่าตัดได้โดยให้มีความปลอดภัยที่สูง

ศัลยกรรมแก้คางยื่นออกมาทื่ทำให้เส้นของคางเห็นชัดเจน

จากกานผ่าตัดโดยให้เหมาะกับใบหน้าตนเอง จะได้รับผลที่ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ และอีพังความพึงพอใจที่สูง

ระบบการดูแลรักษาหลังจากการผ่าตัด

งจากที่ทำศัลยกรรมแก้ใบหน้ายาวที่แกรนด์ จะมีระบบการดูแลรักษา เพื่อให้ความบวม และความอักเสบลดลง ระบบนี้จะช่วย ให้ระยะการพักฟื้นสั้นลง

ทำให้มีรูปทรงหน้าที่สวยงาม โดยวิเคราะห์โครงหน้าอย่างชัดเจนกับ3D CT

แบ็บหนึ่งนะค่ะ!

ถ้าทำศัลยกรรมแก้หน้ายาวกับศัลยกรรมกรามพร้อมกัน สามารถมีโครงหน้าที่สวยงามได้ที่มีเสน่ห์

ศัลยกรรมกราม GO

CUSTOMIZE

วิธีการผ่าตัดศัลยกรรมแก้ใบหน้ายาวที่แกรนด์

ศัลยกรรมขากรรมไกร

ในกรณีหน้ายาวแบะคางยื่นออกมาเมหาะกับศัลยกรรมขากรรมไกร

จะตัดขากรรไกรด้านบน และยกกระดูกให้ขึ้นไป

ตัดขากรรไกรด้านล่าง และแก้สบฟันไม่เท่ากัน และตัดกรามให้เรียบลื่น เล็ก สวย

ที่แกรนด์จะทำศัลยกรรมปลายคางด้วย จึงจะลดความยาวของคางให้ด้วย

ศัลยกรรมคาง

สามารถเพิ่มทำศัลยกรรมคางได้เพื่อจะได้หน้าสั้นลง

การผ่าตัดที่แกรนด์ จะผ่าปลายคางด้านหน้าเท่านั้น และดึงคางออกมาก้าวหน้า จึงสามารถทำให้คางดูไม่กว้าง หน้าเรียว สวย และต่อคางด้านหลังถึงปลายคางให้เป็นธรรมชาติ

เส้นที่ผ่าคางจะสูงกว่าธรรมดา ดังนั้นสามารถทำให้ทุกส่วนของคางยื่นออกมา จึงสามารถพอใจกับผลรับของผ่าตัดได้ด้วย

SYSTEM

ระบบความร่วมมือ และ แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้นที่มีประสบการมากมาย ที่แกรนด์

ศูนย์ศัลยกรรมโครงหน้า และศูนย์ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้นที่แกรนด์ มีระบบความร่วมมือกับสาขาที่พิเษศ และมีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้าที่มีประสบการมากมาย จึงให้บริการที่เหมาะกับแต่ละลูกค้าได้ จากการรักษาก่อนผ่าตัด ถึงการรักษาหลังผ่าตัดที่สาขาที่สะดวกสบาย

ระบบความร่วมมือ และ แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้นที่มีประสบการมากมาย ที่แกรนด์

ศูนย์ศัลยกรรมแผนที่การผ่าตัด ทำการผ่าตัด และระบบรักษา จากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น
ศูนย์ศัลยกรรมช่องปาก ระบบศัลยกรรมที่ร่วมมือกัน ต่อ ศัลยกรรมขากรรมไกรสองขัน หรือ ศัลยกรรมแก้ปากที่ยื่นออกมา
วิสัญญีแพทย์ด้านศัล
ยกรรมโครงหน้า
ระบบที่รักษา ก่อนผ่าตัดหรือหลังผ่าตัด เกี่ยวกับคนที่มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคความดันเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคเส้นเลือดตีบ
ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรเวช ระบบที่เช็ครายละเอียดทางอายุเรช ก่อนป่าตัด
กลุ่มที่รับภาระทั้งหมด
หลังการผ่าตัด
ระบบที่รักษาทั้งหมด หลังการผ่าตัด จากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น
มาตรการเฉไหน้า แผนกผู้ป่วยหนัก วิสัญญีแพทย์ ระบบที่ฆ่าเชิอ

ระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยตัวเอง(UPS)ที่ทุกสาขา เพื่อป้องกันไฟฟ้าดับ

เครื่องที่ปรับปรุงอัตราการเต้นหัวใจ

ระบบที่รับมือสถานการณ์ที่ฉุกเฉิน

ระบบที่รับมือสถานการณ์ที่ฉุกเฉิน
สามารถรับการดูแลที่ICU(แผนกผู้ป่วยหนัก) เพื่อเตรียมสาถานาการณ์ฉุกเฉิน วิสัญญีแพทย์เช็ค อัตราการเต้นหัวใจ และสถานการณ์ของการหายใจโดยตลอด มีระบบที่ฆ่าเชื้อ ด้วยกับเครื่องฆ่าเชื้อที่ระดับสูงุด เพื่อการผ่าตัด และการรักษา ที่มีความสะอาด และ ความปลอดภัย

WHO?

ใครควรทำศัลยกรรมแก้คางยื่นออกมา

ในกรณี มีใบหน้าที่ยาว ในกรณี มีปลายคางโปน ในกรณี ใบหน้าด้านล่าง และคาง ยาว และเวลายิ้มได้เห็นเหง็อกฟัน ในกรณี คางยาวและกว้าง
ในกรณี ขากรรไกรด้านล่าง ใหญ่ และตรงกลางใบหน้ายูบลง ในกรณี มีใบหน้าที่ไม่เท่ากัน และคางยื่น ในกรณี มีคางยื่นที่สบฟันไม่เท่ากัน

SYSTEM

ระบบของทำศัลยกรรมแก้คางยื่นออกมาที่แกรนด์

ศัลยกรรมแก้ใบหน้ายาว เป็นศัลยกรรมที่ เปลี่ยนโครงหน้า/ขากรรไกร โดยกระดูกคาง จึงเปลี่ยนใบหน้าที่อึกอัด เป้นใบหน้าที่ชัดเจน เป็นศัลยกรรมที่เปลี่ยนอีมอิจให้(Image Surgery) ศัลยกรรมแก้ใบหน้ายาว เป็นศัลยกรรมที่ เปลี่ยนโครงหน้า/ขากรรไกรทั้งหมด จึงอีมอิจ(Image)ทุกส่วนของ ใบหน้าจะเปลี่ยน และจะทำศัลยกรรมให้ประณีต โดยวิเคราะห์ให้ละเอียด ดังนั้นจะมีผลให้ จมูกกับปากดูชัดเจนมาขึ้นด้วย ถ่ายX-ray และ รูปทางแพทยศาสตร์ ก่อน 1สัปดาห์ และ วางแผนของการผ่าตัดอย่ารายละเอียด

ระบบนี้ ให้ความสวยงามอย่างละอียดได้ และจะมีผลประโยช์มากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับที่อื่น

การรักษาหลังการทำศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น โดยไม่ล้อคสำคัญด้วย
 • หลังการผ่าตัด ใช้แพ็คน้ำแข็งมาประคบ จะช่วยทำให้อาการดีขึ้น จนถึงอาการบวมหายไป
 • เป็นเวลา 1วันหลังการผ่าตัด ห้ามรับประมานอาหารแล้ว รับประทานอาหารอ่อนนุ่ม(โจ๊ก,เครื่องดื่ม,นม เป็นต้น)ได้ 7วัน หลังการผ่าตัด
 • สามารถรับประทานอาหารปกติได้ 2สัปดาห์ หลังการผ่าตัด แต่ตัดกับข้าวจะดีกว่า รับประทานอาหารแข็งแรง 4สัปดาห์ หลังการผ่าตัดได้
 • หลังการผ่าตัด 3-4วัน ต้องใส่เข็มขัดที่ปรับปรุงรูปทรงที่หน้า และเวลาที่จะนอนหลับเอาหมอน2-3อันที่นุ่มๆมาค้ำจะช่วยให้อาการบวมหรืออาการเจ็บปวดดีขึ้น ห้ามเอาหัวก้มหรือเอาตัวคว่ำลง
 • หลังจากทานอาหาร ควรล้างปากกับน้ำยาบ้วนปากบ่อยๆ เพื่อป้องการแพ้ หรือ อาการอักเสบ
 • สามารถดื่มเหล้า สูบบุหรี่หลังจากผ่าตัด4สัปดาห์หน้า เหล้าอาจจะทำให้แผลอักเสบ
 • หลังการผ่าตัด ต้องระหง่างการกระทบที่แรง ในระยะเวลาการฟื้นตัว
หลังผ่าตัด ทุกคนจะมีความบวม แต่อาการบวมนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะงแต่ละบุคคล
หากต้องการ วิเคราะห์หาสาเหตุที่แม่นยำเกี่ยวกับการปรับขากรรไกร หรือการศัลยกรรมปรับโครงหน้า
มาที่โรงพยาบาลศัลยกรรม GRAND เกาหลีค่ะ
ระบบศัลยกรรมระดับโลกที่มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่ทางสมรรถนะและความงามด้วยความปลอดภัย
ศัลยกรรมปรับขากรรมไกรโครงหน้าของ GRAND
ศัลยกรรมปรับขากรรไกร ปรับโครงหน้าของโรงพยาบาลศัลยกรรมGRAND
ใช้เทคโนโลยี 3D-CT ซึ่งสามารถช่วยตรวจหาปัญหาเรื่องโครงหน้า
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางสมรรถนะ ความสวยความงาม
และดำเนินการผ่าตัดโดยความร่วมมือของศัลยแพทย์เฉพาะทาง
และแพทย์วิสัญญี จึงปลอดภัยและได้ผลงานที่แม่นยำ
ศัลยกรรมระดับโลกที่ INFRASTRUCTURE
กับ 24 ประเทศทั่วโลกและบริการที่ทันสมัย
Grand เป็นผู้นำด้านศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีให้บริการครอบคลุม 24
ประเทศทั่วโลกและเป็นศูนย์ INFRASTRUCTURE
และบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยล
มีอำนวยความสะดวกโดยล่ามผู้ประสานงาน
ที่พูดภาษาต่างประเทศแบบตัวต่อตัว
สำหรับคนไข้ต่างชาติ แกรนด์จะดูแลให้ได้รับความสะดวกตลอด 24
ชั่วโมงในทุกขั้นตอน [ปรึกษา-ผ่าตัด-รักษาแผล-ดูแลหลังการผ่าตัด]
ทุกกระบวนการด้วยบริการ 1:1
บริการแบบแพทย์
ONE-STOP ที่ถือลูกค้าเป็นหลัก
ดำเนินงานด้วยมาตรฐานแบบโรงพยาบาลขนาดใหญ่
โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลักแบบ ONE-STOP ดังนั้นลูกค้าของ Grand
สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและสะดวกสบายตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึง
และแกรนด์จะบริการอย่างดีที่สุดเพื่อความประทับใจขอลูกค้าทุกท่านล

ข้อควรระวัง
ผลลัพธ์ของศัลยกรรมขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
กรุณาอ้างอิง รูปก่อนหลังศัลยกรรมที่อยู่ในโฮมเพจก่อนนะคะ