แก้มที่ต่ำ ไม่ต้องกังวล ด้านหน้า ครึ่งหน้า ด้านข้าง
ไม่ว่าจะด้านไหน ก็เล็ก เรียว

ศัลยกรรมย้ายโหนกแก้มเพิ่มลูกส้ม

ลดภาพลักษณ์ โหนกแก้มที่ใหญ่
ด้วยศัลยกรรมย้ายโหนกแก้มเพิ่มลูกส้ม

STEP 5
▷ วางยาสลบ
▷ ระยะเวลาที่ใช้ในการผ่าตัด 1 ชั่วโมง
▷ สามารถกลับที่พักได้ 1 วันหลังการผ่าตัด
▷ หลังผ่าตัด 7-10วัน
▷ สามารถตัดไหมได้

WHAT?

ศัลยกรรมย้ายโหนกแก้มเพิ่มลูกส้ม คือ

ศัลยกรรมย้ายโหนกแก้มเพิ่มลูกส้ม ในความหมายของแกรนด์ คือ ไม่ใช้วิธีที่ตัดกระดูกเม้านั้น หรือว่า ใส่โหนกแก้มด้านข้างเท้านั้น ใข้วิธีการปรับและหมุนกระดูก ให้ยกระดับขึ้นศัลยกรรมย้ายโหนกแก้มเพิ่มลูกส้ม ที่แกรนด์ แก้ปัญหาของวีธีที่เดิม ซึ่งเป็น แก้มที่ยอมลง หรือ ความไม่มั่นคงของกระดูก จึงจะมีความพึ่งพอใจ

ควรทำศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น ที่แกรนด์

โหนกแก้มไม่เคลื่อนย้ายเข้าสู่ข้างในเท่านั้น ก็เคลื่อนย้ายและหมุน ด้วยเข้าสู่ข้าง โดยศัลยกรรมย้ายโหนกแก้มเพิ่มลูกส้มที่แกรนด์ จึงมีประโยชมากมาย

ที่แกรนด์จะทำศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น โดยไม่ล้อค โดยใช้เลเซอร์

จะได้รับศัลยกรรมปรับโครงหน้าและศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น ได้ที่ตัดกระดูก โดยไม่มีความเสียหายจากความร้อน หรือ การสั่นไหว

 • ไม่มีรอยแตกที่กระดูกทากกว่า เมื่อตัดกระดูกโดยใช้เลื่อย
 • ช่วยการพื้นของการรวมที่กระดูก เพราะว่า เลเซอร์ส่งเสริมการแตกตัวของเซลล์
 • ไม่ค่อยมีความเสียหายของเส้นเลือด และเส้นประสาทที่มีเลือดออก
 • ไม่ค่อยมีเลือดออก
 • มีความปลอดภัย

WHY?

ทำมต้องทำศัลยกรรมย้ายโหนกแก้มเพิ่มลูกส้มที่แกรนด์

รูปโหนกแก้มที่ดูอ่อนกว่าวัย และ เรียบเนียน สามารถลดขนาดโหนกแก้มให้ปล่อดภัยและให้มีมิติ กับโหนกแก้มด้วย คือ ศัลยกรรมย้ายโหนกแก้มเพิ่มลูกส้ม ของแกรนด์

ตรวจโครงหน้า โดยใช้วิธีการตรวจแบบ3มิติ ทำให้มีรายละเอียดมากขึ้น เลือกวิธีกรผ่าตัด ให้เหมาะกัลรูปหน้าแต่ละบุคคล ใข้วิธีการตัดแบบประณีตงดงาม ด้วยทรงเว้าและโค้งตามรูปหน้า โครงหน้าจะ เรียวและมีความสมดุลเพิ่มขึ้น ใข้วิธีการตัดแบบประณีตงดงาม ด้วยทรงเว้าและโค้งตามรูปหน้า

ใข้วิธีการปรับและหมุนกระดูก ให้ยกระดับขึ้น

โหนกแก้มด้านหน้า จะลดขนาดให้ ส่วนโหนก แก้ม ด้านข้าง ก็จะทำการ หมุนหลับเข้าไปด้าใน

ป้องกันไม่ให้โหนกแก้มยอมลง

ศัลยกรรมย้ายโหนกแก้มเพิ่มลูกส้ม สามารถผ่าตัดไม่ให้โหนกแก้มยอมลง

หน้าที่เป็นพื้นราบ->สามารถเปลี่ยนให้เป็นหน้าที่มีมิติได้

ไม่แค่ลดขนาด อย่างเดียว ส่วน ที่จะเอาออกก็จะ เอาออก ส่วนที่ต้องเพิ่มเข้าไปก็จะใส่ไป เพื่อ จัด รูปหน้า ให้ ดูเป็นสัดส่วนมากขึ้น

ผลลัพธ์มากมาย

ไม่เพียงแค่ เหลาหรือตัดกระดูกโหนกแก้มด้านข้างเท่านั้น แกรนด์จะ เหลา ตัด แต่งทั้งกระดูกโหนกแก้ม จึงจะทำให้รูปหน้าลดลงมากและทำให้หน้าสมดุลด้วย

ศัลยกรรมย้ายโหนกแก้มเพิ่มลูกส้ม ที่มีความปลอดภัยที่สูง

ศัลยกรรมลดขนาดโหนกแก้ม เป็นศัลยกรรมที่ค่อนข้างยาก จึงต้องใช้ความชำนาญสูง เพราะบริเวณที่ใบหน้า จะมีเส้นประสาท อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องให้แพทย์ที่ชำนาญทางมาผ่าตัดให้ แกรนด์จะใช้การ เอ้กซเรย์ 3มิติ จึงสามารถวิเคาระห์ ได้ราละเอียด ดังนั้นแกรนด์สามารถผ่าตัดโดยไม่ให้เส้นประสาทเสียหาย แกรนด์เป็นโรงพยาบาล ที่คำนึงถึงความปลอดภัย ของผู้ที่เข้ารับการรักษา เป็นอย่างมาก

ระบบการรักษาหลังผ่าตัด

ที่รแกรนด์ หลังจากทำศัลยกรรมย้ายโหนกแก้มเพิ่มลูกส้ม จะมีระบบการดูแลรักษา เพื่อให้ความบวม และความอักเสบลดลง ระบบนี้จะช่วย ให้ระยะการพักฟื้นสั้นลง

ทำให้มีรูปทรงหน้าที่สวยงาม โดยวิเคราะห์โครงหน้าอย่างชัดเจนกับ3D CT

แบ็บหนึ่งนะค่ะ!

"ถ้าทำศัลยกรรมย้ายโหนกแก้มเพิ่มลูกส้มกับศัลนกรรมกรามพร้อมกัน"
ยิ่งมีผลประโยชน์มากขึ้นที่สวยงามเพราะว่าโครงหน้าทั่วไปจะเปลี่ยนไป

ศัลยกรรมกราม GO

CUSTOMIZE

วิธีศัลยกรรมย้ายโหนกแก้มเพิ่มลูกส้มที่แกรนด์

SYSTEM

ระบบความร่วมมือ และ แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้นที่มีประสบการมากมาย ที่แกรนด์

ศูนย์ศัลยกรรมโครงหน้า และศูนย์ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้นที่แกรนด์ มีระบบความร่วมมือกับสาขาที่พิเษศ และมีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้าที่มีประสบการมากมาย จึงให้บริการที่เหมาะกับแต่ละลูกค้าได้ จากการรักษาก่อนผ่าตัด ถึงการรักษาหลังผ่าตัดที่สาขาที่สะดวกสบาย

ระบบความร่วมมือ และ แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้นที่มีประสบการมากมาย ที่แกรนด์

ศูนย์ศัลยกรรมแผนที่การผ่าตัด ทำการผ่าตัด และระบบรักษา จากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น
ศูนย์ศัลยกรรมช่องปาก ระบบศัลยกรรมที่ร่วมมือกัน ต่อ ศัลยกรรมขากรรมไกรสองขัน หรือ ศัลยกรรมแก้ปากที่ยื่นออกมา
วิสัญญีแพทย์ด้านศัล
ยกรรมโครงหน้า
ระบบที่รักษา ก่อนผ่าตัดหรือหลังผ่าตัด เกี่ยวกับคนที่มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคความดันเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคเส้นเลือดตีบ
ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรเวช ระบบที่เช็ครายละเอียดทางอายุเรช ก่อนป่าตัด
กลุ่มที่รับภาระทั้งหมด
หลังการผ่าตัด
ระบบที่รักษาทั้งหมด หลังการผ่าตัด จากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น
มาตรการเฉไหน้า แผนกผู้ป่วยหนัก วิสัญญีแพทย์ ระบบที่ฆ่าเชิอ

ระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยตัวเอง(UPS)ที่ทุกสาขา เพื่อป้องกันไฟฟ้าดับ

เครื่องที่ปรับปรุงอัตราการเต้นหัวใจ

ระบบที่รับมือสถานการณ์ที่ฉุกเฉิน

ระบบที่รับมือสถานการณ์ที่ฉุกเฉิน
สามารถรับการดูแลที่ICU(แผนกผู้ป่วยหนัก) เพื่อเตรียมสาถานาการณ์ฉุกเฉิน วิสัญญีแพทย์เช็ค อัตราการเต้นหัวใจ และสถานการณ์ของการหายใจโดยตลอด มีระบบที่ฆ่าเชื้อ ด้วยกับเครื่องฆ่าเชื้อที่ระดับสูงุด เพื่อการผ่าตัด และการรักษา ที่มีความสะอาด และ ความปลอดภัย

WHO?

ใครควรทำศัลยกรรมลดขนาดกรามเหลี่ยม ที่แกรนด์

ในกรณีหน้าใหญ่กว้างและแบน ในกรณีหน้าดูดุ หรือแรง ในกรณีโหนกแก้ม ยื่นออกมา ทำให้หน้าดู นูน ในกรณีทำให้ โหนกแก้มเด้งออกมา แต่ขมับหยุบ ในกรณีหน้าไม่เด่น ไม่มีเอกลักษณ์ ในกรณีทีดูในมุน 45 แล้ว ไม่มีไลน์หน้า เป็น S ( ทรงหน้าไม่สวย)

SYSTEM

ระบบของศัลยกรรมย้ายโหนกแก้มเพิ่มลูกส้มที่แกรนด์

ระบบของศัลยกรรมย้ายโหนกแก้มเพิ่มลูกส้มที่แกรนด์ เมื่อทำศัลยกรรมย้ายโหนกแก้มเพิ่มลูกส้มที่แกรนด์เป็นศัลยกรรมที่ เปลี่ยนโครงหน้า/ขากรรไกรทั้งหมด จึงอีมอิจ(Image)ทุกส่วนของใบหน้าจะเปลี่ยน และจะทำศัลยกรรมให้ประณีต ถ่ายX-ray และ รูปทางแพทยศาสตร์ ก่อน สัปดาห์ และ วางแผนของการผ่าตัดอย่ารายละเอียด

ระบบนี้ ให้ความสวยงามอย่างละอียดได้ และจะมีประโยชมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับที่อื่น

การรักษาหลังการทำศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น โดยไม่ล้อคสำคัญด้วย
 • หลังการผ่าตัด ใช้แพ็คน้ำแข็งมาประคบ จะช่วยทำให้อาการดีขึ้น จนถึงอาการบวมหายไป
 • เป็นเวลา 1วันหลังการผ่าตัด ห้ามรับประมานอาหารแล้ว รับประทานอาหารอ่อนนุ่ม(โจ๊ก,เครื่องดื่ม,นม เป็นต้น)ได้ 7วัน หลังการผ่าตัด
 • สามารถรับประทานอาหารปกติได้ 2สัปดาห์ หลังการผ่าตัด แต่ตัดกับข้าวจะดีกว่า รับประทานอาหารแข็งแรง 4สัปดาห์ หลังการผ่าตัดได้
 • หลังการผ่าตัด 3-4วัน ต้องใส่เข็มขัดที่ปรับปรุงรูปทรงที่หน้า และเวลาที่จะนอนหลับเอาหมอน2-3อันที่นุ่มๆมาค้ำจะช่วยให้อาการบวมหรืออาการเจ็บปวดดีขึ้น ห้ามเอาหัวก้มหรือเอาตัวคว่ำลง
 • หลังจากทานอาหาร ควรล้างปากกับน้ำยาบ้วนปากบ่อยๆ เพื่อป้องการแพ้ หรือ อาการอักเสบ
 • สามารถดื่มเหล้า สูบบุหรี่หลังจากผ่าตัด4สัปดาห์หน้า เหล้าอาจจะทำให้แผลอักเสบ
 • หลังการผ่าตัด ต้องระหง่างการกระทบที่แรง ในระยะเวลาการฟื้นตัว
หลังผ่าตัด ทุกคนจะมีความบวม แต่อาการบวมนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะงแต่ละบุคคล
หากต้องการ วิเคราะห์หาสาเหตุที่แม่นยำเกี่ยวกับการปรับขากรรไกร หรือการศัลยกรรมปรับโครงหน้า
มาที่โรงพยาบาลศัลยกรรม GRAND เกาหลีค่ะ
ระบบศัลยกรรมระดับโลกที่มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่ทางสมรรถนะและความงามด้วยความปลอดภัย
ศัลยกรรมปรับขากรรมไกรโครงหน้าของ GRAND
ศัลยกรรมปรับขากรรไกร ปรับโครงหน้าของโรงพยาบาลศัลยกรรมGRAND
ใช้เทคโนโลยี 3D-CT ซึ่งสามารถช่วยตรวจหาปัญหาเรื่องโครงหน้า
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางสมรรถนะ ความสวยความงาม
และดำเนินการผ่าตัดโดยความร่วมมือของศัลยแพทย์เฉพาะทาง
และแพทย์วิสัญญี จึงปลอดภัยและได้ผลงานที่แม่นยำ
ศัลยกรรมระดับโลกที่ INFRASTRUCTURE
กับ 24 ประเทศทั่วโลกและบริการที่ทันสมัย
Grand เป็นผู้นำด้านศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีให้บริการครอบคลุม 24
ประเทศทั่วโลกและเป็นศูนย์ INFRASTRUCTURE
และบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยล
มีอำนวยความสะดวกโดยล่ามผู้ประสานงาน
ที่พูดภาษาต่างประเทศแบบตัวต่อตัว
สำหรับคนไข้ต่างชาติ แกรนด์จะดูแลให้ได้รับความสะดวกตลอด 24
ชั่วโมงในทุกขั้นตอน [ปรึกษา-ผ่าตัด-รักษาแผล-ดูแลหลังการผ่าตัด]
ทุกกระบวนการด้วยบริการ 1:1
บริการแบบแพทย์
ONE-STOP ที่ถือลูกค้าเป็นหลัก
ดำเนินงานด้วยมาตรฐานแบบโรงพยาบาลขนาดใหญ่
โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลักแบบ ONE-STOP ดังนั้นลูกค้าของ Grand
สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและสะดวกสบายตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึง
และแกรนด์จะบริการอย่างดีที่สุดเพื่อความประทับใจขอลูกค้าทุกท่านล

ข้อควรระวัง
ผลลัพธ์ของศัลยกรรมขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
กรุณาอ้างอิง รูปก่อนหลังศัลยกรรมที่อยู่ในโฮมเพจก่อนนะคะ