การแก้ไข ที่ระมัดระวังมากขึ้น กว่าครั้งแรก

การแก้ไขขากรรไกร

ศัลยกรรมพลาสติก ศัลยกรรมช่องปาก

การแก้ไขขากรรไกรแกรนด์ ที่จะสวยงามด้านสุขภาพ ด้วยการตรวจรักษาร่วมมือ
ของศัลยกรรมพลาสติกกับ ศัลยกรรมช่องปาก

STEP 5
▷ วางยาสลบ
▷ ระยะเวลาการผ่าตัด 2~3 ชั่วโมง
▷ พักรักษา 2 วัน
▷ หลังการผ่าตัด 2 สัปดาห์
▷ สามารถตัดไหมได้

WHAT?

ศัลยกรรมแก้ไขขากรรมไกรสองชั้น คือ

หลังทำการผ่าตัดครั้งแรก ถ้าไม่พอใจ หรือ มีปัญหาเทคนิค ก็ต้องการศัลยกรรมแก้ไขด้วย

ศัลยกรรมแก้ไขต้องหาสาเหตุของความผิดพลาดจากการผ่าตัดครั้งแรกแล้ว ก็ต้องทำพินิจพิจารณาอย่างสุขุมรอบคอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมที่มีประสบการมากมาย เพื่องป้องกันศัลยกรรมแก้ไขอีก

ศัลยกรรมแก้ไขต้องเสร็จในครั้งเดียว

เรื่องสำคัญที่สุด คือ หาสาเหตุของความผิดพลาดจากการผ่าตัดครั้งแรกแล้ว วิเคราะห์อย่างละเอียด

ศัลยกรรมแก้ไขขากรรมไกรสองชั้นที่แกรนด์ทำให้มีความสวยงาม และความปลอดภัย ที่รวมมือศูนย์ศัลยกรรมกับ ศูนย์ศัลยกรรมช่องปาก

ก่อนผ่าตัด และ หลังผ่าตัด แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศัลยกรรมช่องปากตรวจและรักษากระดูกขากรรมไกร และแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศัลยกรรมทำให้มีความพึ่งพอใจด้านความสวยงามด้วย จึงทำให้มีประโยชน์ความสวยงามกับประโยชน์ด้านสมรรถนะด้วย

ที่แกรนด์จะทำศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น โดยไม่ล้อค โดยใช้เลเซอร์

จะได้รับศัลยกรรมปรับโครงหน้าและศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น ได้ที่ตัดกระดูก โดยไม่มีความเสียหายจากความร้อน หรือ การสั่นไหว

 • ไม่มีรอยแตกที่กระดูกทากกว่า เมื่อตัดกระดูกโดยใช้เลื่อย
 • ช่วยการพื้นของการรวมที่กระดูก เพราะว่า เลเซอร์ส่งเสริมการแตกตัวของเซลล์
 • ไม่ค่อยมีความเสียหายของเส้นเลือด และเส้นประสาทที่มีเลือดออก
 • ไม่ค่อยมีเลือดออก
 • มีความปลอดภัย

WHY?

ทำไมต้องทำศัลยกรรมแก้ไขขากรรมไกรสองชั้นที่แกรนด์

มีความพึ่งพอใจมากมาย เพราะหาสาเหตุของความผิดพลาดจากการผ่าตัดครั้งแรก มีประสบการณ์มากมายด้านศัลยกรรมแก้ไข ตรวจโครงหน้า โดยใช้วิธีการตรวจแบบ3มิติ ทำให้มีรายละเอียดมากขึ้น ประโยชน์ความสวยงาม+ประโยชน์ด้านสมรรถนะ พร้อมกัน ระบบการฟื้นตัวและการรักษา หลังการผ่าตัด อย่างทะลุปรุโปร่ง

มีความพึ่งพอใจมากมาย เพราะหาสาเหตุของความผิดพลาดจากการผ่าตัดครั้งแรก

มีความพึ่งพอใจมากมาย และผลจากการผ่าตัดก็ดี เพราะหาสาเหตุของความผิดพลาดจากการผ่าตัดครั้งแรก

มีประสบการณ์มากมายด้านศัลยกรรมแก้ไข

มีความพึ่งพอใจมากมาย และใช้วิธีที่เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ เพราะว่า มีประสบการณ์มากมายด้านศัลยกรรมแก้ไขขากรรมไกรสองชั้น

มีเครื่องมือทันสมัย เพื่อทำศัลยกรรมแก้ไขขากรรมไกรสองชั้น

*ก่อนผ่าตัด ก็เช็ครูปตัวเองถึงเนื้อเยื่ออ่อน ที่เปลี่ยนไปหลังผ่าตัดได้ โดยการจำลองการ
*ศัลยกรรมแก้ไขขากรรมไกรสองชั้นเป็นศัลยกรรมที่ค่อนข้างยาก จึงต้องใช้ความชำนาญสูง เพราะบริเวณที่กราม จะมีเส้นประสาท อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องให้แพทย์ที่ชำนาญทางมาผ่าตัดให้ แกรนด์จะใช้การ เอ้กซเรย์ 3มิติ จึงสามารถวิเคาระห์ ได้ราละเอียด ดังนั้นแกรนด์สามารถผ่าตัดโดยไม่ให้เส้นประสาทเสียหาย แกรนด์เป็นโรงพยาบาล ที่คำนึงถึงความปลอดภัย ของผู้ที่เข้ารับการรักษา เป็นอย่างมาก

ประโยชน์ความสวยงามด้านศัลยกรรม+ประโยชน์ด้านสมรรถนะด้านศัลยกรรมช่องปาก

ผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศัลยกรรมช่องปากแก้ปัญหาที่ขวางเคี้ยวอาหาร หรือ อาการปวดเจ็บของกล้ามเนื้อคางที่มาจากสบฟันไม่เท่ากัน และแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศัลยกรรมทำการผ่าตัด โดยมีความพึ่งพอใจด้านความสวยงามด้วย

ระบบการรักษาหลังผ่าตัด

ที่รแกรนด์ หลังจากศัลยกรรมแก้ไขขากรรมไกรสองชั้นจะมีระบบการดูแลรักษา เพื่อให้ความบวม และความอักเสบลดลง ระบบนี้จะช่วย ให้ระยะการพักฟื้นสั้นลง

MERIT

ข้อดีของศัลยกรรมศัลยกรรมแก้ไขขากรรมไกรสองชั้นที่แกรนด์

ปรับปรุงอาศาอย่างละเอียด ปรับปรุงตำแหน่ง ลดขนาดใหญ่ใบหน้า สบฟันที่ถูกและชัด
ปรับปรุงอาศาอย่างละเอียดกระดูกขากรรไกล่างกับกระดูกขากรรไกบนได้ ปรับปรุงตำแหน่งของกระดูกขากรรไกล่างกับกระดูกขากรรไกบนที่ทำให้ออกมาเรือ เข้าไปได้ ทำให้หน้าเรียวโดยลดลงขนาดใหญ่ใบหน้า ปรับปรุงฟันข้างบนกับฟันล่างสบกัน

CUSTOMIZE

วิธีศัลยกรรมศัลยกรรมแก้ไขขากรรมไกรสองชั้นที่แกรนด์

เมื่อทำศัลยกรรมศัลยกรรมแก้ไขขากรรมไกรสองชั้นโดยกรีดข้างในช่องปาก ก็มีวิธี2อย่าง มีวิธีSSRO กับวิธีIVRO

ใช้วิธีIVROที่คางที่ยื่นออกมา และไม่มีภาระต่อกล้ามเนื้อ ก็ดี สำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกัยหล้ามหนื้อคาง วิธีSSRO นิยมและใช้อยู่อย่างกว้างขวาง และการเริ่มต้นมีความปลอดภัย จึงไม่ต้องกังวลเรื่องล้อกที่ไม่แรง หรือ การภาพบำบัด

SSRO

ข้อดี

 • รักษาโดยมีความปลอดภัยได้ เพราะหน้าติดระหว่างกระดูกว้าง
 • ระยะเวลาที่มัดปากสั้น เพราะล้อคใว้แน่น
 • ระยะเวลาที่มัดปากสั้น เพราะล้อคใว้แน่น
 • ในกรณี ทำศัลยกรรมเสริมคาง ก็ต้องใช้วิธีการSSROเท่านั้น
 • สามารถทำรูปกระดูกขากรรไกร ให้มีสภาพปกติได้อย่างรวดเร็ว

ข้อเสีย

 • เพราะล้อคขากรรไกรไว้แน่นๆ จึงอาจทำให้เกินกำลัง ที่ข้อต่อของคางได้
 • ต้องแบ่งบริเวณส่วนภายในของขากรรไกรด้านล่าง แต่บริเวณที่จะแบ่งเป็นส่วนที่เส้นประสาทผ่ารไป จึงอาจมีความเป็นไปได้ที่เส้นประสาทเสียหาย
 • ใช้เวลาการผ่าตัดนานมากกว่าIVRO
 • อาจใช้เวลาในการรักษาตัวเวลานานกว่าIVRO ที่ขากรรไกรล่างใช้สมรรถนะ

IVRO

ข้อดี

 • หลังจากที่ผ่าตัดก็ยังขยับข้อต่อของขากรรไกรได้ง่าย เพราะจะไม่ล้อคขากรรไกรไว้ จึงจะไม่ให้ข้อต่อของขากรรไกรไม่เกินกำลัง และสามารถแก้ความเจ็บปวดที่มาจากโรคเกี่ยวกับข้อต่อของขากรรไกร
 • ไม่มีความเป็นไปได้ที่เส้นประสาทเสียหาย เพราะจะทำการผ่าตัดด้านหลังส่วนที่เส้นประสาทเข้าไป
 • ระยะเวลาการผ่าตัดจะสั้นก่วาSSRO จึงสามารถรักษาอย่างรวดเร็วได้
 • ตอนแรก อาจจะต้องการกายภาพบำบัด แต่เพราะไม่เคยจะทำให้เกิกำลังจึงการฟื้นตัวจะรวดเร็วมากกว่าSSRO
 • ในภาพฉายรังสี ไม่เห็นแผ่นที่ติดของการผ่าตัด

ข้อเสีย

 • เพราะไม่ล้อคกระดูก จึงต้องมัดปากไว้2สัปดาห์ เพื่อที่จะให้ขากรรไกรด้านล่างเข้าที่
 • ไม่มีความเป็นไปได้ที่เส้นประสาทเสียหาย
 • ตอนแรก จับได้ส่วนที่กระดูกข้างหลังทับกัน
 • ในกรณีไม่มีคาง ใช้วิธีนี้ไม่ได้

SYSTEM

ระบบความร่วมมือ และ แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้นที่มีประสบการมากมาย ที่แกรนด์

ศูนย์ศัลยกรรมโครงหน้า และศูนย์ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้นที่แกรนด์ มีระบบความร่วมมือกับสาขาที่พิเษศ และมีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้าที่มีประสบการมากมาย จึงให้บริการที่เหมาะกับแต่ละลูกค้าได้ จากการรักษาก่อนผ่าตัด ถึงการรักษาหลังผ่าตัดที่สาขาที่สะดวกสบาย

ระบบความร่วมมือ และ แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้นที่มีประสบการมากมาย ที่แกรนด์

ศูนย์ศัลยกรรมแผนที่การผ่าตัด ทำการผ่าตัด และระบบรักษา จากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น
ศูนย์ศัลยกรรมช่องปาก ระบบศัลยกรรมที่ร่วมมือกัน ต่อ ศัลยกรรมขากรรมไกรสองขัน หรือ ศัลยกรรมแก้ปากที่ยื่นออกมา
วิสัญญีแพทย์ด้านศัล
ยกรรมโครงหน้า
ระบบที่รักษา ก่อนผ่าตัดหรือหลังผ่าตัด เกี่ยวกับคนที่มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคความดันเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคเส้นเลือดตีบ
ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรเวช ระบบที่เช็ครายละเอียดทางอายุเรช ก่อนป่าตัด
กลุ่มที่รับภาระทั้งหมด
หลังการผ่าตัด
ระบบที่รักษาทั้งหมด หลังการผ่าตัด จากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น
มาตรการเฉไหน้า แผนกผู้ป่วยหนัก วิสัญญีแพทย์ ระบบที่ฆ่าเชิอ

ระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยตัวเอง(UPS)ที่ทุกสาขา เพื่อป้องกันไฟฟ้าดับ

เครื่องที่ปรับปรุงอัตราการเต้นหัวใจ

ระบบที่รับมือสถานการณ์ที่ฉุกเฉิน

ระบบที่รับมือสถานการณ์ที่ฉุกเฉิน
สามารถรับการดูแลที่ICU(แผนกผู้ป่วยหนัก) เพื่อเตรียมสาถานาการณ์ฉุกเฉิน วิสัญญีแพทย์เช็ค อัตราการเต้นหัวใจ และสถานการณ์ของการหายใจโดยตลอด มีระบบที่ฆ่าเชื้อ ด้วยกับเครื่องฆ่าเชื้อที่ระดับสูงุด เพื่อการผ่าตัด และการรักษา ที่มีความสะอาด และ ความปลอดภัย

WHO?

ใครควรทำศัลยกรรมศัลยกรรมแก้ไขขากรรมไกรสองชั้นที่แกรนด์

ในกรณีไม่มีประโยชน์ด้านข้างและตรง เนื่องจากคางไม่ค่อยเข้าไป ในกรณีคางไม่อ้อนแอ้น ในกรณีเหลิอเหลี่ยม ในกรณีมีขากรรมไกรสองข้างที่ไม่เท่ากัน เนื่องจากปริมาณที่ตัดสองข้าง ไม่เท่ากัน ในกรณีไม่เป็นธรรมชาติ เพราะตัดขากรรมไกรเกินไป

SYSTEM

ระบบศัลยกรรมศัลยกรรมแก้ไขขากรรมไกรสองชั้นที่แกรนด์

ต้องติดถุงเลือดถึง หลังจากการผ่าตัด เป็นเวลา 2 วันหหน้า

เพราะมีความบวมในช่องปาก แผล ถุงเลือด จึงอาจรู้สึกไม่สบาย แต่สามารถกีนโจ๊ก น้ำผลไม้ได้

ตอนที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลต้องประคบด้วยกับแพ็คน้ำแข็งเรื่อยๆ

เอาถุงเลือด / แพทย์ทางศัลยกรรมช่องปากจะตรวจ แผลที่ช่องปาก และฟัน

ประคบด้วยกับแพ็คน้ำแข็ง และสามารถกีนอาหารที่อ่อนนุ่มได้

หลังการผ่าตัด จะถ่าย 3D CT หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลต้องสวมใส่เวเฟอร์ & เพราะไม่ได้ล้อคไหวจึงสามารถกีนอาหารทั่วไปได้

ต้องประคบด้วยกับแพ็คน้ำแข็งเรื่อยๆ ถึง 4 วันหลังจากการผ่าตัด เพราะเป็นเวลาที่มีความบวมมาก

ต้องเปลี่ยน ประคบกับผ้าอบอุ่น และยกเว้นอาหารแข็งๆ สามารถกีนไข่ตุ่น โจ๊ก เต้าหู้อาหารทั่วไปได้

หลังจากที่กีนอาหาร ต้องล้างปากกับน้ำยาบ้วนปากบ่อยๆ เพื่อสุขอนามัย

การเดินเบา จะช่วยลดความบวมให้ จึงควรเดินเบาๆดีกว่า

อาจจะมีความบวมน้อยหนึ่ง และไม่เนือยก็สามารถใช้ชีวิตการทำงานได้ปกติ

การรักษาหลังการทำศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น โดยไม่ล้อคสำคัญด้วย
 • หลังการผ่าตัด ใช้แพ็คน้ำแข็งมาประคบ จะช่วยทำให้อาการดีขึ้น จนถึงอาการบวมหายไป
 • เป็นเวลา 1วันหลังการผ่าตัด ห้ามรับประมานอาหารแล้ว รับประทานอาหารอ่อนนุ่ม(โจ๊ก,เครื่องดื่ม,นม เป็นต้น)ได้ 7วัน หลังการผ่าตัด
 • สามารถรับประทานอาหารปกติได้ 2สัปดาห์ หลังการผ่าตัด แต่ตัดกับข้าวจะดีกว่า รับประทานอาหารแข็งแรง 4สัปดาห์ หลังการผ่าตัดได้
 • หลังการผ่าตัด 3-4วัน ต้องใส่เข็มขัดที่ปรับปรุงรูปทรงที่หน้า และเวลาที่จะนอนหลับเอาหมอน2-3อันที่นุ่มๆมาค้ำจะช่วยให้อาการบวมหรืออาการเจ็บปวดดีขึ้น ห้ามเอาหัวก้มหรือเอาตัวคว่ำลง
 • หลังจากทานอาหาร ควรล้างปากกับน้ำยาบ้วนปากบ่อยๆ เพื่อป้องการแพ้ หรือ อาการอักเสบ
 • สามารถดื่มเหล้า สูบบุหรี่หลังจากผ่าตัด4สัปดาห์หน้า เหล้าอาจจะทำให้แผลอักเสบ
 • หลังการผ่าตัด ต้องระหง่างการกระทบที่แรง ในระยะเวลาการฟื้นตัว
หลังผ่าตัด ทุกคนจะมีความบวม แต่อาการบวมนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะงแต่ละบุคคล
หากต้องการ วิเคราะห์หาสาเหตุที่แม่นยำเกี่ยวกับการปรับขากรรไกร หรือการศัลยกรรมปรับโครงหน้า
มาที่โรงพยาบาลศัลยกรรม GRAND เกาหลีค่ะ
ระบบศัลยกรรมระดับโลกที่มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่ทางสมรรถนะและความงามด้วยความปลอดภัย
ศัลยกรรมปรับขากรรมไกรโครงหน้าของ GRAND
ศัลยกรรมปรับขากรรไกร ปรับโครงหน้าของโรงพยาบาลศัลยกรรมGRAND
ใช้เทคโนโลยี 3D-CT ซึ่งสามารถช่วยตรวจหาปัญหาเรื่องโครงหน้า
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางสมรรถนะ ความสวยความงาม
และดำเนินการผ่าตัดโดยความร่วมมือของศัลยแพทย์เฉพาะทาง
และแพทย์วิสัญญี จึงปลอดภัยและได้ผลงานที่แม่นยำ
ศัลยกรรมระดับโลกที่ INFRASTRUCTURE
กับ 24 ประเทศทั่วโลกและบริการที่ทันสมัย
Grand เป็นผู้นำด้านศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีให้บริการครอบคลุม 24
ประเทศทั่วโลกและเป็นศูนย์ INFRASTRUCTURE
และบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยล
มีอำนวยความสะดวกโดยล่ามผู้ประสานงาน
ที่พูดภาษาต่างประเทศแบบตัวต่อตัว
สำหรับคนไข้ต่างชาติ แกรนด์จะดูแลให้ได้รับความสะดวกตลอด 24
ชั่วโมงในทุกขั้นตอน [ปรึกษา-ผ่าตัด-รักษาแผล-ดูแลหลังการผ่าตัด]
ทุกกระบวนการด้วยบริการ 1:1
บริการแบบแพทย์
ONE-STOP ที่ถือลูกค้าเป็นหลัก
ดำเนินงานด้วยมาตรฐานแบบโรงพยาบาลขนาดใหญ่
โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลักแบบ ONE-STOP ดังนั้นลูกค้าของ Grand
สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและสะดวกสบายตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึง
และแกรนด์จะบริการอย่างดีที่สุดเพื่อความประทับใจขอลูกค้าทุกท่านล

ข้อควรระวัง
ผลลัพธ์ของศัลยกรรมขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
กรุณาอ้างอิง รูปก่อนหลังศัลยกรรมที่อยู่ในโฮมเพจก่อนนะคะ