ปากยื่นออกมา ต่ทันตกรรมจัดฟัน
เป็นวิธีการแก้เท่านั้น

การผ่าตัดปากยื่นออกมา

การผ่าตัด ปากยื่นออกมา ที่แกรนด์ แก้ไขโครงกระดูก
หลังจากการวินิจฉัยCT สามมิติ พิถีพิถัน

STEP 5
▷ วางยาสลบ
▷ ระยะเวลาการผ่าตัด 2ชั่วโมง
▷ สามารถกลับที่พักได้ 2 วันหลังการผ่าตัด
▷ หลังการผ่าตัด 2 สัปดาห์
▷ สามารถตัดไหมได้

WHAT?

ศัลยกรรมแก้ปากที่ยื่นออกมาคือ

ปากที่ยื่นออกมาคือ สภาพที่มี ฟันหน้าและเหงือกยื่นออกมามากกว่า ช่วงปกติ ปากที่ยื่นออกมาจะมีหลายกรณีอย่างเช่น กรณีที่มีกระดูกกรามปกติ แต่ฟันยื่นออกมาเท่านั้น
ฟันเรียบแต่กระดูกเหงือกยื่นออกมา ฟันเรียบแต่กระดูกเหงือกยื่นออกมา

ในกรณี ที่มีปากที่ยื่นออกมา จะทำให้ใบหน้าแสดงออกความไม่พอใจ และจะทำให้มีริ้วรอยที่ร่องแก้มดว้ย

ประเภท ปากที่ยื่นออกมา

ในกรณี มีปากที่ยื่นออกมา แต่มีคางที่ปกติ ในกรณี มีปากที่ยื่นออกมา และไม่มีคาง(มีคางเล็ก) ในกรณี มีปากที่ยื่นออกมา แต่มีคางที่ยาว
แก้ได้โดยถอนฟัน และทำศัลยกรรมแก้ปากที่ยื่นออกมา ในกรณีนี้ ความยื่นออกมาของฟันด้านบน และฟันด้านล่างจะไม่เหมือนกัน ปากที่ยื่นออกมาจะไม่มาก จึงถ้าไม่แก้ใบหน้าที่ยาวจะทำให้หน้าดูยาวขึ้นได้ จึงควรแก้ปากที่ยื่นออกมา และแก้หน้าที่ยาวด้วย

ควรทำศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้นที่แกรนด์

ทำศัลยกรรมครั้งเดียว ก็ไม่ต้งจัดฟัน 2ปี

ส่วนใหญ่ปากที่ยื่นออกมาของชาวตะวันออก จะมีสภาพที่กระดูกเหงือก และฟันยื่นออกมาด้วยกัน(ปากยื่นออกมา) ในกรณีไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาปากที่ยื่นออกมาได้ โดยทันตกรรมจัดฟันอย่างเดีนว

คนที่ต้องการที่จะทำศัลยกรรมแก้ปากที่ยื่นออกมา แต่แค่ทำทันตกรรมจัดฟันเท่านั้น

จะไม่เคยได้เปลี่ยนมาก จะทำให้ฟันเข้าไปเท่านั้น จึงจะทำให้ ฟันหน้าเอียงทางลิ้น และทำให้เหงือกเห็นมาก จะไม่ค้อยมีผนให้ปากดูเหมือนเข้าไปมากนัก

ที่แกรนด์จะทำศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น โดยไม่ล้อค โดยใช้เลเซอร์

จะได้รับศัลยกรรมปรับโครงหน้าและศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น ได้ที่ตัดกระดูก โดยไม่มีความเสียหายจากความร้อน หรือ การสั่นไหว

 • ไม่มีรอยแตกที่กระดูกทากกว่า เมื่อตัดกระดูกโดยใช้เลื่อย
 • ช่วยการพื้นของการรวมที่กระดูก เพราะว่า เลเซอร์ส่งเสริมการแตกตัวของเซลล์
 • ไม่ค่อยมีความเสียหายของเส้นเลือด และเส้นประสาทที่มีเลือดออก
 • ไม่ค่อยมีเลือดออก
 • มีความปลอดภัย

WHY?

ทำไมต้องทำศัลยกรรมแก้ใบหน้ายาวที่แกรนด์

ผลรับ ด้านความสวยงาม + ประโยชน์ด้านสมรรถนะ จะสูง ใช้ระบบ และวิธีการตรวจ แบบ 3มิติ ผ่าตัดกระดูกให้ถูกต้อง และประณีต เปลี่ยนใบหน้าเป็นใบหน้าที่มีมิติ และใบหน้าสมส่วน

ผลรับ ด้านความสวยงาม + ประโยชน์ด้านสมรรถนะ จะสูง

เพื่อที่จะรับผลที่ดีที่สุดต้องพิจารณาให้หน้าออกมาสวยงาม และต้องปรับฟันให้เรียบ ฟันจะได้ทำหน้าที่ปกติได้ด้วย

แพทย์ที่แกรนด์จะผ่าตัด โดยพิจารณาด้านความงาม แยะด้านสมรรถนะด้วย(แก้ไขการเคี้ยว และข้อต่อคางอักเสบ)

ทำศัลยกรรมแก้ปากที่ยื่นออกมา โดยใช้วิธีการผ่าตัดศัลยกรรมขากรรไกร ที่ปลอดภัย

แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมที่มีประสบการมากมายต้องทำศัลยกรรมแก้ปากที่ยื่นออกมา เพราะว่าศัลยกรรมแก้ปากที่ยื่นออกมา เป็นการผ่าตัดที่ผ่ากระดูกของใบหน้า ที่ใบหน้าจะมีเส้นเลือดและเส้นประสาทเยอาะ จึงที่แกรนด์จะวิเคราะห์โครงหน้าให้อย่างชัดเจน โดยใช้วิธี3มิติ เพื่อไม่ให้เส้นประสาทถูกโดน แม้ว่าการผ่าตัดนี้เป็นการผ่าตัดที่ยากมากก็ตาม แกรนด์สามารถผ่าตัดได้โดยให้มีความปลอดภัยที่สูง

หน้าที่มีปากที่ยื่นออกมา -> หน้าที่เล็กและมีมิติ

สามารถเปลี่ยนโครงหน้าให้เหมาะสวยงาม และมีมิติ

ผลลัพธ์มากมาย

สามารถทำให้หน้าเล็กลง และมีความสมดุ

จากกานผ่าตัดโดยให้เหมาะกับใบหน้าตนเอง จะได้รับผลที่ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ และอีพังความพึงพอใจที่สูง

ระบบการดูแลรักษาหลังจากการผ่าตัด

หลังจากที่ทำศัลยกรรมแก้ปากที่ยื่นออกมาที่แกรนด์ จะมีระบบการดูแลรักษา เพื่อให้ความบวม และความอักเสบลดลง ระบบนี้จะช่วย ให้ระยะการพักฟื้นสั้นลง

ทำให้มีรูปทรงหน้าที่สวยงาม โดยวิเคราะห์โครงหน้าอย่างชัดเจนกับ3D CT

แบ็บหนึ่งนะค่ะ!

"ถ้าทำศัลยกรรมแก้ปากที่ยื่นออกมาและศัลยกรรมกรามพร้อมกัน"
ยิ่งมีผลประโยชน์มากขึ้นเหมือนคนดัง

ศัลยกรรมกราม GO

CUSTOMIZE

วิธีการผ่าตัดศัลยกรรมแก้ปากที่ยื่นออกมาที่แกรนด์

ASO (วิธีการผ่าตัดศัลยกรรมแก้ปากที่ยื่นออกมาโดยทั่วไป) ในกรณี มีทันตกรรมบดเคี้ยวที่ถูกต้อง

ASO (วิธีการผ่าตัดศัลยกรรมแก้ปากที่ยื่นออกมาโดยทั่วไป)เป็น วิธีการผ่าตัดโดยทั่วไป ที่แก้ปากที่ยื่นออกมา จะใช้วิธีการผ่าตัดนี้ ในกรณี ฟันไม่ยื่นแต่มีเหงือกยื่นออกมาอย่างเดียว

เพื่อการตรวจรายละเอียดของปากที่ยื่นออกมาควรถ่าย โดย ถ่ายCT 3มิติ(3D CT)

วิธีการผ่าตัดทั่วไปนี้จะเอาฟันด้านหลังของเขี้ยวออก และจะให้ฟันกับเหงือกเข้าไปอยู่เท่าที่ระยะช่องว่างที่เหลือ

ถ้ามีระยะช่องว่างประมาณ6~7mmจะรับผลที่ดีที่สุด

ข้อดีของ ASO (วิธีการผ่าตัดศัลยกรรมแก้ปากที่ยื่นออกมาโดยทั่วไป)

โดยผ่านการผ่าตัดเพียงครั้งเดียว สามารถรับผลภายใน1~2สัปดาห์

สามารถใช้ชีวิตประจำวันอย่างรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบ กับศัลยกรรมปรับโครงหน้า ใบหน้าจะบวมน้อยกว่าอีกด้วย

โดยทัวไปทันตกรรมจัดฟันจะใช้เวลารักษาอย่างน้อน 2ปีกว่า แต่ถ้าผ่าตัดโดยวิธีการผ่าตัด ASO (วิธีการผ่าตัดศัลยกรรมแก้ปากที่ยื่นออกมาโดยทั่วไป)ด้วยกับทันตกรรมจัดฟัน จะใช้เวลารักษาเพียงแค่ 6เดือน~1ปี

ศัลยกรรมขากรรไกรสามชั้น ในกรณีปากที่ยื่นออกมาหนัก และไม่มีคางมากๆ(มีคางเล็กมากๆ)

วิธีการผ่าตัดนี้ เป็นการผ่าตัดที่ต้องการเทคนิคระดับสูง ซึ่งต้องทำควบคู่กับศัลยกรรมขากรรไกรสองชั้น และASO(วิธีการผ่าตัดศัลยกรรมแก้ปากที่ยื่นออกมาโดยทั่วไป)
ในกรณีปากที่ยื่นออกมาหนัก และไม่มีคางมากๆ(มีคางเล็กมากๆ) ควรทำศัลยกรรมขากรรไกรสามชั้น

เพื่อการตรวจรายระเอียดของปากที่ยื่นออกมาควรถ่าย โดย ถ่าย CT 3มิติ(3D CT)

ถ้าคางกับปากเข้าไปอยู่อย่างถูกที่ จะส่งผลให้จมูกดูโด่งขึ้น

มีผลให้หน้าดูเด็กลง

ข้อดีของศัลยกรรมขากรรไกรสามชั้นที่แกรนด์

สามารถแก้รูปทรงโครงหน้า และไม่ให้เหงือกโผล่ให้เห็น

ถ้าคางกับปากเข้าไปอยู่อย่างถูกที่ จะส่งผลให้จมูกดูโด่งขึ้น

มีผลให้หน้าดูเด็กลง

SYSTEM

ระบบความร่วมมือ และ แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้นที่มีประสบการมากมาย ที่แกรนด์

ศูนย์ศัลยกรรมโครงหน้า และศูนย์ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้นที่แกรนด์ มีระบบความร่วมมือกับสาขาที่พิเษศ และมีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้าที่มีประสบการมากมาย จึงให้บริการที่เหมาะกับแต่ละลูกค้าได้ จากการรักษาก่อนผ่าตัด ถึงการรักษาหลังผ่าตัดที่สาขาที่สะดวกสบาย

ระบบความร่วมมือ และ แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้นที่มีประสบการมากมาย ที่แกรนด์

ศูนย์ศัลยกรรมแผนที่การผ่าตัด ทำการผ่าตัด และระบบรักษา จากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น
ศูนย์ศัลยกรรมช่องปาก ระบบศัลยกรรมที่ร่วมมือกัน ต่อ ศัลยกรรมขากรรมไกรสองขัน หรือ ศัลยกรรมแก้ปากที่ยื่นออกมา
วิสัญญีแพทย์ด้านศัล
ยกรรมโครงหน้า
ระบบที่รักษา ก่อนผ่าตัดหรือหลังผ่าตัด เกี่ยวกับคนที่มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคความดันเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคเส้นเลือดตีบ
ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรเวช ระบบที่เช็ครายละเอียดทางอายุเรช ก่อนป่าตัด
กลุ่มที่รับภาระทั้งหมด
หลังการผ่าตัด
ระบบที่รักษาทั้งหมด หลังการผ่าตัด จากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น
มาตรการเฉไหน้า แผนกผู้ป่วยหนัก วิสัญญีแพทย์ ระบบที่ฆ่าเชิอ

ระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยตัวเอง(UPS)ที่ทุกสาขา เพื่อป้องกันไฟฟ้าดับ

เครื่องที่ปรับปรุงอัตราการเต้นหัวใจ

ระบบที่รับมือสถานการณ์ที่ฉุกเฉิน

ระบบที่รับมือสถานการณ์ที่ฉุกเฉิน
สามารถรับการดูแลที่ICU(แผนกผู้ป่วยหนัก) เพื่อเตรียมสาถานาการณ์ฉุกเฉิน วิสัญญีแพทย์เช็ค อัตราการเต้นหัวใจ และสถานการณ์ของการหายใจโดยตลอด มีระบบที่ฆ่าเชื้อ ด้วยกับเครื่องฆ่าเชื้อที่ระดับสูงุด เพื่อการผ่าตัด และการรักษา ที่มีความสะอาด และ ความปลอดภัย

WHO?

ใครควรทำศัลยกรรมแก้ปากที่ยื่นออกมา

ในกรณี มีฟันที่ยื่นออกมาเท่านั้น ในกรณี มีปากที่ยื่นออกมา แต่หน้าไม่ยาว ในกรณี มีปากที่ยื่นออกมา และไม่มีคาง(มีคางเล็ก) ในกรณี มีใบหน้าที่ยาวและมีปากที่ยื่นออกมา

SYSTEM

ระบบของศัลยกรรมแก้ปากที่ยื่นออกมาที่แกรนด์

ศัลยกรรมแก้คางที่ยื่นออกมา เป็นศัลยกรรมที่ เปลี่ยนโครงหน้า โดยกระดูกใบหน้า จึงเปลี่ยนใบหน้าที่อึกอัด เป้นใบหน้าที่ชัดเจน เป็นศัลยกรรมที่เปลี่ยนอีมอิจให้(Image Surgery) ศัลยกรรมแก้คางที่ยื่นออกมา เป็นศัลยกรรมที่ เปลี่ยนโครงหน้า/ขากรรไกรทั้งหมด จึงอีมอิจ(Image)ทุกส่วนของใบหน้าจะเปลี่ยน และจะทำศัลยกรรมให้ประณีต โดยวิเคราะห์ให้ละเอียด ดังนั้นจะมีผลให้ จมูกกับปากดูชัดเจนมาขึ้นด้วย ถ่ายX-ray และ รูปทางแพทยศาสตร์ ก่อน 1สัปดาห์ และ วางแผนของการผ่าตัดอย่ารายละเอียด

ระบบนี้ ให้ความสวยงามอย่างละอียดได้ และจะมีผลประโยช์มากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับที่อื่น

การรักษาหลังการทำศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น โดยไม่ล้อคสำคัญด้วย
 • หลังการผ่าตัด ใช้แพ็คน้ำแข็งมาประคบ จะช่วยทำให้อาการดีขึ้น จนถึงอาการบวมหายไป
 • เป็นเวลา 1วันหลังการผ่าตัด ห้ามรับประมานอาหารแล้ว รับประทานอาหารอ่อนนุ่ม(โจ๊ก,เครื่องดื่ม,นม เป็นต้น)ได้ 7วัน หลังการผ่าตัด
 • สามารถรับประทานอาหารปกติได้ 2สัปดาห์ หลังการผ่าตัด แต่ตัดกับข้าวจะดีกว่า รับประทานอาหารแข็งแรง 4สัปดาห์ หลังการผ่าตัดได้
 • หลังการผ่าตัด 3-4วัน ต้องใส่เข็มขัดที่ปรับปรุงรูปทรงที่หน้า และเวลาที่จะนอนหลับเอาหมอน2-3อันที่นุ่มๆมาค้ำจะช่วยให้อาการบวมหรืออาการเจ็บปวดดีขึ้น ห้ามเอาหัวก้มหรือเอาตัวคว่ำลง
 • หลังจากทานอาหาร ควรล้างปากกับน้ำยาบ้วนปากบ่อยๆ เพื่อป้องการแพ้ หรือ อาการอักเสบ
 • สามารถดื่มเหล้า สูบบุหรี่หลังจากผ่าตัด4สัปดาห์หน้า เหล้าอาจจะทำให้แผลอักเสบ
 • หลังการผ่าตัด ต้องระหง่างการกระทบที่แรง ในระยะเวลาการฟื้นตัว
หลังผ่าตัด ทุกคนจะมีความบวม แต่อาการบวมนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะงแต่ละบุคคล
หากต้องการ วิเคราะห์หาสาเหตุที่แม่นยำเกี่ยวกับการปรับขากรรไกร หรือการศัลยกรรมปรับโครงหน้า
มาที่โรงพยาบาลศัลยกรรม GRAND เกาหลีค่ะ
ระบบศัลยกรรมระดับโลกที่มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่ทางสมรรถนะและความงามด้วยความปลอดภัย
ศัลยกรรมปรับขากรรมไกรโครงหน้าของ GRAND
ศัลยกรรมปรับขากรรไกร ปรับโครงหน้าของโรงพยาบาลศัลยกรรมGRAND
ใช้เทคโนโลยี 3D-CT ซึ่งสามารถช่วยตรวจหาปัญหาเรื่องโครงหน้า
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางสมรรถนะ ความสวยความงาม
และดำเนินการผ่าตัดโดยความร่วมมือของศัลยแพทย์เฉพาะทาง
และแพทย์วิสัญญี จึงปลอดภัยและได้ผลงานที่แม่นยำ
ศัลยกรรมระดับโลกที่ INFRASTRUCTURE
กับ 24 ประเทศทั่วโลกและบริการที่ทันสมัย
Grand เป็นผู้นำด้านศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีให้บริการครอบคลุม 24
ประเทศทั่วโลกและเป็นศูนย์ INFRASTRUCTURE
และบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยล
มีอำนวยความสะดวกโดยล่ามผู้ประสานงาน
ที่พูดภาษาต่างประเทศแบบตัวต่อตัว
สำหรับคนไข้ต่างชาติ แกรนด์จะดูแลให้ได้รับความสะดวกตลอด 24
ชั่วโมงในทุกขั้นตอน [ปรึกษา-ผ่าตัด-รักษาแผล-ดูแลหลังการผ่าตัด]
ทุกกระบวนการด้วยบริการ 1:1
บริการแบบแพทย์
ONE-STOP ที่ถือลูกค้าเป็นหลัก
ดำเนินงานด้วยมาตรฐานแบบโรงพยาบาลขนาดใหญ่
โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลักแบบ ONE-STOP ดังนั้นลูกค้าของ Grand
สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและสะดวกสบายตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึง
และแกรนด์จะบริการอย่างดีที่สุดเพื่อความประทับใจขอลูกค้าทุกท่านล

ข้อควรระวัง
ผลลัพธ์ของศัลยกรรมขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
กรุณาอ้างอิง รูปก่อนหลังศัลยกรรมที่อยู่ในโฮมเพจก่อนนะคะ