ศัลยกรรมตาที่ไม่น่าพอใจ
ทำให้ความมั่นใจลดลง

ศัลยกรรมแก้ไขรอยแผลเป็น

ทำให้ถูกใจ ด้วยการออกแบบที่ไร้ความกังวล
และมอบความเชื่อมั่นให้กับคุณด้วยการศัลยกรรม แก้ไขชั้นตาให้สูงขึ้นที่แกรนด์

STEP 5
▷ วางยาชา และยานอนหลับ
▷ ระยะเวลาในการผ่าตัด ประมาณ1 ชั่วโมง
▷ สามารถกลับที่พักได้ ในวันเข้ารับการผ่าตัด
▷ หลังจากที่ 5 -10วัน
▷ สามารถตัดไหมได้

WHAT?

ศัลยกรรมแก้ตาสองชั้นที่มีแผล
(หลังจากทำศัลยกรรม)ที่แกรนด์คือ

ศัลยกรรมแก้ตาสองชั้นที่มีแผลที่
แกรนด์ในความหมายที่แกรนด์ คือ

โดยปกติ รอยแผลจากการผ่าตัดทำตาสองชั้น จะหายไปในเวลา 3-6 เดือน ถ้าหากมีรอยแผลจากการผ่าตัด หลงเหลือเยอะมาก หมายความว่าช่วงเวลาที่ทำการเย็บแผล ผู้ทำการผ่าตัด ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์มาก ถ้ามีรอยแผลเป็นเกิดขึ้นจากการผ่าตัดทำศัลยกรรมตา

โดยที่ไม่ได้เกิดจากสภาพร่างกายของคนไข้เอง

ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมที่มีประสบการมากมายต้องหาสาเหตุของความผิดพลาดจากการผ่าตัดครั้งแรกแล้วจะเลือกวิธีศัลยกรรม เพื่อความสมบูรณ์และความปลอดภัย

TYPE

ประเภทของศัลยกรรมแก้ตาสองชั้นที่มีแผล(หลังจากทำศัลยกรรม)ที่แกรนด์คือ

แผลจากศัลยกรรมตาสอลชั้นที่ไม่กรีดเปลือกตา

ถ้าจีมเร็งมาก ก็มีความเป็นไปได้ที่มีแผล
มีวิธีที่ทำศัลยกรรมที่ไม่กรีดเปลือกตา หรือ วิธีที่เอาไขมันออกและกรีดเปลือกตา

แผลจากศัลยกรรมตาสอลชั้นที่กรีดเปลือกตา

ถ้ามีตำหนิที่ส่วนผ่าตัด ต้องการศัลยกรรมที่แก้ไขแผลที่เอาส่วนที่มีแผลออกแล้วเย็บ

กลับสู่สภาพเดิมของการเปิดหัวตา

ถ้าเปิดหัวตาเกินไป หรือมีแผลมาก ก็ต้องเปิดหัวตาใหม่ โดยศัลยกรรมแก้ไข
เป็นวิธีที่ลดรอยวตาข้างบนลง และถือรอยหัวตาข้างล่าง ซึ่งเป็นวิธีที่กลับไผตาเดิม

WHY?

ทำไมต้องทำศัลยกรรมแก้ไขตาสองชั้นที่สูงเกินไปที่แกรนด์

หาสาเหตุของความผิดพลาดจากการผ่าตัดครั้งแรก การเลือกวิธีการผ่าตัดรักษา โดยผ่านการตรวจอย่างละเอียด ออกแบบรูปดวงตา ที่เหมาะสมเฉพาะคน
เวลาทำศัลยกรรมแก้ไขต้องหาสาเหตุของความผิดพลาดจากการผ่าตัดครั้งแรก เพื่อความสมบูรณ์ และความปลอดภัย -ตรวจดูปริมาณความยืดหยุ่น มากน้อยของผิว
-ตรวจดูความฝังแน่น ของรอยแผลเป็นที่เส้นเปลือกตาสองชั้น
-ตรวจวัดแรงกำลัง ของกล้ามเนื้อยกหนังตา ( กล้ามเนื้อที่ยกเปลือกตาสองชั้น)
-วัดความกว้างของตา (เมื่อลืมตาขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ)
-ตรวจวัดปริมาณ ไขมันรอบดวงตา
-ตรวจดูขนตาที่ขึ้นบิดเบือนจากทิศทางของขนตาปกติ ว่ามีหรือไม่
-ตรวจวัดความหนาของกล้ามเนื้อรอบดวงตา
การออกแบบจะทำขึ้นภายหลังจากที่ได้พิจารณาลักษณะรูปร่าง ของจมูก รูปหน้าทั้งหมด ผิวบริเวณรอบตัวตา ของบุคคลนั้นๆ เรียบร้อยแล้ว
การทำศัลยกรรมตา ที่ลดความเสี่ยงในการผ่าตัดศัลยกรรมซ้ำ และเพิ่มความพึ่งพอใจ ต่อรูปแบบ ที่ออกแบบให้เหมาะสมเฉพาะตัวบุคคล

ตาเป็นจุดที่สำคัญมากในหน้า และส่งผลต่อรูปทรงหน้า ถ้าต้องการศัลยกรรมแก้ไข ก็จะมีความเครียดมากแน่นอน

ศัลยกรรมแก้ไขตามีการสูญเสียมากกว่าศัลยกรรมครั้งแรก และศัลยกรรมระดับสูง จึงต้องพินิจพิจารณาอย่างสุขุมรอบคอบ

ยังงั้นต้องทำศัลยกรรมที่เหมาะกับตนเอง หลังหาสาเหตุของความผิดพลาดจากการผ่าตัดครั้งแรก

แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตาที่มีประสบการมากมายที่แกรนด์

1 ไม่ว่าจะเป็นความสามารถที่ให้การออกแบบแล้ว มีความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ด้วย

ถ้าต้องการศัลยกรรมแก้ไข จะมีการออกแบบที่ผิด และ การเปลี่ยนแปลงด้านกายวิภาคศาสตร์ จากศัลยกรรมครั้งแรก ยังงั้น แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตาที่มีความสามารถให้การออกแบบ และความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ด้วย เพื่อป้องกัน ศัลยกรรมแก้ไขครั้งที่สอง

2 มีเทคโนโลยีที่มีทักษะ และความรู้สึกทางสุนทรียะ

มีประสบการด้านศัลยกรรมตามากมาย จึงทำการผ่าตัด โดยเลือกวิธีที่เหมาะกับหน้าตนเอง ด้วยกับความรู้สึกทางสุนทรียะ

3 เอาส่วนเฉพาะที่ผ่าตัดออกเท่านั้น

ความเป็นไปได้ที่เนื้อเยื่อเสียหายจากศัลยกรรมครั้งแรก ยังงั้นเอาส่วนเฉพาะที่ผ่าตัดออกเท่านั้นเพื่อรักษาเนื้อเยื่อ วิธีนี้มีลักษณะที่เกือบไม่มีแผล และฟื้นตัวอย่างรวดแร็วได้

CUSTOMIZE!

นอกจากกรณีสภาพร่างกาย(Keloid) ถ้ามีความผิดเมื่อเย็บ ก็กรีดและเอาออกเย็บอีกครั้งได้

WHO?

ใครต้องทำศัลยกรรมแก้ไขตาสองชั้นที่มีแผล(หลังจากทำศัลยกรรม)ที่แกรนด์

ในกรณีดูออกว่าทำศัลยกรรมมา เนื่องจากแผลที่แรงเกินไผฃ ในกรณีมีเส้นตาสองชั้นที่ชัดเกินไปเมื่อหลับตา ในกรณีมีแผลจากศัลยกรรมเปิดหัวตา
การรักษาหลังการทำศัลยกรรมตาผู้ชาย สำคัญด้วย
  • หลังการผ่าตัด ใช้แพ็คน้ำแข็งมาประคบจะช่วยทำให้อาการดีขึ้นจนหายไป
  • หลังผ่าตัด ทุกคนจะมีความบวม แต่อาการบวมนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะงแต่ละบุคคล เวลาที่จะนอนหลับเอาหมอน2-3อันที่นุ่มๆมาค้ำจะช่วยให้อาการบวมหรืออาการเจ็บปวดดีขึ้น ห้ามเอาหัวก้มหรือเอาตัวคว่ำลง
  • ห้ามหลั่งน้ำตาจำนวนมาก ห้ามขยี้ตา ห้ามลืมตาให้แน่น แต้งตา หลังผ่าตัด 2อาทิตย์จะดีกว่า
  • สามารถดื่มเหล้า สูบบุหรี่หลังการผ่าตัด3-4สัปดาห์หน้า เพราะทำให้แผลผ่าตัดหายช้า
  • ไม่ควรจะใส่เลนส์ประมาณ3สัปดาห์ ต้องใส่แว่นตาหรือแว่นตากันแดด
  • ใช้ขนตาปลอม หลังการผ่าตัด 1เดือนได้
  • ถ้าจะไปโรงอาบน้ำสาธารณะหรือห้องอบเซาน่า ต้องรอ 4สัปดาห์ถึงจะไปได้
หลังผ่าตัด ทุกคนจะมีความบวม แต่อาการบวมนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะงแต่ละบุคคล
หากต้องการศัลยกรรมตาให้รูปตาดูโตและเด่นชัด
มาพบกับโรงพยาบาลศัลยกรรม GRAND ที่เป็นผู้นำเทรนด์ด้านศัลยกรรมได้ค่ะ
ระบบศัลยกรรมระดับโลกที่มีศัลยแพทย์เกาหลีเฉพาะด้านสามารถช่วยให้ตาคุณสวยได้ค่ะ
ศัลยกรรมตาที่สั่งตัดของ Grand
ศัลยกรรมตาของโรงพยาบาล Grand
สามารถช่วยให้ตาคุณสวยได้โดยประสบการณ์แ
ละดีไซน์ที่เหมาะเฉพาะกับบุคคลค่ะ
ศัลยกรรมระดับโลกที่ INFRASTRUCTURE
กับ 24 ประเทศทั่วโลกและบริการที่ทันสมัย
Grand เป็นผู้นำด้านศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีให้บริการครอบคลุม 24
ประเทศทั่วโลกและเป็นศูนย์ INFRASTRUCTURE
และบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยล
มีอำนวยความสะดวกโดยล่ามผู้ประสานงาน
ที่พูดภาษาต่างประเทศแบบตัวต่อตัว
สำหรับคนไข้ต่างชาติ แกรนด์จะดูแลให้ได้รับความสะดวกตลอด 24
ชั่วโมงในทุกขั้นตอน [ปรึกษา-ผ่าตัด-รักษาแผล-ดูแลหลังการผ่าตัด]
ทุกกระบวนการด้วยบริการ 1:1
บริการแบบแพทย์
ONE-STOP ที่ถือลูกค้าเป็นหลัก
ดำเนินงานด้วยมาตรฐานแบบโรงพยาบาลขนาดใหญ่
โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลักแบบ ONE-STOP ดังนั้นลูกค้าของ Grand
สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและสะดวกสบายตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึง
และแกรนด์จะบริการอย่างดีที่สุดเพื่อความประทับใจขอลูกค้าทุกท่านล

ข้อควรระวัง
ผลลัพธ์ของศัลยกรรมขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
กรุณาอ้างอิง รูปก่อนหลังศัลยกรรมที่อยู่ในโฮมเพจก่อนนะคะ