กับคนดัง ผู้นำศัลยกรรม สาธารณรัฐเกาหลี
พาวเวอร์แข่งขันหลักของแกรนด์

ศัลยกรรมพลาสติกแกรนด์ ที่24
ประเทศทั่วโลกได้เลือก

เอเชีย: ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์
เวียดนาม ฮ่องกง ประเทศมองโกเลีย ประเทศจีน ไต้หวัน กัมพูชา, ออสเตรเลีย
ยุโรป: ออสเตรีย เดนมาร์ก ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ
ตะวันออกกลาง/อดีตสหภาพโซเวียต : คูเวต รัสเซีย คาซัคสถาน
อเมริกา: สหรัฐอเมริกา, แคนาดา

ความพิเศษที่หนึ่ง ผู้ประสานงาน ล่ามมืออาชีพ แต่ละภาษาของ8 ประเทศ อยู่ประจำ

ความพิเศษที่สอง การนำเข้าระบบคอนเซียส ระดับโรงแรมหรู

ผู้ประสานงานที่ทุ่มเทในแต่ละประเทศ ประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ ประเทศจีน รัสเซีย มองโกเลีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น อยู่ประจำ จึงสามารถให้บริการการแปลเรียบเนียน

ตั้งแต่ช่วงเวลาที่เข้าสู่ศัลยกรรมพลาสติกแกรนด์ บริการคอนเซียส1: 1กับพนักงานที่ทุ่มเท จะดูแลรักษารายละเอียดความไม่สะดวกทั้งหมด

ความพิเศษที่สาม บริการแนบชิด 1:1 สำหรับชาวต่างชาติ

ความพิเศษที่สี่ บริการสำหรับลูกค้าเกาหลีที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ

ผู้ประสานงานที่ทุ่มเทในแต่ละประเทศ ประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ ประเทศจีน รัสเซีย มองโกเลีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น จะให้บริการแนบชิดแบบครบวงจร ทุกกระบวนการ เช่นเดียวกับการให้คำปรึกษา การแพทย์ การผ่าตัด การรักษาหลังการผ่าตัด จนถึงการออกจากโรงพยาบาล ช่วยให้กระบวนการทั้งหมด จากการจองการตรวจรักษา การให้คำปรึกษา การเตรียมก่อนการผ่าตัด การผ่าตัด การฟื้นตัว จนถึง การออกนอกประเทศหลังจากที่รักษา สำหรับเพื่อนร่วมชาติที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ

ข้อควรระวัง
ผลลัพธ์ของศัลยกรรมขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
กรุณาอ้างอิง รูปก่อนหลังศัลยกรรมที่อยู่ในโฮมเพจก่อนนะคะ