สันจมูกที่ไม่มีมิติเปลี่ยนเป็นจมูกโด่ง
ปลายจมูกที่หนาเปลี่ยนเป็นปลายจมูกที่เรียวและสวยงาม

ศัลยกรรมสันจมูก + ปลายจมูก

ทรงที่ไม่ชัดทำให้ดูชัดขึ้น
สามารถทำจมูกให้โด่งขึ้นได้จากสันจมูกถึงปลายจมูก

STEP 5
▷ วางยาชา และ ยานอนหลับ
▷ ระยะเวลาการผ่าตัด 2ชั่วโมง
▷ สามารถกลับที่พัก วันที่มารับการผ่าตัด
▷ 1-2อาทิตย์หลังผ่าตัด
▷ สามารถตัดไหมและถอดจมูกได้

สันจมูกโด่งสวย! ปลายจมูกดูเป็นธรรมชาติ!

ศัลยกรรมสันและปลายจมูกที่โรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์ เหมือนกับดาราเกาหลีที่คุณ

เปลี่ยนใบหน้าสวยคมด้วยรีวิวจากรูปถ่ายเซลฟี่ของพวกเธอ!

WHAT?

ศัลยกรรมสันจมูก + ปลายจมูกที่แกรนด์คือ

ศัลยกรรมสันจมูก + ปลายจมูก ในความหมายที่แกรนด์คือ หากเปรียบเทียบกับที่อื่นจะ ทำให้ปลายจมูกสูงขึ้นและเชิดไม่มากโดยจะได้จมูกที่เป็นธรรมชาติศัลยกรรมสันจมูก+ ปลายจมูกที่แกรนด์เป็นศัลยกรรมที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงมาก

GRAND,

ศัลยกรรมสันจมูก + ปลายจมูกที่แกรนด์ มีการพัฒนา ขึ้นเรื่อยๆ โดย การ ทำ ศัลยกรรม มี การทำ ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โดยจะ

ทำให้ สันจมูก และ ปลายจมูก(จมูกทั้งหมด) เหมาะกับ บุคคลแต่ละคน

WHY?

ทำไมต้องทำศัลยกรรมสันจมูก + ปลายจมูกที่แกรนด์

จะทำการ วิเคราะห์ สันจมูก และ ปลายจมูก ให้ มีสัดส่วนที่สมบูรณ์ แบบมีติ ซึ่งจมูก จะมีมุม และ ทำให้หน้าเล็กลง และสวยงาม ซึ่งเราเรียกว่า ศัลยกรรมสันจมูก+ ปลายจมูก ของแกรนด์

ใช้วัสดุ ที่ใช้ระหว่างสันจมูกกับปลายจมูกจะไม่เหมือนกัน ใช้วัสดุ ที่ใช้ระหว่างสันจมูกกับปลายจมูกจะไม่เหมือนกัน ใช้วิธีการ สแกน โครงหน้า ระบบ 3D-CTจากนั้นแล้ว ทำการ วิเคราะห์ และ เริ่มการ ผ่าตัด
สันจมูก- จะใช้ซิลิโคนชนิดต่างๆที่เหมาะสมโดยจะทำให้สันจมูกยกและเชิดขึ้นอย่างสวยงาม
ปลายจมูก – จะใช้กระดูกอ่อนที่มีอยู่ในจมูก หรือกระดุกอ่อนที่อยู่ในใบหู ทำให้จมูกโด่ง แลดูเป็นธรรมชาติ
สันจมูกที่ออกแบบมาให้เหมาะกับปลายจมูกจะมองดูแล้วน่ารักสวยงาม หลังจาก ใช้วิธีการ สแกน โครงหน้า ระบบ 3D-CT แล้วจะออกแบบจมูกให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โดยดูรูปทรงจมูก ความหนาของสันจมูก และคัดสรร รูปแบบที่เหมาะสมให้แต่ละบุคคล ไม่เพียงแค่ความสวยงามภายนอกเท่านั้น แต่ยังทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของจมูกดีขึ้นด้วย

MERIT?

ผลกระทบศัลยกรรมสันจมูก + ปลายจมูกที่แกรนด์

จะปรับสันจมูกและปลายจมูกทีเดียวกันจึงจะทำให้จมูกมีรูปทรงสวยโด่งและดูธรรมชาติแล้วถ้าทำศัลยกรรมสันจมูกและปลายจมูกด้วยกันราคาก็จะลดลง30~40%ดังนั้นเป็นศัลยกรรมที่พอใจ นี่คือศัลยกรรมสันจมูก + ปลายจมูกที่แกรนด์

สันจมูกUP ปลายจมูกUP
เป็นศัลยกรรมที่ ปรับสันจมูกที่ต่ำให้สูงขึ้น แกรนด์จะหาความสูงที่เหมาะกับแต่ละบุคคลให้ จึงจะทำให้ใบหน้าชัดขึ้น จะให้ปลายจมูกสูงขึ้นน้อย จะทำศัลยกรรม 1:1 ให้เหมาะกับตนเอง จึงทำปลายจมูกให้โด่ง สวย

CUSTOMIZE

วิธีการผ่าตัดศัลยกรรมสันจมูก + ปลายจมูกที่แกรนด์

จะทำให้สันจมูก+ปลายจมูกให้ดูเป็นธรรมชาติและจะทำให้จมูกที่มีความสูงที่ต้องการ

จะออกแบบจมูกให้เหมาะกับตนเอง

หลังจากที่วิเคราะห์สันจมูกและปลายจมูกให้มีสัดส่วนที่สมบูรณ์และจะทำให้ สันจมูก+ปลายจมูก ให้ดูเป็นธรรมชาติ และจะทำให้จมูกที่มีความสูงที่ต้องการ

1 ศัลยกรรมสันจมูก

จะออกแบบจมูกให้เหมาะกับตนเอง แล้วปรับความสูงของวัสดุ และเสริมเข้าไป

2 ศัลยกรรมปลายจมูก

จมูกที่สวยงามคือ เมื่อมองจากด้านข้างต้องมีรูปทรงเหมือนบอซ็อน(ถุงเท้าเกาหลีโบราณ) และจากสันจมูกถึงปลายจมูกต้องเป็นเส้นโค้งและปลายจมูกที่ไม่ได้ถูกยกมากเกินไป

ในกรณีปลายจมูกที่มีรูปทรงจมูกปกติ

ในกรณีปลายจมูกที่ใกล้เคียงกับจมูกที่สวยงาม ไม่ต้องแก้มากนั้น จะใช้วิธีการผ่าตัดที่ผูกมัดปีกกระดูกอ่อนรวมกัน

ในกรณี ต้องเพิ่มความสูงของปลายจมูก

ในกรณี ที่ใช้วิธีการผ่าตัดที่ผูกมัดปีกกระดูกอ่อนรวมกันไม่พอนั้นต้องเอากระดูกอ่อนจากบริเวณอื่นหรือวัสดุที่เหมาะมาเสริมให้ปลายจมูกเพิ่มความสูงเพื่อลักษณะปลายจมูกที่เป็นธรรมชาติ

ในกรณี ต้องตั้งปลายจมูกให้แข็งแรงและเพิ่มความสูงของปลายจมูกด้วย

วิธีการผ่าตัดนี้ใช้กับคนที่มีจมูกที่ัรั้นขึ้นต่อร่วมกับการยกปลายจมูกขึ้นโดยใช้กระดูกอ่อนดันยกบริเวณปลายจมูกและเอากระดูกอ่อนจากบริเวณอื่นหรือวัสดุที่เหมาะมาเสริมให้ปลายจมูกเพิ่มความสูง

WHO?

ใครควรทำศัลยกรรมสันจมูก

ในกรณีที่ต้องการจะทำศัลยกรรมสันจมูก+ ปลายจมูกพร้อมกัน ในกรณีที่ยังไม่ได้ทำศัลยกรรมปลายจมูก ในกรณีที่จมูกดูไม่เป็นธรรมชาติอย่างมาก ในกรณีที่วัสดุที่ใส่ไปแล้ว มีขนาดสูงเกินไป ทำให้ ดูไม่เข้ากัน ในกรณีที่มองเห็นวัสดุสันจมูกชัดเจน

BEST!

แกรนด์จะผ่าตัดศัลยกรรมจมูก โดยใช้วัสดุที่ดีที่สุด และที่เหมาะกับจมูกตนเอง

ส่วนสันจมูกจะใช้ซิลิคอนหรือกอร์เท็กซ์ และส่วนปลายจมูกจะใช้ กระดูกอ่อนที่จมูก กระดูกอ่อนที่หู ของตนเอง (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยลังจากที่ดูรูปทรงจมูก ความหนาของจมูก จะขึ้นอยู่กับลักษณะแต่ละบุคคล)

เนื้อเยื่อของตนเอง

 • กระดูกอ่อนที่จมูกของตนเอง

  มันจะแบนๆ จึงนิยมใช้ตอนปรับปลายจมูก และตอนตั้งปากช่องจมูก(เสาจมูก) หรือต่อจมูกให้ยาว

 • ผิวหนังชั้นหนังแท้ของตนเอง

  มันจะรู้สึกอ่อนนุ่ม แต่มีขอบเขตในการทำรูปทรงที่ประณีต หรือแหลม

 • ไขมันของตนเอง

  สามารถทำสันจมูกออกมาดูเป็นธรรมชาติ จึงไม่มีผลข้างเคียง แต่อาจซึมได้

 • กระดูกอ่อนที่หูของตนเอง

  เป็นวัสดุรูปทรงโค้ง จึงใช้ตอนเสริมรูปทรงปลายจมูก

 • ผิวหนังชั้นหนังแท้ของตนเอง

  ใช้เมื่อผิวบางลง เมื่อจมูกสั้นลง หรือเมื่อผิวเสียหาย เพราะได้ผ่าตัดศัลยกรรมจมูกหลายครั้ง

 • กระดูกอ่อนที่ซี่โครงของตนเอง

  กระดูกอ่อนที่ซี่โครงของตนเอง:

 • พังผืดของตนเอง

  เป็นเยื่อหุ้มเซลล์ที่ห่อกล้ามเนื้อ จึงเหมาะกับคนที่มีผิวบาง แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อเวลาผ่านไป

วัสดุ

 • ซิลิโคน

  เป็นวัสดุที่นิยมกันใช้มากที่สุด เพราะรูปทรงจะไม่เปลี่ยน หรือซึม จึงเป็นวัสดุที่เหมาะตอนที่ทำไลน์จมูก

 • กอร์เท็กซ์

  ถ้าเปรียบเทียบกับซิลิโคน มันจะรู้สึกอ่อนนุ่ม แต่เป็นวัสดุที่สามารถลดลงได้เมื่อเวลาผ่านไป

 • ซิลิเท็กซ์

  เป็นวัสดุรุ่นที่3 ที่รวมข้อดีของซิลิโคนและ กอร์เท็กซ์

 • ผิวหนังชั้นหนังแท้เทียม

  ใช้เมื่อผิวบางลง เมื่อจมูกสั้นลง หรือเมื่อผิวเสียหาย เพราะได้ผ่าตัดศัลยกรรมจมูกหลายครั้ง

 • กระดูกอ่อนที่ซี่โครงเทียม(ซี่โครงKadeba)

  เป็นกระดูกออนที่แข็ง สามารถใช้ทั้ง ปลายจมูก และสันจมูกได้ จะมีความปลอดภัยที่สูง จะดีสำหรับ การผ่าตัดแก้ไข หรือคนที่มีจมูกสั้น เลยกระดูกอ่อนก็ขนาดเล็ก

 • Medpor

  เป็นกระดูกเทียมที่มีรูรู และมีปทรงแบบกระดูกที่จริง เป็นวัสดุที่ ให้กระดูกตนเองเสริมเข้าที่รูของวัสดุ และให้วัสดุกลายเป็นกระดูกตนเอง

ฟิลเลอร์

 • กรดไฮยาลูโร

  เป็นส่วนผสมที่ธรรมชาติ ที่อยู่ในผิวตนเอง จึงจะซึมอย่างปลอดภัย และจะช่วยทำให้ผิวเต่งตึง

 • คอลลาเจน

  จะสกัดมาจากโปรตีนจากสัตว์ สามารถส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาการแพ้ผิว จึงต้องทดสอบปฏิกิริยา ก่อนที่จะใช้

 • แคลเซียม

  จะฉีดส่วนสันจมูก และมีส่วนผสม แคลเซียม

การรักษาหลังการทำศัลยกรรมแก้ไขจมูกที่เบี้ยว สำคัญด้วย
 • หลังจากผ่าตัด ควรใช้แพ็คน้ำแข็งมาประคบเรื่อยๆ จนถึงการบวมหายไป มันจะช่วยทำให้อาการดีขึ้น
 • หลังจากที่รับการผ่าตัด จะมีอาการบวมและช้ำได้ เวลาที่จะนอนหลับเอาหมอนนุ่มๆมาค้ำจะช่วยให้การบวมหรือการเจ็บปวดดีขึ้น และห้ามเอาหัวก้มหรือเอาตัวคว่ำลง
 • หลังจากผ่าตัด อาจจะมีเลือดได้ประมาณ1-2วัน ถ้าน้ำมูกหรือเลือดไหล เอากระดาษทิชชูมาเช็ดบริเวณรอบๆรูจมูกให้เบาๆ
 • ไม่ควรดื่มเหล้า หรือสูบบุหรี่หลังการผ่าตัด เพราะการดื่มเหล้า หรือสูบบุหรี่จะทำให้แผลหายช้า แต่ถ้าในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สามารถดื่มเหล้า หรือสูบบุหรี่ได้ 3-4สัปดาห์หน้า หลังการผ่าตัด
 • ห้ามสั่งน้ำมูกลังจากผ่าตัด และไม่ควรจะใส่แว่นตาหรือแว่นตากันแดดระว่าง4สัปดาห์หลังจากการผ่าตัด
 • อาการบวมรอบๆสันจมูก1 สัปดาห์ ก็จะหาย แต่ อาการบวมเล็กน้อย และรอบๆปลายจมูก อาจมีเหลืออยู่ได้ อาจมีความแตกต่างระหว่างบุคคล
 • ไม่ควรจะไปโรงอาบน้ำสาธารณะ หรือห้องอบเซาน่า ประมาณ3สัปดาห์ หลังการผ่าตัด
หลังผ่าตัด ทุกคนจะมีความบวม แต่ความบวมนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะแต่ละบุคคล
หากต้องการ โซลูชั่นศัลยกรรมจมูกที่หลากหลาย
มาที่โรงพยาบาลศัลยกรรม GRAND เกาหลีค่ะ
ระบบศัลยกรรมระดับโลกที่มีศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านสามารถช่วยให้รูปทรงจมูกออกมาสวยสมบูรณ์แบบ
ศัลยกรรมจมูกที่ออกแบบเฉพาะบุคคลที่ GRAND
ศัลยกรรมจมูกของโรงพยาบาลศัลยกรรม GRAND
สามารถช่วยทำให้รูปทรงจมูกออกมาสวยเหมาะสมกับใบหน้าได้ด้วยประสบการณ์
และดีไซน์ที่เหมาะเฉพาะกับบุคคล
ศัลยกรรมระดับโลกที่ INFRASTRUCTURE
กับ 24 ประเทศทั่วโลกและบริการที่ทันสมัย
Grand เป็นผู้นำด้านศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีให้บริการครอบคลุม 24
ประเทศทั่วโลกและเป็นศูนย์ INFRASTRUCTURE
และบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยล
มีอำนวยความสะดวกโดยล่ามผู้ประสานงาน
ที่พูดภาษาต่างประเทศแบบตัวต่อตัว
สำหรับคนไข้ต่างชาติ แกรนด์จะดูแลให้ได้รับความสะดวกตลอด 24
ชั่วโมงในทุกขั้นตอน [ปรึกษา-ผ่าตัด-รักษาแผล-ดูแลหลังการผ่าตัด]
ทุกกระบวนการด้วยบริการ 1:1
บริการแบบแพทย์
ONE-STOP ที่ถือลูกค้าเป็นหลัก
ดำเนินงานด้วยมาตรฐานแบบโรงพยาบาลขนาดใหญ่
โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลักแบบ ONE-STOP ดังนั้นลูกค้าของ Grand
สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและสะดวกสบายตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึง
และแกรนด์จะบริการอย่างดีที่สุดเพื่อความประทับใจขอลูกค้าทุกท่านล

ข้อควรระวัง
ผลลัพธ์ของศัลยกรรมขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
กรุณาอ้างอิง รูปก่อนหลังศัลยกรรมที่อยู่ในโฮมเพจก่อนนะคะ