ผู้ำนำด้านศัลยกรรมเกาหลี GRAND

สหรัฐอเมริกา, จีน, ญี่ปุ่น, มองโกเลีย, รัสเซียฯลฯ
สำหรับชาวต่างชาติผู้ที่สนใจเพื่อเข้ารับการทำศัลยกรรม
การบริการที่หลากหลายและให้ความรู้สึกที่แตกต่าง

01 บรืการรับ-ส่ง

เมื่อลูกค้าต่างประเทศที่้เดินทางมาถึงสนามบินเกาหลีมีการต้อนรับด้วยบรรยากาศอย่างอบอุ่น และมีความหลากหลายของบริการการรถรับส่งจากสนามบินไปยังโรงพยาบาลสำหรับการเดินทางของคุณได้อย่างปลอดภัย

02 บรืการรับ-ส่ง

เมื่อลูกค้าต่างประเทศที่้เดินทางมาถึงสนามบินเกาหลีมีการต้อนรับด้วยบรรยากาศอย่างอบอุ่น และมีความหลากหลายของบริการการรถรับส่งจากสนามบินไปยังโรงพยาบาลสำหรับการเดินทางของคุณได้อย่างปลอดภัย

03 บริการล่ามปรึกษา

ให้บริการทั้งในเรื่องการประสานงาน การให้คำปรึกษา เข้าปรึกษา ผ่าตัด ตลอดจนระยะเวลาที่พักฟื้นหลังการผ่าตัด และบริการให้คำปรึกษาหลังผ่าตัด

04 บริการ 24 ชั่วโมง

เนื่้องจากอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับที่ชาวต่างชาติเข้ามาพำนักทางโรงพยาบาลจึงมีบริการให้คำปรึกษาตลอด24 ชั่วโมงสามารถติดต่อโดยตรงผ่านทางโทรศัพท์

05 เว็บไซต์บริการที่มีหลากหลายภาษา

ภาษาอังกฤษ,จีน,ญี่ปุ่น,มองโกเลีย,รัสเซีย,ฯลฯเว็บไซต์ที่มีบริการหลายภาษาและเช่นเดียวกับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับศัลยกรรมเสริมความงามที่เรามีให้บริการในการพยายามที่จะออกแบบให้มีลักษณะเสมือนเครื่องมือที่ช่วยเนรมิตรความงาม

ผู้นำความสวยงามในโลก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์

ศัลยกรรมพลาสติกแกรนด์มีการพัฒนาและชยายตัวของเทคโนโลยีทางการแพทย์เกาหลีกับไต้หวันและจีนรวมไปถึงต่างประเทศอี่นๆและทราบกันอย่างแพร่หลายผู้นำด้านศัลยกรรมเสริมความงามของเกาหลีที่นำไปสู่กิจกรรมอื่นๆภายในประเทศการสัมมนาสมาคมมีเป้าหมายในการที่จะดึงดูดผู้ป่วยต่างชาติ

แพทย์ในต่างประเทศ ศัลยกรรมพลาสติกแกรนด์ เยี่ยมชมการผ่าตัด

เวียดนามท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ การตอบรับ

อินโดนีเซียท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ การตอบรับ

การสถานทูต

แดจอนท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ การประชุมระดับนานาชาติ

Mentor International Familiarization Tour

การออกอากาศที่ใต้หวัน

สมาคมคุณหมอ


ข้อควรระวัง
ผลลัพธ์ของศัลยกรรมขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
กรุณาอ้างอิง รูปก่อนหลังศัลยกรรมที่อยู่ในโฮมเพจก่อนนะคะ