เยี่ยมชม ผู้นำด้านศัลยกรรมเกาหลี
เยี่ยมชมโรงพยาบาลศัลยกรรมพลาสติกแกรนด์

ข้อควรระวัง
ผลลัพธ์ของศัลยกรรมขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
กรุณาอ้างอิง รูปก่อนหลังศัลยกรรมที่อยู่ในโฮมเพจก่อนนะคะ