ด้านหน้า และด้านข้าง
ให้ดูเรียว และมีมิติ

ศัลยกรรมลดกราม

เปลี่ยนจากใบหน้าที่ดูแข็ง เป็นความประทับใจ
ด้วยศัลยกรรมลดกราม ที่แกรนด์

STEP 5
▷ วางยาสลบ
▷ ระยะเวลาที่ใช้ในการผ่าตัด 1 ชั่วโมง
▷ สามารถกลับที่พักได้ 1 วันหลังการผ่าตัด
▷ หลังผ่าตัด 7-10วัน
▷ สามารถตัดไหมได้

WHAT?

ศัลยกรรมลดขนาดกรามเหลี่ยม คือ

กรามเหลียม คือ หน้าดูเหมือนสี่เหลี่ยม เนื่องจากกระดูกกรามที่ล่างใหญ่กว้าง และ มีเหลี่ยมด้วย โดยเฉพาะกระดูกใต้หูเป็นเหลี่ยม หน้าจึงรู้สึกใหญ่กว่าหน้าจริงศัลยกรรมลดขนาดกรามเหลี่ยม ที่แกรนด์ ตัดกรามเหลี่ยม และลดขนากคางด้วย จึงจะมีรูทหน้าเหมือนไข

ควรทำศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น ที่แกรนด์

แกรนด์จะไม่เพียงแค่ตัดกระดูกกรามอย่างเดียว ศัลยกรรมลดขนาดกรามเหลี่ยมที่แกรนด์ สามารถตัด

ที่แกรนด์จะทำศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น โดยไม่ล้อค โดยใช้เลเซอร์

จะได้รับศัลยกรรมปรับโครงหน้าและศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น ได้ที่ตัดกระดูก โดยไม่มีความเสียหายจากความร้อน หรือ การสั่นไหว

 • ไม่มีรอยแตกที่กระดูกทากกว่า เมื่อตัดกระดูกโดยใช้เลื่อย
 • ช่วยการพื้นของการรวมที่กระดูก เพราะว่า เลเซอร์ส่งเสริมการแตกตัวของเซลล์
 • ไม่ค่อยมีความเสียหายของเส้นเลือด และเส้นประสาทที่มีเลือดออก
 • ไม่ค่อยมีเลือดออก
 • มีความปลอดภัย

WHY?

ทำไมควรทำศัลยกรรมลดขนาดกรามเหลี่ยม ที่แกรนด์

ตรวจโครงหน้า โดยใช้วิธีการตรวจแบบ3มิติ ทำให้มีรายละเอียดมากขึ้น เลือกวิธีกรผ่าตัด ให้เหมาะกัลรูปหน้าแต่ละบุคคล ใข้วิธีการตัดแบบประณีตงดงาม ด้วยทรงเว้าและโค้งตามรูปหน้า โครงหน้าจะ เรียวและมีความสมดุลเพิ่มขึ้น

ตัดกรามเหลี่ยม และ ลดความหนาของกระดูกพร้อมกัน

แกรนด์จะไม่เพียงแค้ตัดกระดูกกรามอย่างเดียว ศัลยกรรมลดขนาดกรามเหลี่ยมที่แกรนด์ สามารถตัด และลดความหนาของกระดูกกรามใหญ่ ออกด้วย จึงจะเห็นผลที่เปลี่ยนแปลงมากมาย

ศัลยกรรมลดขนาดกรามเหลี่ยมที่มีความปลอดภัยที่สูง

ศัลยกรรมลดขนาดกรามเหลี่ยม เป็นศัลยกรรมที่ค่อนข้างยาก จึงต้องใช้ความชำนาญสูง เพราะบริเวณที่กราม จะมีเส้นประสาท อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องให้แพทย์ที่ชำนาญทางมาผ่าตัดให้ แกรนด์จะใช้การ เอ้กซเรย์ 3มิติ จึงสามารถวิเคาระห์ ได้ราละเอียด ดังนั้นแกรนด์สามารถผ่าตัดโดยไม่ให้เส้นประสาทเสียหาย แกรนด์เป็นโรงพยาบาล ที่คำนึงถึงความปลอดภัย ของผู้ที่เข้ารับการรักษา เป็นอย่างมาก

คนที่มีกรามเหลี่ยมที่แย่มาก ต้องทำศัลยกรรมตัดกระดูกหลายจุด

ในกรณีที่คนมีกรามเหลี่ยมที่แย่มาก ต้องทำศัลยกรรมตัดกระดูกหลายจุด กราม เป็น รูปตัวv ได้ ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการที่คิดค้น ขึ้นมา โดยแกรนด์
ศัลยกรรมตัดกระดูกหลายจุด สามารถเปลี่ยนกรามเหลี่ยมที่แย่มาก ให้หน้าเล็กลงและให้กรามเป็น Vไลน์ได้ด้วย ซึ่งเป็นโนว์ฮาวของแกรนด์

ระบบการดูแลรักษาหลังจากการผ่าตัด

ที่แกรนด์ หลังจากทำศัลยกรรมคาง หน้าเป็นรูปตัว V จะมีระบบการดูแลรักษา เพื่อให้ความบวม และความอักเสบลดลง ระบบนี้จะช่วย ให้ระยะการพักฟื้นสั้นลง

ทำให้มีรูปทรงหน้าที่สวยงาม โดยวิเคราะห์โครงหน้าอย่างชัดเจนกับ3D CT

แบ็บหนึ่งนะค่ะ!

"ถ้าทำวีไลน์และโหนกแก้มพร้อมกัน"
ยิ่งมีผลประโยชน์มากขึ้นที่สวยงามเพราะว่าโครงหน้าทั่วไปจะเปลี่ยนไป

ศัลยกรรมโหนกแก้ม GO

CUSTOMIZE

วิธีศัลยกรรมลดขนาดกรามเหลี่ยม ที่แกรนด์

ศัลยกรรมตัดกระดูกขากรรไกล่าง

ทำให้รูปทรงหน้าเรียว โดยตัดกระดูกข้างใต้หู
โดยเฉพาะ หน้าด้านข้าง จะมีประโยชน์ที่ชัด มากกว่าหน้าตรง เพราะว่า ตัดกระดูกเหลี่ยมอย่างชัดเจน

ศัลยกรรมตัดเปลือกของกระดูก

ทำให้รูปทรงหน้าเรียว โดยลดความหนาของกระดูก
โดยเฉพาะ หน้าตรง จะมีประโยชน์มากมาย เพราะว่า ตัดชั้นเดียวของกระดูก ระหว่าง 3ชั้น หน้าจริงๆจึงก็จะลดลง

ศัลยกรรมกรามเหลี่ยม เปลี่ยนเป็นกรามรูปตัวV

ถ้ากรามกว้างเกินไป ไม่ค่อยมีประโยชน์ จากศัลยกรรมตัดกระดูกขากรรไกล่าง
ตัดกรามโดยศัลยกรรมตัดกรามเหมือนตัวTแล้ว ลดความกว้างของปลายคาง จึงมีรูปทรงหน้าทั่วไปเรียว ถึงปลายคาง

ศัลยกรรมตัดกระดูกขากรรไกล่างโดยโค้งยาว(ศัลยกรรมกรามที่แบบตัดเลี้ยว)

ปลายคางไม่ค่อยหว้าง แต่ค่อนข้างกว้าว ทำศัลยกรรมตัดกระดูกขากรรไกล่างโดยโค้งยาว จะดีกว่า ศัลยกรรมตัดกระดูกขากรรไกล่าง จึงแก้เรื่องปลายคางที่กว้างได้

ศัลยกรรมกรามเหลี่ยม โดยกรีดน้อยสุด

ศัลยกรรมกรามเหลี่ยม โดยกรีดน้อยสุด
เป็นวิธีททำหารผ่าตัก โดบรูเล็กๆ ข้างหลังใบหู จึงหลังการผ่าตัด ไม่ค่อยมีความไม่สบาย และฟื้นตวัรวดเร็วได้

ศัลยกรรมกรามเหลี่ยม โดยกรีดน้อยสุด

ศัลยกรรมกรามเหลี่ยม โดยกรีดน้อยสุด
เป็นวิธีททำหารผ่าตัก โดบรูเล็กๆ ข้างหลังใบหู จึงหลังการผ่าตัด ไม่ค่อยมีความไม่สบาย และฟื้นตวัรวดเร็วได้

WHO?

ใครควรทำศัลยกรรมลดขนาดกรามเหลี่ยม ที่แกรนด์

ในกรณีด้านล่างของขากรรไกรกว้างและเหลี่ยม ในกรณีด้านล่างของขากรรไกรแบน ในกรณีขากรรไกรยาวมาก หรือ ขากรรไกรสองข้างไม่เท่ากัน ในกรณีที่ดูด้านข้างแล้ว ขากรรไกรเหลี่ยม ในกรณีที่มองครั้งแรก และมองเห็นแต่คางเหลี่ยม

SYSTEM

ระบบศัลยกรรมลดขนาดกรามเหลี่ยม ที่แกรนด์

ศัลยกรรมลดขนาดกรามเหลี่ยม ที่แกรนด์ป็นศัลยกรรมที่ เปลี่ยนโครงหน้า โดยกระดูกใบหน้า จึงเปลี่ยนใบหน้าที่อึกอัด เป้นใบหน้าที่ชัดเจน เป็นศัลยกรรมที่เปลี่ยนอีมอิจให้(Image Surgery) เมื่อทำศัลยกรรมลดขนาดกรามเหลี่ยม ที่แกรนด์เป็นศัลยกรรมที่ เปลี่ยนโครงหน้า/ขากรรไกรทั้งหมด จึงอีมอิจ(Image)ทุกส่วนของใบหน้าจะเปลี่ยน และจะทำศัลยกรรมให้ประณีต โดยวิเคราะห์ให้ละเอียด ดังนั้นจะมีผลให้ จมูกกับปากดูชัดเจนมาขึ้นด้วย ถ่ายX-ray และ รูปทางแพทยศาสตร์ ก่อน สัปดาห์ และ วางแผนของการผ่าตัดอย่ารายละเอียด

ระบบนี้ ให้ความสวยงามอย่างละอียดได้ และจะมีประโยชมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับที่อื่น

การรักษาหลังการทำศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น โดยไม่ล้อคสำคัญด้วย
 • หลังการผ่าตัด ใช้แพ็คน้ำแข็งมาประคบ จะช่วยทำให้อาการดีขึ้น จนถึงอาการบวมหายไป
 • เป็นเวลา 1วันหลังการผ่าตัด ห้ามรับประมานอาหารแล้ว รับประทานอาหารอ่อนนุ่ม(โจ๊ก,เครื่องดื่ม,นม เป็นต้น)ได้ 7วัน หลังการผ่าตัด
 • สามารถรับประทานอาหารปกติได้ 2สัปดาห์ หลังการผ่าตัด แต่ตัดกับข้าวจะดีกว่า รับประทานอาหารแข็งแรง 4สัปดาห์ หลังการผ่าตัดได้
 • หลังการผ่าตัด 3-4วัน ต้องใส่เข็มขัดที่ปรับปรุงรูปทรงที่หน้า และเวลาที่จะนอนหลับเอาหมอน2-3อันที่นุ่มๆมาค้ำจะช่วยให้อาการบวมหรืออาการเจ็บปวดดีขึ้น ห้ามเอาหัวก้มหรือเอาตัวคว่ำลง
 • หลังจากทานอาหาร ควรล้างปากกับน้ำยาบ้วนปากบ่อยๆ เพื่อป้องการแพ้ หรือ อาการอักเสบ
 • สามารถดื่มเหล้า สูบบุหรี่หลังจากผ่าตัด4สัปดาห์หน้า เหล้าอาจจะทำให้แผลอักเสบ
 • หลังการผ่าตัด ต้องระหง่างการกระทบที่แรง ในระยะเวลาการฟื้นตัว
หลังผ่าตัด ทุกคนจะมีความบวม แต่อาการบวมนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะงแต่ละบุคคล
หากต้องการ วิเคราะห์หาสาเหตุที่แม่นยำเกี่ยวกับการปรับขากรรไกร หรือการศัลยกรรมปรับโครงหน้า
มาที่โรงพยาบาลศัลยกรรม GRAND เกาหลีค่ะ
ระบบศัลยกรรมระดับโลกที่มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่ทางสมรรถนะและความงามด้วยความปลอดภัย
ศัลยกรรมปรับขากรรมไกรโครงหน้าของ GRAND
ศัลยกรรมปรับขากรรไกร ปรับโครงหน้าของโรงพยาบาลศัลยกรรมGRAND
ใช้เทคโนโลยี 3D-CT ซึ่งสามารถช่วยตรวจหาปัญหาเรื่องโครงหน้า
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางสมรรถนะ ความสวยความงาม
และดำเนินการผ่าตัดโดยความร่วมมือของศัลยแพทย์เฉพาะทาง
และแพทย์วิสัญญี จึงปลอดภัยและได้ผลงานที่แม่นยำ
ศัลยกรรมระดับโลกที่ INFRASTRUCTURE
กับ 24 ประเทศทั่วโลกและบริการที่ทันสมัย
Grand เป็นผู้นำด้านศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีให้บริการครอบคลุม 24
ประเทศทั่วโลกและเป็นศูนย์ INFRASTRUCTURE
และบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยล
มีอำนวยความสะดวกโดยล่ามผู้ประสานงาน
ที่พูดภาษาต่างประเทศแบบตัวต่อตัว
สำหรับคนไข้ต่างชาติ แกรนด์จะดูแลให้ได้รับความสะดวกตลอด 24
ชั่วโมงในทุกขั้นตอน [ปรึกษา-ผ่าตัด-รักษาแผล-ดูแลหลังการผ่าตัด]
ทุกกระบวนการด้วยบริการ 1:1
บริการแบบแพทย์
ONE-STOP ที่ถือลูกค้าเป็นหลัก
ดำเนินงานด้วยมาตรฐานแบบโรงพยาบาลขนาดใหญ่
โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลักแบบ ONE-STOP ดังนั้นลูกค้าของ Grand
สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและสะดวกสบายตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึง
และแกรนด์จะบริการอย่างดีที่สุดเพื่อความประทับใจขอลูกค้าทุกท่านล

ข้อควรระวัง
ผลลัพธ์ของศัลยกรรมขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
กรุณาอ้างอิง รูปก่อนหลังศัลยกรรมที่อยู่ในโฮมเพจก่อนนะคะ