ถ้ากังวล ด้วยลักษณะหน้าตา
ลอย

ศัลยกรรมเสริมคาง

ใบหน้า ที่ขาดสักแห่ง ! เดี๋ยวเพิ่มเติม
เป็นคมชัด ศัลยกรรมเสริมคาง ที่แกรนด์

STEP 5
▷ วางยาชา และ ยานอนหลับ
▷ ระยะเวลาที่ใช้ในการผ่าตัด 1 ชั่วโมง
▷ สามารถกลับที่พักได้ ในวันเข้ารับการผ่าตัด
▷ หลังผ่าตัด 7-10วัน
▷ สามารถตัดไหมได้

WHAT?

ศัลยกรรมเสริมคาง คือ

คางที่ไม่มี คือ ดูเหมือนคางสั้นและเข้าไปสู่ข้างใน เนื่องจากการลดลงของการเจริญเติบโตของปลายคาง ในกรณีที่มีสบฟันแต่กระดูกปลายคางเล็กเกินไปเนื่องจาก การลดลงของการเจริญเติบโตของปลายคาง แก้ได้โดยศัลยกรรมเสริมคางที่แกรนด์

ควรทำศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้นที่แกรนด์

ในกรณีที่มีสบฟันปกติ แต่กระดูกปลายคางเล็กเกินไป ในกรณีที่มีสบฟันไม่เท่ากัน และกระดูกปลายคางใหญ่เกินไป และยื่นออกมาด้วย

ที่แกรนด์จะทำศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น โดยไม่ล้อค โดยใช้เลเซอร์

จะได้รับศัลยกรรมปรับโครงหน้าและศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น ได้ที่ตัดกระดูก โดยไม่มีความเสียหายจากความร้อน หรือ การสั่นไหว

 • ไม่มีรอยแตกที่กระดูกทากกว่า เมื่อตัดกระดูกโดยใช้เลื่อย
 • ช่วยการพื้นของการรวมที่กระดูก เพราะว่า เลเซอร์ส่งเสริมการแตกตัวของเซลล์
 • ไม่ค่อยมีความเสียหายของเส้นเลือด และเส้นประสาทที่มีเลือดออก
 • ไม่ค่อยมีเลือดออก
 • มีความปลอดภัย

WHY?

ทำไมต้องทำศัลยกรรมเสริมคางที่แกรนด์

ใช้ระบบ และวิธีการตรวจ แบบ 3มิติ ใช้วิธีการผ่าตัด โดยใช้วัสดุ ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ใช้วิธีการ ที่ถูกต้อง และประณีต โดย คำนึงอัตรส่วน ของรูปหน้าของแต่ละบุคคล รูปหน้าที่มี สมดุลและมีมิติที่ดี

ใช้วิธีการผ่าตัด โดยใช้วัสดุ ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

คนที่ไม่มีคางแต่อาการยังไม่หนักมาก ก็จะเสริมวัสดุที่เหมาะกับตนเองมาใส่ที่คาง

เสริมคางให้มีลักษณะเกมาะกับแต่ละบุคคล

หากใช้วิธีเดิม โดยตัดคาง และดึงเพียงคางออกมา ก็จะทำให้ คางดู กว้างไป แสมรรถนะละถ้าตัดเพียงแต่ด้านล่าง ก็คางด้านล่างจะออกมาอย่างเดียว จึงจะทำให้คางดูยาวและคางก็จะไม่ค่อยออก แต่ที่แกรนด์จะผ่าตัดคางด้านหน้าบริเวณล่าง ดังนั้น คางจะไม่กว้าง คางจะเรียว และจะดูเป็นธรมมชาติ

สามารถ แก้ปัญหา ที่มีใบหน้าขนาดใหญ่ได้ ภายในครั้งเดีย

ศัลยกรรมเสริมคางของแกรนด์ จะแก้ปัญหาคนที่มีใบหน้าขนาดใหญ่ห ลังจากที่ดูใบหน้าของแต่ละบุคคลและวิเคราะห์ให้ละเอียด และจะผ่าตัด จึงสามารถแก้ปัญหาในครั้งเดียวได้ และจะทำให้หน้าเล้กลงมากด้วย

ศัลยกรรมเสริมคางที่มีความปลอดภัยที่สูง

ศัลยกรรมเสริมคาง เป็นศัลยกรรมที่ค่อนข้างยาก จึงต้องใช้ความชำนาญสูง เพราะบริเวณที่ใบหน้า จะมีเส้นประสาท อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องให้แพทย์ที่ชำนาญทางมาผ่าตัดให้ แกรนด์จะใช้การ เอ้กซเรย์ 3มิติ จึงสามารถวิเคาระห์ ได้ราละเอียด ดังนั้นแกรนด์สามารถผ่าตัดโดยไม่ให้เส้นประสาทเสียหาย แกรนด์เป็นโรงพยาบาล ที่คำนึงถึงความปลอดภัย ของผู้ที่เข้ารับการรักษา เป็นอย่างมาก

ศัลยกรรมเสริมคาง จะทำให้คางและกรามที่ไม่ชัด มีความชัดเจนขึ้น

ศัลยกรรมการผ่าตัดเสริมคาง จะทำให้คางและกรามที่ไม่ชัด มีความชัดเจนขึ้น โดยดูจากไลน์หน้า และจะปรับให้เท่ากัน ผลหลังจากการผ่าตัดก็จะดีมาก จึงความพอใจจะเพิ่มขึ้นด้วย

ระบบการดูแลรักษาหลังจากการผ่าตัด

ที่แกรนด์ หลังจากทำทำศัลยกรรมเสริมคาง จะมีระบบการดูแลรักษา เพื่อให้ความบวม และความอักเสบลดลง ระบบนี้จะช่วย ให้ระยะการพักฟื้นสั้นลง

ทำให้มีรูปทรงหน้าที่สวยงาม โดยวิเคราะห์โครงหน้าอย่างชัดเจนกับ3D CT

CUSTOMIZE

วิธีศัลยกรรมเสริมคางที่แกรนด์

ศัลยกรรมเสริมคางที่ใส่วัสดุ

วิธีการนี้เป็นวิธีที่เปลี่ยนบริเวณของคาง หรือ ขนาดใหญ่ของคาง โดยใส่วัสดุซิลิคอนหรือกอร์เท็กซ์ในปลายคาง

กรีดส่วนที่ปลายคาง ประมาณ2-3cm

ถือเยื่อหุ้มเซลล์เพื่อทำให้มีส่วนที่วัสดุเข้าไปแล้ว ใส่วัสดุและติดกัน-

เย็บส่วนที่ตัด

ศัลยกรรมเสริมคางที่ใส่วัสดุ โดยฉิดไขมันของตนเอง

ดูดไขมันบริสุทธิ์ของตนเองจากสะโพก ต้นขา เรือ ท้องที่ไม่จำเป็นต้องแล้ว ฉิดส่วนที่ไม่มีคาง
วิธีนี้ปรับปรุงบอดี้ไลน์ได้และทำให้มีอตราสูงที่ไขมันติดนานๆ จึงจะมีประโยชน์อย่างกว้างขวาง

ดูดไขมันบริสุทธิ์ของตนเองจากสะโพก ต้นขา เรือ ท้องที่ไม่จำเป็นต้อง

ฉิดไขมันส่วนที่ปลายคาง โดยไม่กรีด

ศัลยกรรมเสริมคางโดยตัดและดึงกระดูกออกมา

ตัดกระดูกคางที่เข้าไปแล้ว ดึงออกมา
ปรับปรุงความยางของคางได้ ขึ้นอยู่กับองศสที่จะตัด จึงจะมีรูปทรงคางแบบธรรมชาติ
ถ้าดึงคางออกมา เส้นจากคอถึงปลายคางเปลี่ยนเป็นเส้นยาว จึงจะมีรูปทรงสวย และ เมื่อปิดปาก จะรู้สึกสะดวกมากกว่า

กรีดส่วนที่ปลายคาง ประมาณ2-3cm

ถือเยื่อหุ้มเซลล์แล้ว ทำให้กระดูดของปลายคางออกมา ตัดกระด๔กตามเส้นที่วัด

ดึงกระดูกล่างที่ตัดออก

ติดกระดูกที่ดึงออกมาแล้ว เย็บส่วนที่ตัด

ศัลยกรรมเสริมคางโดยตัดและดึงกระดูกออกมา

SYSTEM

ระบบความร่วมมือ และ แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้นที่มีประสบการมากมาย ที่แกรนด์

ศูนย์ศัลยกรรมโครงหน้า และศูนย์ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้นที่แกรนด์ มีระบบความร่วมมือกับสาขาที่พิเษศ และมีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้าที่มีประสบการมากมาย จึงให้บริการที่เหมาะกับแต่ละลูกค้าได้ จากการรักษาก่อนผ่าตัด ถึงการรักษาหลังผ่าตัดที่สาขาที่สะดวกสบาย

ระบบความร่วมมือ และ แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้นที่มีประสบการมากมาย ที่แกรนด์

ศูนย์ศัลยกรรมแผนที่การผ่าตัด ทำการผ่าตัด และระบบรักษา จากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น
ศูนย์ศัลยกรรมช่องปาก ระบบศัลยกรรมที่ร่วมมือกัน ต่อ ศัลยกรรมขากรรมไกรสองขัน หรือ ศัลยกรรมแก้ปากที่ยื่นออกมา
วิสัญญีแพทย์ด้านศัล
ยกรรมโครงหน้า
ระบบที่รักษา ก่อนผ่าตัดหรือหลังผ่าตัด เกี่ยวกับคนที่มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคความดันเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคเส้นเลือดตีบ
ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรเวช ระบบที่เช็ครายละเอียดทางอายุเรช ก่อนป่าตัด
กลุ่มที่รับภาระทั้งหมด
หลังการผ่าตัด
ระบบที่รักษาทั้งหมด หลังการผ่าตัด จากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น
มาตรการเฉไหน้า แผนกผู้ป่วยหนัก วิสัญญีแพทย์ ระบบที่ฆ่าเชิอ

ระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยตัวเอง(UPS)ที่ทุกสาขา เพื่อป้องกันไฟฟ้าดับ

เครื่องที่ปรับปรุงอัตราการเต้นหัวใจ

ระบบที่รับมือสถานการณ์ที่ฉุกเฉิน

ระบบที่รับมือสถานการณ์ที่ฉุกเฉิน
สามารถรับการดูแลที่ICU(แผนกผู้ป่วยหนัก) เพื่อเตรียมสาถานาการณ์ฉุกเฉิน วิสัญญีแพทย์เช็ค อัตราการเต้นหัวใจ และสถานการณ์ของการหายใจโดยตลอด มีระบบที่ฆ่าเชื้อ ด้วยกับเครื่องฆ่าเชื้อที่ระดับสูงุด เพื่อการผ่าตัด และการรักษา ที่มีความสะอาด และ ความปลอดภัย

WHO?

ใครควรทำศัลยกรรมเสริมคางที่แกรนด์

ในกรณีการสบฟันผิดปกติ แต่ปลายคางยื่นออกมาข้างหน้า ในกรณีคางเล็กเกินไปจึงทฃำให้คางเข้าไป อยู่ข้างในมากเกินไป ในกรณีไม่มีเส้น แบ่งคอและหน้า ในกรณีรอบปากมีริ้วรอยลึกและหย่อนลง

SYSTEM

ระบบของทำศัลยกรรมแก้คางยื่นออกมาที่แกรนด์

ศัลยกรรมเสริมคางที่แกรนด์เป็นศัลยกรรมที่ เปลี่ยนโครงหน้า โดยกระดูกใบหน้า จึงเปลี่ยนใบหน้าที่อึกอัด เป้นใบหน้าที่ชัดเจน เป็นศัลยกรรมที่เปลี่ยนอีมอิจให้(Image Surgery) เมื่อทำศัลยกรรมเสริมคางที่แกรนด์เป็นศัลยกรรมที่ เปลี่ยนโครงหน้า/ขากรรไกรทั้งหมด จึงอีมอิจ(Image)ทุกส่วนของใบหน้าจะเปลี่ยน และจะทำศัลยกรรมให้ประณีต โดยวิเคราะห์ให้ละเอียด ดังนั้นจะมีผลให้ จมูกกับปากดูชัดเจนมาขึ้นด้วย ถ่ายX-ray และ รูปทางแพทยศาสตร์ ก่อน สัปดาห์ และ วางแผนของการผ่าตัดอย่ารายละเอียด

ระบบนี้ ให้ความสวยงามอย่างละอียดได้ และจะมีผลประโยช์มากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับที่อื่น

การรักษาหลังการทำศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น โดยไม่ล้อคสำคัญด้วย
 • หลังการผ่าตัด ใช้แพ็คน้ำแข็งมาประคบ จะช่วยทำให้อาการดีขึ้น จนถึงอาการบวมหายไป
 • เป็นเวลา 1วันหลังการผ่าตัด ห้ามรับประมานอาหารแล้ว รับประทานอาหารอ่อนนุ่ม(โจ๊ก,เครื่องดื่ม,นม เป็นต้น)ได้ 7วัน หลังการผ่าตัด
 • สามารถรับประทานอาหารปกติได้ 2สัปดาห์ หลังการผ่าตัด แต่ตัดกับข้าวจะดีกว่า รับประทานอาหารแข็งแรง 4สัปดาห์ หลังการผ่าตัดได้
 • หลังการผ่าตัด 3-4วัน ต้องใส่เข็มขัดที่ปรับปรุงรูปทรงที่หน้า และเวลาที่จะนอนหลับเอาหมอน2-3อันที่นุ่มๆมาค้ำจะช่วยให้อาการบวมหรืออาการเจ็บปวดดีขึ้น ห้ามเอาหัวก้มหรือเอาตัวคว่ำลง
 • หลังจากทานอาหาร ควรล้างปากกับน้ำยาบ้วนปากบ่อยๆ เพื่อป้องการแพ้ หรือ อาการอักเสบ
 • สามารถดื่มเหล้า สูบบุหรี่หลังจากผ่าตัด4สัปดาห์หน้า เหล้าอาจจะทำให้แผลอักเสบ
 • หลังการผ่าตัด ต้องระหง่างการกระทบที่แรง ในระยะเวลาการฟื้นตัว
หลังผ่าตัด ทุกคนจะมีความบวม แต่อาการบวมนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะงแต่ละบุคคล
หากต้องการ วิเคราะห์หาสาเหตุที่แม่นยำเกี่ยวกับการปรับขากรรไกร หรือการศัลยกรรมปรับโครงหน้า
มาที่โรงพยาบาลศัลยกรรม GRAND เกาหลีค่ะ
ระบบศัลยกรรมระดับโลกที่มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่ทางสมรรถนะและความงามด้วยความปลอดภัย
ศัลยกรรมปรับขากรรมไกรโครงหน้าของ GRAND
ศัลยกรรมปรับขากรรไกร ปรับโครงหน้าของโรงพยาบาลศัลยกรรมGRAND
ใช้เทคโนโลยี 3D-CT ซึ่งสามารถช่วยตรวจหาปัญหาเรื่องโครงหน้า
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางสมรรถนะ ความสวยความงาม
และดำเนินการผ่าตัดโดยความร่วมมือของศัลยแพทย์เฉพาะทาง
และแพทย์วิสัญญี จึงปลอดภัยและได้ผลงานที่แม่นยำ
ศัลยกรรมระดับโลกที่ INFRASTRUCTURE
กับ 24 ประเทศทั่วโลกและบริการที่ทันสมัย
Grand เป็นผู้นำด้านศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีให้บริการครอบคลุม 24
ประเทศทั่วโลกและเป็นศูนย์ INFRASTRUCTURE
และบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยล
มีอำนวยความสะดวกโดยล่ามผู้ประสานงาน
ที่พูดภาษาต่างประเทศแบบตัวต่อตัว
สำหรับคนไข้ต่างชาติ แกรนด์จะดูแลให้ได้รับความสะดวกตลอด 24
ชั่วโมงในทุกขั้นตอน [ปรึกษา-ผ่าตัด-รักษาแผล-ดูแลหลังการผ่าตัด]
ทุกกระบวนการด้วยบริการ 1:1
บริการแบบแพทย์
ONE-STOP ที่ถือลูกค้าเป็นหลัก
ดำเนินงานด้วยมาตรฐานแบบโรงพยาบาลขนาดใหญ่
โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลักแบบ ONE-STOP ดังนั้นลูกค้าของ Grand
สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและสะดวกสบายตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึง
และแกรนด์จะบริการอย่างดีที่สุดเพื่อความประทับใจขอลูกค้าทุกท่านล

ข้อควรระวัง
ผลลัพธ์ของศัลยกรรมขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
กรุณาอ้างอิง รูปก่อนหลังศัลยกรรมที่อยู่ในโฮมเพจก่อนนะคะ