ซ่อนหน้าผาก ที่แบนและยุบ ด้วยผมม้าอยู่ไหม

วัตถุเทียมที่สั่งตัด
ศัลยกรรมขยายหน้าผาก

ซึ่งสามารถในการกำกับสไตล์มัดผม ให้เรียบร้อยที่สง่าผ่าเผย
โดยเติมฝอล- ยุมอย่างแน่นอน

STEP 5
▷ วางยาชา และ ยานอนหลับ
▷ ระยะเวลาที่ใช้ในการผ่าตัด 1 ชั่วโมง
▷ สามารถกลับที่พักได้ ในวันเข้ารับการผ่าตัด
▷ หลังการผ่าตัด 1-2 สัปดาห์
▷ สามารถตัดไหมได้

WHAT?

ทำไมต้องทำศัลยกรรมหน้าผากที่ใส่วัสดุที่แกรนด์

ศัลยกรรมหน้าผากที่ใส่วัสดุเป็นวิธีที่ใส่วัสดุที่เหมาะกับแต่ละคน ใช้วิธีนี้ในกรณีมีหน้าผากที่ยุบมาก หรือ อยากได้วอลลุ่มที่หน้าผาก
ศัลยกรรมหน้าผากที่ใส่วัสดุที่แกรนด์ ทำให้ดูเหมือนหน้าเด็ก และมีรูปทรงหน้าตรงที่อ้อนแอ้นด้วย โดยให้วอลลุ่มที่หน้าผ่ากเพื่อรูปที่มีความสมดุล

หน้าผากครอบครอง1/3 ของหน้า! ที่แกรนด์จะเพิ่มเติมส่วนที่ไม่เพียงพอเพื่อเหมาะกับรูปหน้าผากของ

กรอบยิปซั่มที่เหมาะกับแต่ละบุคคล โดย ใช้วัสดุที่นุ่มสูง

ชั้นตอนการผลิตวัสดุที่จะใส่ในหน้าผาก

 • ก่อนผ่าตัด ปรึกษาลละเอียดแล้ว วัดวอลลุ่ม และวางแผนที่จะทำการผ่าตัด
 • คลุมยิปซั่มแบบลุกษณะที่เป็นของเหลวจากสันจมูกถึงเส้นผม เพื่อสร้างแบบที่เหมาะกับรูปหน้าผาก
 • ผลิตกรอบยิปซั่มอย่างละเอียด
 • ผลิตวัสดุซิลิคอนที่มีความปลอดภัยและที่ได้รับการอนุญาตจากองค์การอาหารและยา ตามกรอบยิปซั่ม
  การผลิตวัสดุใช้เวลาประมาณ7วัน ก็สร้างแบบ 2สัปดาห์ ก่อนทำการผ่าตัด

แกรนด์ผลิต และใช้วัสดุที่เหมาะกับแต่ละบุคคล และวัดวิลลุ่มโดยการทำนายผ่าตัด จึงมีรูปทรงที่มีความสวยงาม และ ทำแบบธรรมชาติได้

WHY?

ศัลยกรรมหน้าผากที่ใส่วัสดุที่แกรนด์ คือ

วัสดุที่เหมาะกับแต่ละบุคคล

* มีความพึ่งพอใจอย่างกว้างขวาง เพราะว่า ผลิตและใส่วัสดุที่เหมาะกับแต่ละบุคคล
* ได้มีรูปทรงหน้าที่ชัด เพราะวิเคราะห์รูปทรงหน้าทั่วไป

กรีดหน้อยสุด โดยการส่องกล้อง

เมื่อใส่วัสดุ กรีดน้อยสุดโดยการส่องกล้อง จึงเกือบไม่มีแผล และจะมีความพึ่งพอจมากมาย

ประโยชน์ที่ถาวร

ประโยชน์ที่ถาวร เนื่องจากวัสดุ ซึ่งเป็นข้อดีของศัลยกรรมนี้

ประโยชน์ที่ดูเหมือนหน้าเด็ก ที่เปลี่ยนหน้าเล็ก และที่เป็น3มิติ

หน้าตาเรียบและไม่สะดุดตาเปลี่ยนเป็นหน้าที่เป็น3มิติ ด้วยกับประโยชน์ทีหน้าเล็ก และ ดูเหมือนหน้าเด็ก โดยให้วอลลุ่มที่หน้าผาก

แบ็บหนึ่งนะค่ะ!

"ถ้าทำศัลยกรรมเสิรมหน้าผากกับศัลยกรรมเสริมร่องแก้ม"
สามารถทำให้หน้าดูเด็กได้

ศัลยกรรมเสริมร่องแก้ม GO

CUSTOMIZE

วิธีศัลยกรรมหน้าผากที่ใส่วัสดุ

ทำการผ่าตัดโดยให้ออกแบบที่เหมะกับแต่ละบุคคลได้
เพราะว่าทำกรอบยิปซั่ม และ วัสดุตามหน้าผากของตนเอง

ไม่ว่าจะเป็นหน้าผาก ทำถึงคิวก็ได้ และไม่มีความต้านทานและทำให้มีรูปแบบธรรมชาติได้ เพราะว่าฉิดไขมันบริสุทธิ์ของตัวเอง

หลังจากกรีดหนังหัวแล้ว เอาเนื้อเยื่อ และเยื่อหุ้มเซลล์ออก เพื่อได้มีส่วนที่จะใส่วัสดุ

ใส่วัสดุที่เหมาะกับหน้าผาก ที่ข้างบนกระดูกหน้าผาก ให้ชัดเจน

เย็บส่วนที่กรีด โดยไม่เห็นแผล

WHO?

ใครควรทำศัลยกรรมกรามรูปตัวเป็นV แบบมินิ ที่แกรนด์

ในกรณีอยาก ได้ วอลลุ่มที่หน้าผาก ในกรณีมี ผิวของหน้าผาก ไม่เรียบ ในกรณีหน้าผากแบนและยุบ ในกรณีอยากได้หน้าผากกลมๆสวย ในกรณีกระดูกที่คิ้วออกมา จึงทำให้ดูน่าเกลียด ในกรณีอยากทำศัลยกรรมหน้าผากที่มีประโยชน์ถาวร
การรักษาหลังการทำศัลยกรรมหน้าผากที่ใส่วัสดุ สำคัญด้วย
 • ระวังการกระทบที่แรงที่หน้าผาก จนถึงวัสดุไม่เคลื่อนไหวอย่างแน่นอน
 • 7วัน หลังการผ่าตัด สามารถอาบน้ำเบ่าๆได้ ซึ่งเป็นเวลาส่วนที่กรีดดีขึ้นแล้ว
 • 1เดือน หลังการผ่าตัด ไปโรงอาบน้ำสาธารณะ หรือห้องอบเซาน่า จะดีกว่า
 • 1เดือน หลังการผ่าตัด ยกเว้นเดินเล่นเบาๆ ไม่ควรจะออกกำลังกายหนักๆ
 • สามารถดื่มเหล้า สูบบุหรี่หลังจากผ่าตัด4สัปดาห์หน้า เหล้าอาจจะทำให้แผลอักเสบ บุหรี่อาจจะทำให้เส้นเลือดหดและทำให้ผิวเสียหาย เนื้อร้ายได้หรือทำให้แผลผ่าตัดหาย
หลังผ่าตัด ทุกคนจะมีความบวม แต่อาการบวมนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะงแต่ละบุคคล
หากต้องการ วิเคราะห์หาสาเหตุที่แม่นยำเกี่ยวกับการปรับขากรรไกร หรือการศัลยกรรมปรับโครงหน้า
มาที่โรงพยาบาลศัลยกรรม GRAND เกาหลีค่ะ
ระบบศัลยกรรมระดับโลกที่มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่ทางสมรรถนะและความงามด้วยความปลอดภัย
ศัลยกรรมปรับขากรรมไกรโครงหน้าของ GRAND
ศัลยกรรมปรับขากรรไกร ปรับโครงหน้าของโรงพยาบาลศัลยกรรมGRAND
ใช้เทคโนโลยี 3D-CT ซึ่งสามารถช่วยตรวจหาปัญหาเรื่องโครงหน้า
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางสมรรถนะ ความสวยความงาม
และดำเนินการผ่าตัดโดยความร่วมมือของศัลยแพทย์เฉพาะทาง
และแพทย์วิสัญญี จึงปลอดภัยและได้ผลงานที่แม่นยำ
ศัลยกรรมระดับโลกที่ INFRASTRUCTURE
กับ 24 ประเทศทั่วโลกและบริการที่ทันสมัย
Grand เป็นผู้นำด้านศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีให้บริการครอบคลุม 24
ประเทศทั่วโลกและเป็นศูนย์ INFRASTRUCTURE
และบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยล
มีอำนวยความสะดวกโดยล่ามผู้ประสานงาน
ที่พูดภาษาต่างประเทศแบบตัวต่อตัว
สำหรับคนไข้ต่างชาติ แกรนด์จะดูแลให้ได้รับความสะดวกตลอด 24
ชั่วโมงในทุกขั้นตอน [ปรึกษา-ผ่าตัด-รักษาแผล-ดูแลหลังการผ่าตัด]
ทุกกระบวนการด้วยบริการ 1:1
บริการแบบแพทย์
ONE-STOP ที่ถือลูกค้าเป็นหลัก
ดำเนินงานด้วยมาตรฐานแบบโรงพยาบาลขนาดใหญ่
โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลักแบบ ONE-STOP ดังนั้นลูกค้าของ Grand
สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและสะดวกสบายตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึง
และแกรนด์จะบริการอย่างดีที่สุดเพื่อความประทับใจขอลูกค้าทุกท่านล

ข้อควรระวัง
ผลลัพธ์ของศัลยกรรมขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
กรุณาอ้างอิง รูปก่อนหลังศัลยกรรมที่อยู่ในโฮมเพจก่อนนะคะ