เสร็จสิ้น
ใบหน้าเล็ก

ศัลยกรรมแก้ไขคางไวด์

เสร็จสิ้น หน้าเหมือนเด็ก ขนาดเล็กและเรียว ด้วยผ่าตัดคาง
ที่เหมาะกับใบหน้าตนเอง ศัลยกรรมแก้ไขคางไวด์ ที่แกรนด์

STEP 5
▷ วางยาสลบ
▷ 1시간~ระยะเวลาการผ่าตัด 2ชั่วโมง
▷ สามารถกลับที่พักได้ ในวันเข้ารับการผ่าตัด
▷ หลังผ่าตัด 7-10วัน
▷ สามารถตัดไหมได้

WHAT?

ศัลยกรรมแก้คางกว้าง คือ

เพิ่มศัลยกรรมที่ลดปลายคาง ซึ่งเป็นความเป็นไปไม่ได้ของวิธีเดิมของศัลยกรรมกรามเหลียม(ศัลยกรรมกรามเปลี่ยนเป็นรูปตัวU)
จึงเป็นศัลยกรรมตัดกรามเหลียม ด้วยกับศัลยกรรมตัดปลายของคาง เปลี่ยนให้เป็นรูปตัวV
ศัลยกรรมกรามเหลี่ยม เปลี่ยนเป็นกรามรูปตัวV ที่แกรนด์ เปลี่ยนปลายคางเป็นรูปอ้ออนแอ้น

ซึ่งเป็นวิธีที่แก้คางกว้างที่แกรนด์

ควรทำศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้นที่แกรนด์

ศัลยกรรมคางกว้าง ศัลยกรรมปลายคาง
ตัดกระดูกปลายคาง แบบตัวT ทำให้ความยาวสั้น เปลี่ยนตำแหน่ง และ เอากระดูกคางที่ไม่จำเป็นติองออกได้ จึงทำให้มีรูปทรงคางเรียว ตัดกระดูกแนวขวางเท่านั้น ทำให้ความยาวสั้น เปลี่ยนตำแหน่งได้ แต่ทำให้รวมคาง และ เรียวไม่ได้

ที่แกรนด์จะทำศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น โดยไม่ล้อค โดยใช้เลเซอร์

จะได้รับศัลยกรรมปรับโครงหน้าและศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น ได้ที่ตัดกระดูก โดยไม่มีความเสียหายจากความร้อน หรือ การสั่นไหว

 • ไม่มีรอยแตกที่กระดูกทากกว่า เมื่อตัดกระดูกโดยใช้เลื่อย
 • ช่วยการพื้นของการรวมที่กระดูก เพราะว่า เลเซอร์ส่งเสริมการแตกตัวของเซลล์
 • ไม่ค่อยมีความเสียหายของเส้นเลือด และเส้นประสาทที่มีเลือดออก
 • ไม่ค่อยมีเลือดออก
 • มีความปลอดภัย

WHY?

ทำไมต้องทำศัลยกรรมแก้คางกว้างที่แกรนด์

ใช้ระบบ และวิธีการตรวจ แบบ 3มิติ ใบหน้าที่สมบูรณ์แบบ สวยงาม และจะมีอัตราส่วน 1 : 1 : 0.8 เปลี่ยนใบหน้าเป็นใบหน้าที่มีมิติ และใบหน้าสมส่วน

อัตราส่วนที่สวยงาม โดยทำให้ขากรรไกรไม่กว้าง

ถ้าตัดกระดูกที่ลึกแล้วเลื่อนคาง จะมีความรู้สึกเหมือนคางด้านหน้าใหญ่กว้าง ความสูงของหรือเส้นที่ตัดต่ำ ปลายขากรรไกรล่างออกมาเท่านั้น จะไม่มีความรู้สึกเหมือนคางออกมา แต่ที่แกรนด์เลื่อนปลายขากรรไกรหน้าเท่านั้น ไม่มีความรู้สึกเหมือนคางด้านหน้าใหญ่กว้าง และจะมัประโยชน์ที่เรียวแบบธรรมชาติ

แก้ปัญหาทั้งใบหน้าที่ใหญ่ ในครั้งเดียว

โดยทำศัลยกรรมแก้ ที่มีคางกว้างของแกรนด์ จะแก้ปัญหาที่ซับซ้อน จึงจะทำให้หน้าเล็กลง และสวยขึ้น

ศัลยกรรมแก้คางใหญ่ที่ปลอดภัย

แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมที่มีประสบการมากมายต้องทำศัลยกรรมแก้คางกว้าง เพราะว่าศัลยกรรมแก้คางยาวเป็นการผ่าตัดที่ผ่ากระดูกของใบหน้าที่มีหลายเส้นเลือดและเส้นประสาทเยอาะ ที่แกรนด์วิเคราะห์โครงหน้าอย่างชัดเจน โดยใช้วิธี3มิติ เพื่อไม่โดนเส้นประสาท และผ่าตัดอย่างมีความปลอดภัย แม้ว่าการผ่าตัดนี้เป็นการผ่าตัดที่ยากมากก็ตาม แกรนด์สามารถผ่าตัดได้โดยให้มีความปลอดภัยที่สูง

ศัลยกรรมเสริมคางที่มีความปลอดภัยที่สูง

รวมหน้าทั่วไปแล้ว ทำการผ่าตัด จึงจะมีผลประโยชน์ระดับสูง และมีความพึ่งพอใจ อย่างหว้างขวาง

ระบบการดูแลรักษาหลังจากการผ่าตัด

ที่แกรนด์ หลังจากทำทำศัลยกรรมการผ่าตัดคางกว้าง จะมีระบบการดูแลรักษา เพื่อให้ความบวม และความอักเสบลดลง ระบบนี้จะช่วย ให้ระยะการพักฟื้นสั้นลง

ทำให้มีรูปทรงหน้าที่สวยงาม โดยวิเคราะห์โครงหน้าอย่างชัดเจนกับ3D CT

CUSTOMIZE

วิธีศัลยกรรมแก้ขากรรมไกรกว้าง

ศัลยกรรมตัดเหมือนตัวT

ถ้าขากรรมไกรจากด้านข้างถึงข้างหน้ากว้าง
ตัดกระดูกของคางหน้าเป็นตัวTและรวมเข้าไบข้างใน นี่คือศัลยกรรมตัดเหมือนตัวTและจะทำให้มีรูปทรงคางเป็นรูปvที่เรียว

กรีดเยื่อเมือกมนปลายคาง ประมาณ2-3cm

ถือ เยื่อหุ้มเซลล์แล้ว ทำให้กระดูดของปลายคางออกมา ตัดสองครั้ง ตามเส้นที่วัด

เอากระดูกกลางออกแล้ว ติดกระดูกสองข้างที่เหลือ

เย็บส่วนที่ตัด

MEDICAL

ระบบความร่วมมือ และ แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้นที่มีประสบการมากมาย ที่แกรนด์

ศูนย์ศัลยกรรมโครงหน้า และศูนย์ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้นที่แกรนด์ มีระบบความร่วมมือกับสาขาที่พิเษศ และมีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้าที่มีประสบการมากมาย จึงให้บริการที่เหมาะกับแต่ละลูกค้าได้ จากการรักษาก่อนผ่าตัด ถึงการรักษาหลังผ่าตัดที่สาขาที่สะดวกสบาย

ระบบความร่วมมือ และ แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้นที่มีประสบการมากมาย ที่แกรนด์

ศูนย์ศัลยกรรมแผนที่การผ่าตัด ทำการผ่าตัด และระบบรักษา จากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น
ศูนย์ศัลยกรรมช่องปาก ระบบศัลยกรรมที่ร่วมมือกัน ต่อ ศัลยกรรมขากรรมไกรสองขัน หรือ ศัลยกรรมแก้ปากที่ยื่นออกมา
วิสัญญีแพทย์ด้านศัล
ยกรรมโครงหน้า
ระบบที่รักษา ก่อนผ่าตัดหรือหลังผ่าตัด เกี่ยวกับคนที่มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคความดันเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคเส้นเลือดตีบ
ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรเวช ระบบที่เช็ครายละเอียดทางอายุเรช ก่อนป่าตัด
กลุ่มที่รับภาระทั้งหมด
หลังการผ่าตัด
ระบบที่รักษาทั้งหมด หลังการผ่าตัด จากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น
มาตรการเฉไหน้า แผนกผู้ป่วยหนัก วิสัญญีแพทย์ ระบบที่ฆ่าเชิอ

ระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยตัวเอง(UPS)ที่ทุกสาขา เพื่อป้องกันไฟฟ้าดับ

เครื่องที่ปรับปรุงอัตราการเต้นหัวใจ

ระบบที่รับมือสถานการณ์ที่ฉุกเฉิน

ระบบที่รับมือสถานการณ์ที่ฉุกเฉิน
สามารถรับการดูแลที่ICU(แผนกผู้ป่วยหนัก) เพื่อเตรียมสาถานาการณ์ฉุกเฉิน วิสัญญีแพทย์เช็ค อัตราการเต้นหัวใจ และสถานการณ์ของการหายใจโดยตลอด มีระบบที่ฆ่าเชื้อ ด้วยกับเครื่องฆ่าเชื้อที่ระดับสูงุด เพื่อการผ่าตัด และการรักษา ที่มีความสะอาด และ ความปลอดภัย

WHO?

ใครควรทำศัลยกรรมเสริมคางที่แกรนด์

ในกรณ๊มีกรามเหลี่ยม ในกรณ๊มีคางกว้าง ในกรณีมีกรามกลม ในกรณีมีกรามเหมือนตัวu ในกรณี,มีกรามที่ไม่แหลม ในกรณีมีคางส่วนข้างล่างที่หนา และที่มีความรู้สึกเหมือนผู้ชาย

SYSTEM

ระบบของศัลยกรรมแก้คางกว้างที่แกรนด์

ศัลยกรรมเสริมคางที่แกรนด์เป็นศัลยกรรมที่ เปลี่ยนโครงหน้า โดยกระดูกใบหน้า จึงเปลี่ยนใบหน้าที่อึกอัด เป้นใบหน้าที่ชัดเจน เป็นศัลยกรรมที่เปลี่ยนอีมอิจให้(Image Surgery) เมื่อทำศัลยกรรมเสริมคางที่แกรนด์เป็นศัลยกรรมที่ เปลี่ยนโครงหน้า/ขากรรไกรทั้งหมด จึงอีมอิจ(Image)ทุกส่วนของใบหน้าจะเปลี่ยน และจะทำศัลยกรรมให้ประณีต โดยวิเคราะห์ให้ละเอียด ดังนั้นจะมีผลให้ จมูกกับปากดูชัดเจนมาขึ้นด้วย ถ่ายX-ray และ รูปทางแพทยศาสตร์ ก่อน สัปดาห์ และ วางแผนของการผ่าตัดอย่ารายละเอียด

ระบบนี้ ให้ความสวยงามอย่างละอียดได้ และจะมีผลประโยช์มากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับที่อื่น

การรักษาหลังการทำศัลยกรรมแก้คางกว้าง สำคัญด้วย
 • รับประทานอาหารอ่อนนุ่ม(โจ๊ก,เครื่องดื่ม,นม เป็นต้น)ได้ 7วัน หลังการผ่าตัด
 • สามารถรับประทานอาหารปกติได้ 2สัปดาห์ หลังการผ่าตัด แต่ตัดกับข้าวจะดีกว่า รับประทานอาหารแข็งแรง 4สัปดาห์ หลังการผ่าตัดได้
 • หลังการผ่าตัด 3-4วัน ต้องใส่เข็มขัดที่ปรับปรุงรูปทรงที่หน้า และเวลาที่จะนอนหลับเอาหมอน2-3อันที่นุ่มๆมาค้ำจะช่วยให้อาการบวมหรืออาการเจ็บปวดดีขึ้น ห้ามเอาหัวก้มหรือเอาตัวคว่ำลง
 • หลังจากทานอาหาร ควรล้างปากกับน้ำยาบ้วนปากบ่อยๆ เพื่อป้องการแพ้ หรือ อาการอักเสบ
 • สามารถดื่มเหล้า สูบบุหรี่หลังจากผ่าตัด4สัปดาห์หน้า เหล้าอาจจะทำให้แผลอักเสบ
 • หลังการผ่าตัด ต้องระหง่างการกระทบที่แรง ในระยะเวลาการฟื้นตัว
หลังผ่าตัด ทุกคนจะมีความบวม แต่อาการบวมนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะงแต่ละบุคคล
หากต้องการ วิเคราะห์หาสาเหตุที่แม่นยำเกี่ยวกับการปรับขากรรไกร หรือการศัลยกรรมปรับโครงหน้า
มาที่โรงพยาบาลศัลยกรรม GRAND เกาหลีค่ะ
ระบบศัลยกรรมระดับโลกที่มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่ทางสมรรถนะและความงามด้วยความปลอดภัย
ศัลยกรรมปรับขากรรมไกรโครงหน้าของ GRAND
ศัลยกรรมปรับขากรรไกร ปรับโครงหน้าของโรงพยาบาลศัลยกรรมGRAND
ใช้เทคโนโลยี 3D-CT ซึ่งสามารถช่วยตรวจหาปัญหาเรื่องโครงหน้า
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางสมรรถนะ ความสวยความงาม
และดำเนินการผ่าตัดโดยความร่วมมือของศัลยแพทย์เฉพาะทาง
และแพทย์วิสัญญี จึงปลอดภัยและได้ผลงานที่แม่นยำ
ศัลยกรรมระดับโลกที่ INFRASTRUCTURE
กับ 24 ประเทศทั่วโลกและบริการที่ทันสมัย
Grand เป็นผู้นำด้านศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีให้บริการครอบคลุม 24
ประเทศทั่วโลกและเป็นศูนย์ INFRASTRUCTURE
และบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยล
มีอำนวยความสะดวกโดยล่ามผู้ประสานงาน
ที่พูดภาษาต่างประเทศแบบตัวต่อตัว
สำหรับคนไข้ต่างชาติ แกรนด์จะดูแลให้ได้รับความสะดวกตลอด 24
ชั่วโมงในทุกขั้นตอน [ปรึกษา-ผ่าตัด-รักษาแผล-ดูแลหลังการผ่าตัด]
ทุกกระบวนการด้วยบริการ 1:1
บริการแบบแพทย์
ONE-STOP ที่ถือลูกค้าเป็นหลัก
ดำเนินงานด้วยมาตรฐานแบบโรงพยาบาลขนาดใหญ่
โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลักแบบ ONE-STOP ดังนั้นลูกค้าของ Grand
สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและสะดวกสบายตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึง
และแกรนด์จะบริการอย่างดีที่สุดเพื่อความประทับใจขอลูกค้าทุกท่านล

ข้อควรระวัง
ผลลัพธ์ของศัลยกรรมขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
กรุณาอ้างอิง รูปก่อนหลังศัลยกรรมที่อยู่ในโฮมเพจก่อนนะคะ