การแก้ไข ที่ระมัดระวังมากขึ้น
กว่าครั้งแรก

การแก้ไขโครงหน้า

การแก้ไขโครงหน้าที่แกรนด์
ที่จะเสร็จสมบูรณ์ โดยวัดได้อย่างแม่นยำ

STEP 5
▷ วางยาสลบ
▷ ระยะเวลาการผ่าตัด 2 ขั่วโมง
▷ สามารถกลับที่พักได้ 1 วันหลังการผ่าตัด
▷ 7-10 วันหลังผ่าตัด
▷ สามารถตัดไหมได้

WHAT?

ศัลยกรรมแก้ไขขากรรมไกรสองชั้น คือ

หลังทำการผ่าตัดครั้งแรก ถ้าไม่พอใจ หรือ มีปัญหาเทคนิค ก็ต้องการศัลยกรรมแก้ไขด้วย

ศัลยกรรมแก้ไขต้องหาสาเหตุของความผิดพลาดจากการผ่าตัดครั้งแรกแล้ว ก็ต้องทำพินิจพิจารณาอย่างสุขุมรอบคอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมที่มีประสบการมากมาย เพื่องป้องกันศัลยกรรมแก้ไขอีก

ศัลยกรรมแก้ไขต้องเสร็จในครั้งเดียว

เรื่องสำคัญที่สุด คือ หาสาเหตุของความผิดพลาดจากการผ่าตัดครั้งแรกแล้ว วิเคราะห์อย่างละเอียด

ที่แกรนด์จะทำศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น โดยไม่ล้อค โดยใช้เลเซอร์

จะได้รับศัลยกรรมปรับโครงหน้าและศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น ได้ที่ตัดกระดูก โดยไม่มีความเสียหายจากความร้อน หรือ การสั่นไหว

 • ไม่มีรอยแตกที่กระดูกทากกว่า เมื่อตัดกระดูกโดยใช้เลื่อย
 • ช่วยการพื้นของการรวมที่กระดูก เพราะว่า เลเซอร์ส่งเสริมการแตกตัวของเซลล์
 • ไม่ค่อยมีความเสียหายของเส้นเลือด และเส้นประสาทที่มีเลือดออก
 • ไม่ค่อยมีเลือดออก
 • มีความปลอดภัย

WHY?

ทำมต้องทำศัลยกรรมแก้ไขโครงหน้าที่แกรนด์

มีความพึ่งพอใจมากมาย เพราะหาสาเหตุของความผิดพลาดจากการผ่าตัดครั้งแรก มีประสบการณ์มากมายด้านศัลยกรรมแก้ไข เครื่องมือหลายๆอย่าง ตรวจระบบ 3มิติ เพื่อ ตรวจใบหน้าใก้ถูกต้อง

มีความพึ่งพอใจมากมาย เพราะหาสาเหตุของความผิดพลาดจากการผ่าตัดครั้งแรก

มีความพึ่งพอใจมากมาย และผลจากการผ่าตัดก็ดี เพราะหาสาเหตุของความผิดพลาดจากการผ่าตัดครั้งแรก

มีประสบการณ์มากมายด้านศัลยกรรมแก้ไข

มีความพึ่งพอใจมากมาย และใช้วิธีที่เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ เพราะว่า มีประสบการณ์มากมายด้านศัลยกรรมแก้ไข

มีเครื่องมือหลายๆอย่าง เพื่อทำศัลยกรรมโครงหน้า

ก่อนผ่าตัด ก็เช็ครูปตัวเองถึงเนื้อเยื่ออ่อน ที่เปลี่ยนไปหลังผ่าตัดได้ โดยการจำลองการ

ระบบสำหรับศัลยกรรมแก้ไข

มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยและการป้องกันเหตุการณ์เกิดขึ้นในระหว่างการผ่าตัด ซึ่งเป็น3D CTและการตรวจคนไข้โดยตรง และ

ทำให้มีรูปทรงหน้าที่สวยงาม โดยวิเคราะห์โครงหน้าอย่างชัดเจนกับ3D CT

CUSTOMIZE

วิธีศัลยกรรมแก้ไขโครงหน้าที่แกรนด์

ศัลยกรรมลดโหนกแก้ม

ศัลยกรรมกรามเหลี่ยม เปลี่ยนเป็นกรามรูปตัวV

ตัดกระดูกและแยกกัน 3ส่วน โดยตัดแนวขวาง

เอากระดูกกลางออกที่ทำให้ดูเหมือนกว้าง

ทำให้กระดูกทั้งสองข้างที่เหลือติดกันแล้ว ทำคางที่อ้อนแอ้นอย่างสมบูรณ์แบบ

ศัลยกรรมกรามที่แบบตัดเลี้ยวที่แกรนด์

ทำศัลยกรรมสองอย่างพร้อมกัน อันที่หนึ่งเป็นศัลยกรรมตัดกรามเหลี่ยมข้างใต้ตา อันที่สองเป็นศัลยกรรมแก้ปลายคางกว้าง จึงจะมีประโยชน์ของสองอย่างพร้อมกันได้

ลดลง จากกระดูกขากรรไกล่าง ถึงคางด้านข้าง กับ ปลายคาง ให้มีรูปทรงหน้าเรียว

ลดขนากใหญ่หน้า และ แก้คางกว้างได้ เพราะว่า ลดกระดูกหนาของหน้าตรง และ ตัดกระดูกขากรรไกล่างด้วย

เรื่องสำคัญที่สุดคือ ปริมารของกกระดูกที่จะตัดและต้องการอย่างชัดเจน

SYSTEM

ระบบความร่วมมือ และ แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้นที่มีประสบการมากมาย ที่แกรนด์

ศูนย์ศัลยกรรมโครงหน้า และศูนย์ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้นที่แกรนด์ มีระบบความร่วมมือกับสาขาที่พิเษศ และมีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้าที่มีประสบการมากมาย จึงให้บริการที่เหมาะกับแต่ละลูกค้าได้ จากการรักษาก่อนผ่าตัด ถึงการรักษาหลังผ่าตัดที่สาขาที่สะดวกสบาย

ระบบความร่วมมือ และ แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้นที่มีประสบการมากมาย ที่แกรนด์

ศูนย์ศัลยกรรมแผนที่การผ่าตัด ทำการผ่าตัด และระบบรักษา จากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น
ศูนย์ศัลยกรรมช่องปาก ระบบศัลยกรรมที่ร่วมมือกัน ต่อ ศัลยกรรมขากรรมไกรสองขัน หรือ ศัลยกรรมแก้ปากที่ยื่นออกมา
วิสัญญีแพทย์ด้านศัล
ยกรรมโครงหน้า
ระบบที่รักษา ก่อนผ่าตัดหรือหลังผ่าตัด เกี่ยวกับคนที่มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคความดันเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคเส้นเลือดตีบ
ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรเวช ระบบที่เช็ครายละเอียดทางอายุเรช ก่อนป่าตัด
กลุ่มที่รับภาระทั้งหมด
หลังการผ่าตัด
ระบบที่รักษาทั้งหมด หลังการผ่าตัด จากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น
มาตรการเฉไหน้า แผนกผู้ป่วยหนัก วิสัญญีแพทย์ ระบบที่ฆ่าเชิอ

ระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยตัวเอง(UPS)ที่ทุกสาขา เพื่อป้องกันไฟฟ้าดับ

เครื่องที่ปรับปรุงอัตราการเต้นหัวใจ

ระบบที่รับมือสถานการณ์ที่ฉุกเฉิน

ระบบที่รับมือสถานการณ์ที่ฉุกเฉิน
สามารถรับการดูแลที่ICU(แผนกผู้ป่วยหนัก) เพื่อเตรียมสาถานาการณ์ฉุกเฉิน วิสัญญีแพทย์เช็ค อัตราการเต้นหัวใจ และสถานการณ์ของการหายใจโดยตลอด มีระบบที่ฆ่าเชื้อ ด้วยกับเครื่องฆ่าเชื้อที่ระดับสูงุด เพื่อการผ่าตัด และการรักษา ที่มีความสะอาด และ ความปลอดภัย

WHO?

ใครควรทำศัลยกรรมศัลยกรรมแก้ไขขากรรมไกรสองชั้นที่แกรนด์

ในกรณีคางที่ข้างหน้า ไม่เรียว ในกรณีรูปกรามอ้ออนแอ้นและยังเหลือกรามเหลี่ยมอยู่ ในกรณีกรามยังไม่เท่ากัน เนื่องจากปริมาณที่ตัดไม่เท่ากัน ในกรณีตัดกรามเกินไป ก็รู้สึกแปลก

SYSTEM

ระบบของศัลยกรรมลดขนาดโหนกแก้ม 3 มิติที่แกรนด์

ศัลยกรรมแก้โครงหน้าที่แกรนด์เป็นศัลยกรรมที่ เปลี่ยนโครงหน้า โดยกระดูกใบหน้า จึงเปลี่ยนใบหน้าที่อึกอัด เป้นใบหน้าที่ชัดเจน เป็นศัลยกรรมที่เปลี่ยนอีมอิจให้(Image Surgery) เมื่อทำศัลยกรรมแก้โครงหน้าที่แกรนด์เป็นศัลยกรรมที่ เปลี่ยนโครงหน้า/ขากรรไกรทั้งหมด จึงอีมอิจ(Image)ทุกส่วนของใบหน้าจะเปลี่ยน และจะทำศัลยกรรมให้ประณีต โดยวิเคราะห์ให้ละเอียด ดังนั้นจะมีผลให้ จมูกกับปากดูชัดเจนมาขึ้นด้วย ถ่ายX-ray และ รูปทางแพทยศาสตร์ ก่อน สัปดาห์ และ วางแผนของการผ่าตัดอย่ารายละเอียด

ระบบนี้ ให้ความสวยงามอย่างละอียดได้ และจะมีประโยชมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับที่อื่น

การรักษาหลังการทำศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น โดยไม่ล้อคสำคัญด้วย
 • หลังการผ่าตัด ใช้แพ็คน้ำแข็งมาประคบ จะช่วยทำให้อาการดีขึ้น จนถึงอาการบวมหายไป
 • เป็นเวลา 1วันหลังการผ่าตัด ห้ามรับประมานอาหารแล้ว รับประทานอาหารอ่อนนุ่ม(โจ๊ก,เครื่องดื่ม,นม เป็นต้น)ได้ 7วัน หลังการผ่าตัด
 • สามารถรับประทานอาหารปกติได้ 2สัปดาห์ หลังการผ่าตัด แต่ตัดกับข้าวจะดีกว่า รับประทานอาหารแข็งแรง 4สัปดาห์ หลังการผ่าตัดได้
 • หลังการผ่าตัด 3-4วัน ต้องใส่เข็มขัดที่ปรับปรุงรูปทรงที่หน้า และเวลาที่จะนอนหลับเอาหมอน2-3อันที่นุ่มๆมาค้ำจะช่วยให้อาการบวมหรืออาการเจ็บปวดดีขึ้น ห้ามเอาหัวก้มหรือเอาตัวคว่ำลง
 • หลังจากทานอาหาร ควรล้างปากกับน้ำยาบ้วนปากบ่อยๆ เพื่อป้องการแพ้ หรือ อาการอักเสบ
 • สามารถดื่มเหล้า สูบบุหรี่หลังจากผ่าตัด4สัปดาห์หน้า เหล้าอาจจะทำให้แผลอักเสบ
 • หลังการผ่าตัด ต้องระหง่างการกระทบที่แรง ในระยะเวลาการฟื้นตัว
หลังผ่าตัด ทุกคนจะมีความบวม แต่อาการบวมนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะงแต่ละบุคคล
หากต้องการ วิเคราะห์หาสาเหตุที่แม่นยำเกี่ยวกับการปรับขากรรไกร หรือการศัลยกรรมปรับโครงหน้า
มาที่โรงพยาบาลศัลยกรรม GRAND เกาหลีค่ะ
ระบบศัลยกรรมระดับโลกที่มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่ทางสมรรถนะและความงามด้วยความปลอดภัย
ศัลยกรรมปรับขากรรมไกรโครงหน้าของ GRAND
ศัลยกรรมปรับขากรรไกร ปรับโครงหน้าของโรงพยาบาลศัลยกรรมGRAND
ใช้เทคโนโลยี 3D-CT ซึ่งสามารถช่วยตรวจหาปัญหาเรื่องโครงหน้า
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางสมรรถนะ ความสวยความงาม
และดำเนินการผ่าตัดโดยความร่วมมือของศัลยแพทย์เฉพาะทาง
และแพทย์วิสัญญี จึงปลอดภัยและได้ผลงานที่แม่นยำ
ศัลยกรรมระดับโลกที่ INFRASTRUCTURE
กับ 24 ประเทศทั่วโลกและบริการที่ทันสมัย
Grand เป็นผู้นำด้านศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีให้บริการครอบคลุม 24
ประเทศทั่วโลกและเป็นศูนย์ INFRASTRUCTURE
และบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยล
มีอำนวยความสะดวกโดยล่ามผู้ประสานงาน
ที่พูดภาษาต่างประเทศแบบตัวต่อตัว
สำหรับคนไข้ต่างชาติ แกรนด์จะดูแลให้ได้รับความสะดวกตลอด 24
ชั่วโมงในทุกขั้นตอน [ปรึกษา-ผ่าตัด-รักษาแผล-ดูแลหลังการผ่าตัด]
ทุกกระบวนการด้วยบริการ 1:1
บริการแบบแพทย์
ONE-STOP ที่ถือลูกค้าเป็นหลัก
ดำเนินงานด้วยมาตรฐานแบบโรงพยาบาลขนาดใหญ่
โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลักแบบ ONE-STOP ดังนั้นลูกค้าของ Grand
สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและสะดวกสบายตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึง
และแกรนด์จะบริการอย่างดีที่สุดเพื่อความประทับใจขอลูกค้าทุกท่านล

ข้อควรระวัง
ผลลัพธ์ของศัลยกรรมขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
กรุณาอ้างอิง รูปก่อนหลังศัลยกรรมที่อยู่ในโฮมเพจก่อนนะคะ