ไม่พอใจหรือไม่มั่นใจหลังจากทำจมูกหรือเปล่า

ศัลยกรรมแก้จมูกที่ดูไม่เป็นธรรมชาติ

(จมูกที่ไม่เป็นธรรมชาติ )
ทรงที่เหมาะกับตัวเอง ออกแบบจากความสูง ให้มีความมั่นใจ

STEP 5
▷ วางยาชา และ ยานอนหลับ
▷ ระยะเวลาการผ่าตัด ชั่วโมงครึ่ง
▷ สามารถกลับที่พัก วันที่มารับการผ่าตัด
▷ 1-2อาทิตย์หลังผ่าตัด
▷ สามารถตัดไหมและถอดเฟือกจมูกได้

WHAT?

ศัลยกรรมแก้ไขจมูกที่ใหญ่เกินไป
(จมูกที่ดูออกว่าทำศัลยกรรมมา)ที่แกรนด์คือ

ศัลยกรรมแก้ไขจมูกที่ใหญ่เกินไป(จมูกที่ดูออกว่าทำศัลยกรรมมา)ในความหมายของแกรนด์ คือ จมูกที่ดูแล้วไม่รับกับใบหน้า เช่น สันจมูกบริเวณระหว่างคิ้วสูงเกินไป ปลายจมูกแหลมเกินไป จมูกใหญ่เกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับใบหน้า เป็นต้น ในกรณีที่วางแผนการผ่าตัดผิดพลาด รู้สึกไม่พึ่งพอใจต่อจมูกที่ทำศัลยกรรมเสร็จแล้ว ที่มองดูไม่เป็นธรรมชาติ หรือ จมูกที่ดูออกว่าทำศัลยกรรมมา การผ่าตัดแก้ไข มีความจำเป็น

การผ่าตัดแก้ไขต้องพิจารณาถึงสาเหตุอย่างละเอียดรอบคอบเลือกวิธีการผ่าตัดอย่างถูกต้องและผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจมูกที่มีประสบการณ์มาก จึงจะได้รับผลลัพธ์ที่น่าพึ่งพอใจได้

TYPE

ประเภท ศัลยกรรมแก้ไขจมูกที่ใหญ่เกินไป(จมูกที่ดูออกว่าทำศัลยกรรมมา)ที่แกรนด์

จมูกที่ สันจมูกที่สูง

ในกรณี ที่สันจมูกสูงเกินไป หรือจมูกที่ดูออกว่าเสริมซิลิคอนที่จมูก ก็ต้องการทำศัลยกรรมแก้ไขจมูก เพื่อเปลี่ยนวัสดุ

มูกที่ ปลายจมูกที่สูง

ในกรณี ที่ปลายจมูกสูงกว่า สันจมูก หรือ มีปลายจมูกที่ไม่เหมาะกับตนเอง ก็ต้องการทำศัลยกรรมแก้ไขจมูก เพื่อเปลี่ยนวัสดุ ที่ปลายจมูก
( เลือกหนึ่งใน กระดูกอ่อนที่จมูกของตนเอง / กระดูกอ่อนที่หูของตนเอง / Alrodeom )

จมูกที่ ไม่ได้แก้จมูกงองุ้ม หรือแก้จมูกงองุ้มไม่ครบ และทำศัลยกรรมจมูก

ในกรณีถ้าไม่แก้ปัญหาจมูกงองุ้ม อาจทำให้จมูกงองุ้ม เกิดขึ้นอีก หรือเหลือได้ ในกรณีที่ผ่าตัดมากเกีนไปก็ อาจทำให้จมูก ยุบลง เปลี่ยนได้

ในกรณีที่มีกระดูกจมูกงองุ้ม เหลืออยู่ - ต้องแก้ ให้กระดูกจมูกลดลงก่อน

ต้องแก้ โดยใช้กระดูกอ่อน และให้กระดูกจมูกลดลง

WHY?

ทำไมต้องทำศัลยกรรมแก้ไขจมูกที่ใหญ่เกินไป(จมูกที่ดูออกว่าทำศัลยกรรมมา)ที่แกรนด์

พิจารณาวิเคราะห์ถึงสาเหตุความผิดพลาดของการผ่าตัดในครั้งแรก ไม่มีผิดหวังจากการวางแผนการผ่าตัดศัลยกรรมจมูก ออกแบบศัลยกรรมจมูกให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
นอกเหนือ จากการทำ 3D-CT เพื่อการทำศัลยกรรมแก้ไขที่ให้ความสัมบูรณ์มากขึ้นแล้ว เรายังพิจารณาถึงรูปทรงของจมูกในขณะปัจจุบัน และความหนาของสันจมูก เพื่อที่จะทำให้ การผ่าตัดแก้ไขครั้งที่ 2 ได้แนวเส้นของจมูกที่มีความสวยงามเหมาะกับใบหน้า ไม่เพียงแต่แก้ไขด้านความงามเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแก้ไขทางด้านสุขภาพด้วย(ใข้งานได้ปกติ) วางแผนการผ่าตัด เพื่อการศัลยกรรมจมูกที่เป็นธรรมชาติ มีความเหมาะสมกับตนเอง มีความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงลักษณะที่แตกต่างของใบหน้าแต่ละบุคคล การออกแบบจะเกิดขึ้น หลังจากที่ได้พิจารณาถึงรูปทรงของจมูก ผิวที่มีข้อควรระวัง ลักษณะรูปร่าง หน้าตาโดยรวมทั้งหมด
ศัลยกรรมจมูกที่ออกแบบให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล เพิ่มความพึ่งพอใจ ลดความวิตกกังวลในการผ่าตัดแก้ไข

โดยปกติ จมูกจะอยุ่บริเวณ ตรงกลาง ของใบหน้า แต่หาก จมูก มีการรูปทรงเปลี่ยน เพียงเล็กน้อย ก็ จะส่งผลอย่างมาก ทำให้หน้าเปลี่ยนไปด้วย ศัลยกรรมการทำจมูกครั้ง ที่ผ่านมา อาจมีแผล จากการ เซลล์ผิวบาดเจ็บ จึง ส่งผล ในการ ผ่าตัด ด้วย เพราะ ฉะนั่น จะต้อง อาศัยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ และ มี ประสบการณ์ ใน การ ผ่าตัด และต้องได้รับคำแนะนำ คำปรึกษาที่ถถูกวิธี จึงจะเข้ารับการผ่าตัดได้ นี่คือ ข้อสำคัญข้อหนึ่งในการผ่าตัดแก้ไข

CUSTOMIZE

วิธีการผ่าตัดศัลยกรรมสันจมูก + ปลายจมูกที่แกรนด์

ศัลยกรรมแก้ไขจมูกที่ใหญ่เกินไป(จมูกที่ดูออกว่าทำศัลยกรรมมา)-> จมูกที่สันจมูกที่สูง

จะออกแบบจมูกให้เหมาะกับตนเอง แล้วปรับความสูงของวัสดุ และเสริมเข้าไป

ใช้วิธีการ สแกน โครงหน้า ระบบ 3D-CT จากนั้นแล้ว ทำการ วิเคราะห์ และ จะออกแบบวัสดุที่เหมาะกับตนเอง

เอาซิลิกอนที่เสริมออก แล้วปรับวัสดุให้เหมาะกับตนเองและเสริมใหม่

จะทำให้ สันจมูก+ปลายจมูก ให้ดูเป็นธรรมชาติ และจะทำให้จมูกที่มีความสูงที่ต้องการ

ศัลยกรรมแก้ไขจมูกที่ใหญ่เกินไป(จมูกที่ดูออกว่าทำศัลยกรรมมา)-> จมูกที่ ปลายจมูกที่สูง

ในกรณีปลายจมูกโดงเกินไป ดูไม่ธรรมชาติ
เอาซิลิฌคนเก่าออกแล้ว

จะทำให้ สันจมูก+ปลายจมูก ให้ดูเป็นธรรมชาติ และจะทำให้จมูกที่มีความสูงที่ต้องการ

เอาซิลิกอนที่เสริมออก แล้วเลือกหนึ่งใน กระดูกอ่อนที่จมูก / กระดูกอ่อนที่หู / Alrodeom และต้องทำศัลยกรรมแก้ไขจมูกให้ใหม่

จะทำให้ สันจมูก+ปลายจมูก ให้ดูเป็นธรรมชาติ และจะทำให้จมูกที่มีความสูงที่ต้องการ

ศัลยกรรมแก้ไขจมูกที่ใหญ่เกินไป(จมูกที่ดูออกว่าทำศัลยกรรมมา)->จมูกที่ไม่ได้แก้จมูกงองุ้ม หรือแก้จมูกงองุ้มไม่ครบ และทำศัลยกรรมจมูก

เอาซิลิกอนที่เสริมออก และกำจัดจมูกงองุ้ม และเสริมวัสดุที่เหมาะกับตนเอง
ลดขนาดจมูกที่กว้าง ให้เล็กลง จะส่งผนให้ สันจมูกอาจต่ำลงน้อยได้ แต่จะทำให้จมูกดูโดงมากกว่า

จะทำให้ สันจมูก+ปลายจมูก ให้ดูเป็นธรรมชาติ และจะทำให้จมูกที่มีความสูงที่ต้องการ

เอาซิลิกอนที่เสริมออก แล้วต้องลดขนาดกระดูดจมูก และปรับกระดูดออนในปลายจมูกให้ใหม่

จะทำให้ สันจมูก+ปลายจมูก ให้ดูเป็นธรรมชาติ และจะทำให้จมูกที่มีความสูงที่ต้องการ

WHO?

ใครควรทำศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น โดยไม่ล้อค

ในกรณีที่สันจมูกสูงเกินไป ในกรณีที่ปลายจมูกสูงเกินไป ในกรณีที่มีจมูกที่ดูออกว่าทำศัลยกรรมมาอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีที่ผ่าตัดจมูก โดยที่จมูกยังงองุ้มอยู่

BEST!

แกรนด์จะผ่าตัดศัลยกรรมจมูก โดยใช้วัสดุที่ดีที่สุด และที่เหมาะกับจมูกตนเอง

ส่วนสันจมูกจะใช้ซิลิคอนหรือกอร์เท็กซ์ และส่วนปลายจมูกจะใช้ กระดูกอ่อนที่จมูก กระดูกอ่อนที่หู ของตนเอง (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยลังจากที่ดูรูปทรงจมูก ความหนาของจมูก จะขึ้นอยู่กับลักษณะแต่ละบุคคล)

เนื้อเยื่อของตนเอง

 • กระดูกอ่อนที่จมูกของตนเอง

  มันจะแบนๆ จึงนิยมใช้ตอนปรับปลายจมูก และตอนตั้งปากช่องจมูก(เสาจมูก) หรือต่อจมูกให้ยาว

 • ผิวหนังชั้นหนังแท้ของตนเอง

  มันจะรู้สึกออนนุ่ม แต่มีขอบเขตในการทำรูปทรงที่ประณีต หรือแหลม

 • ไขมันของตนเอง

  สามารถทำสันจมูกออกมาดูเป็นธรรมชาติ จึงไม่มีผลข้างเคียง แต่อาจซึมได้

 • กระดูกอ่อนที่หูของตนเอง

  เป็นวัสดุรูปทรงโค้ง จึงใช้ตอนเสริมรูปทรงปลายจมูก

 • ผิวหนังชั้นหนังแท้ของตนเอง

  ใช้เมื่อผิวบางลง เมื่อจมูกสั้นลง หรือเมื่อผิวเสียหาย เพราะได้ผ่าตัดศัลยกรรมจมูกหลายครั้ง

 • กระดูกอ่อนที่ซี่โครงของตนเอง

  กระดูกอ่อนที่ซี่โครงของตนเอง:

 • พังผืดของตนเอง

  เป็นเยื่อหุ้มเซลล์ที่ห่อกล้ามเนื้อ จึงเหมาะกับคนที่มีผิวบาง แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อเวลาผ่านไป

วัสดุ

 • ซิลิคอน

  เป็นวัสดุที่นิยมกันใช้มากที่สุด เพราะรูปทรงจะไม่เปลี่ยน หรือซึม จึงเป็นวัสดุที่เหมาะตอนที่ทำไลน์จมูก

 • กอร์เท็กซ์

  ถ้าเปรียบเทียบกับซิลิคอน มันจะรู้สึกอ่อนนุ่ม แต่เป็นวัสดุที่สามารถลดลงได้เมื่อเวลาผ่านไป

 • ซิลิเท็กซ์

  เป็นวัสดุรุ่นที่3 ที่รวมข้อดีของซิลิคอนและ กอร์เท็กซ์

 • ผิวหนังชั้นหนังแท้เทียม

  ใช้เมื่อผิวบางลง เมื่อจมูกสั้นลง หรือเมื่อผิวเสียหาย เพราะได้ผ่าตัดศัลยกรรมจมูกหลายครั้ง

 • กระดูกอ่อนที่ซี่โครงเทียม(ซี่โครงKadeba)

  เป็นกระดูกออนที่แข็ง สามารถใช้ทั้ง ปลายจมูก และสันจมูกได้ จะมีความปลอดภัยที่สูง จะดีสำหรับ การผ่าตัดแก้ไข หรือคนที่มีจมูกสั้น เลยกระดูกอ่อนก็ขนาดเล็ก

 • Medpor

  เป็นกระดูกเทียมที่มีรูรู และมีปทรงแบบกระดูกที่จริง เป็นวัสดุที่ ให้กระดูกตนเองเสริมเข้าที่รูของวัสดุ และให้วัสดุกลายเป็นกระดูกตนเอง

การรักษาหลังการทำศัลยกรรมแก้ไขจมูกที่เบี้ยว สำคัญด้วย
 • หลังจากผ่าตัด ควรใช้แพ็คน้ำแข็งมาประคบเรื่อยๆ จนถึงการบวมหายไป มันจะช่วยทำให้อาการดีขึ้น
 • หลังจากที่รับการผ่าตัด จะมีอาการบวมและช้ำได้ เวลาที่จะนอนหลับเอาหมอนนุ่มๆมาค้ำจะช่วยให้การบวมหรือการเจ็บปวดดีขึ้น และห้ามเอาหัวก้มหรือเอาตัวคว่ำลง
 • หลังจากผ่าตัด อาจจะมีเลือดได้ประมาณ1-2วัน ถ้าน้ำมูกหรือเลือดไหล เอากระดาษทิชชูมาเช็ดบริเวณรอบๆรูจมูกให้เบาๆ
 • ไม่ควรดื่มเหล้า หรือสูบบุหรี่หลังการผ่าตัด เพราะการดื่มเหล้า หรือสูบบุหรี่จะทำให้แผลหายช้า แต่ถ้าในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สามารถดื่มเหล้า หรือสูบบุหรี่ได้ 3-4สัปดาห์หน้า หลังการผ่าตัด
 • ไม่ควรดื่มเหล้า หรือสูบบุหรี่หลังการผ่าตัด เพราะการดื่มเหล้า หรือสูบบุหรี่จะทำให้แผลหายช้า แต่ถ้าในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สามารถดื่มเหล้า หรือสูบบุหรี่ได้ 3-4สัปดาห์หน้า หลังการผ่าตัด
 • ห้ามสั่งน้ำมูกลังจากผ่าตัด และไม่ควรจะใส่แว่นตาหรือแว่นตากันแดดระว่าง4สัปดาห์หลังจากการผ่าตัด
 • อาการบวมรอบๆสันจมูก1 สัปดาห์ ก็จะหาย แต่ อาการบวมเล็กน้อย และรอบๆปลายจมูก อาจมีเหลืออยู่ได้ อาจมีความแตกต่างระหว่างบุคคล
 • ไม่ควรจะไปโรงอาบน้ำสาธารณะ หรือห้องอบเซาน่า ประมาณ3สัปดาห์ หลังการผ่าตัด
หลังผ่าตัด ทุกคนจะมีความบวม แต่ความบวมนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะแต่ละบุคคล
หากต้องการ โซลูชั่นศัลยกรรมจมูกที่หลากหลาย
มาที่โรงพยาบาลศัลยกรรม GRAND เกาหลีค่ะ
ระบบศัลยกรรมระดับโลกที่มีศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านสามารถช่วยให้รูปทรงจมูกออกมาสวยสมบูรณ์แบบ
ศัลยกรรมจมูกที่ออกแบบเฉพาะบุคคลที่ GRAND
ศัลยกรรมจมูกของโรงพยาบาลศัลยกรรม GRAND
สามารถช่วยทำให้รูปทรงจมูกออกมาสวยเหมาะสมกับใบหน้าได้ด้วยประสบการณ์
และดีไซน์ที่เหมาะเฉพาะกับบุคคล
ศัลยกรรมระดับโลกที่ INFRASTRUCTURE
กับ 24 ประเทศทั่วโลกและบริการที่ทันสมัย
Grand เป็นผู้นำด้านศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีให้บริการครอบคลุม 24
ประเทศทั่วโลกและเป็นศูนย์ INFRASTRUCTURE
และบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยล
มีอำนวยความสะดวกโดยล่ามผู้ประสานงาน
ที่พูดภาษาต่างประเทศแบบตัวต่อตัว
สำหรับคนไข้ต่างชาติ แกรนด์จะดูแลให้ได้รับความสะดวกตลอด 24
ชั่วโมงในทุกขั้นตอน [ปรึกษา-ผ่าตัด-รักษาแผล-ดูแลหลังการผ่าตัด]
ทุกกระบวนการด้วยบริการ 1:1
บริการแบบแพทย์
ONE-STOP ที่ถือลูกค้าเป็นหลัก
ดำเนินงานด้วยมาตรฐานแบบโรงพยาบาลขนาดใหญ่
โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลักแบบ ONE-STOP ดังนั้นลูกค้าของ Grand
สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและสะดวกสบายตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึง
และแกรนด์จะบริการอย่างดีที่สุดเพื่อความประทับใจขอลูกค้าทุกท่านล

ข้อควรระวัง
ผลลัพธ์ของศัลยกรรมขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
กรุณาอ้างอิง รูปก่อนหลังศัลยกรรมที่อยู่ในโฮมเพจก่อนนะคะ