เวลาดูหน้าด้านหน้า
เห็นรูจมูกมากเกินไปหรือเปบ่า

ศัลยกรรมแก้จมูกสั้น

เวลาดูหน้าด้านหน้า
เห็นรูจมูกมากเกินไปหรือเปบ่า

STEP 5
▷ วางยาชา และ ยานอนหลับ
▷ ระยะเวลาการผ่าตัด 1ชั่วโมง
▷ สามารถกลับที่พัก วันที่มารับการผ่าตัด
▷ 1-2อาทิตย์หลังผ่าตัด
▷ สามารถตัดไหมและถอดจมูกได้

WHAT?

ทำไมต้องทำศัลยกรรมแก้จมูกที่สั้นที่แกรนด์

จมูกที่สั้น จมูกที่รั้นขึ้น ต้องแก้โดยต่อความยาวของจมูก และเอาทั้งจมูกลง จะทำจมูกที่สั้น จมูกที่รั้นขึ้น เปลี่ยนเป็น จมูกที่ สวยงาม และเหมาะกับตนเอง นี่คือศัลยกรรมลดขนาดปีกจมูกที่แกรนด์
เป็น ศัลยกรรมจมูกที่ยากมาก ดังนั้นต้องให้ศัลยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจมูกที่มีประสบการณ์มาก จึงจะได้รับผลลัพธ์ที่น่าพึ่งพอใจได้

GRAND,

เวลาทำศัลยกรรมแก้จมูกที่สั้นที่แกรนด์ จะวิเคราะห์เหตุผลที่จมูกสั้น และทำรูปทรงจมูก เหมาะ สวย ให้กับใบหน้าของแต่ละบุคคล

ศัลยกรรมแก้จมูกที่สั้นที่แกรนด์คือ

 • สามารถแก้ปลายจมูกที่รั้นขึ้นไม่ถูกยก และทำให้จมูกโด่งได้ โดยดึงลงทั้งกระดูกอ่อนที่ปลายจมูก
 • ในกรณี ที่ปลายจมูกถูกยก เพราะวัสดุแข็งนั้น ต้องตั้งกระดูกอ่อนที่ปลายจมูกให้ใหม่ และดึงลงทั้งกระดูกอ่อนที่ปลายจมูก
 • จะปรับปลายจมูก ให้เหมาะกับสันจมูกโดยกระดูกอ่อนชอลตนเอง จึงทำให้มีความพึงพอใจที่สูงกับผลผ่าตัด
 • การออกแบบให้ไลน์จมูก ดูเป็นธรรมชาติ สวยงาม
 • จะออบแบบโดยให้มี ความสูงมุมรูปทรงของปลายจมูกที่เหมาะกับตนเอง
แบ็บหนึ่งนะค่ะ!

"ถ้าทำสันจมูกกับปลายจมูกพร้อมกัน"
สามารถทำทรงจมูกที่สวยงามได้

ศัลยกรรมสันจมูก GO

CUSTOMIZE

วิธีการผ่าตัดศัลยกรรมแก้จมูกที่สั้นที่แกรนด์

ศัลยกรรมแก้จมูกที่สั้น จะมี วิธีการผ่าตัด 2 แบบนั้น คือ ในกรณี หว่างคิ้วต่ำ ในกรณี ปลายจมูก ถูกยก(จมูกที่รั้นขึ้น)

ถ้าเสริมแต่วัสดุ(เสริมไม่ถูก) ให้กับคนที่มีจมูกที่สัน อาจทำให้จมูกถูกยกกว่าแบบดั้งเดิมได้ จึงก่อนที่จะผ่าตัดต้องปรึกษากับศัลยแพทย์จมูก ให้รายละเอียด

ในกรณี หว่างคิ้วต่ำ

ในกรณี้ สามารถแก้ได้ โดยทำให้สันจมูกสูงขึ้น

ในกรณี ปลายจมูก ถูกยก(จมูกที่รั้นขึ้น)

ในกรณี ที่มี สันจมูก กับปลายจมูกโด่ง แต่มีจมูกที่รั้นขึ้นนั้น สามารถแก้ได้ โดยเอาทั้งปลายจมูกลง แต่วิธีการนี้จะไม่เหมาะสำรับคนที่มีสันจมูกที่ต่ำมาก จึงอยากจะทำให้สันจมูกสูงขึ้น วิธีการผ่าตัดที่ดีที่สุด ปลอดภัย และผลรับที่ดี ก็คือ โดยใช้กระดูดอ่อนที่หู หรือกระดูกอ่อนที่ซี่โครง มาต่อปลายจมูก ให้ปลายจมูกลงมา

แล้วแต่ ชนิดจมูกที่เอาอยู่ ถ้าทำศัลยกรรมลดสันจมูก ปลายจมูก ลดขนาดปีกจมูก ฯลฯเพิ่มเติมก็จะทำให้มีความพึงพอใจที่สูงกับผลผ่าตัด

WHO?

ใครควรทำศัลยกรรมแก้จมูกที่สั้น

ในกรณี มีจมูกสั้น และปลายจมูกที่รั้นขึ้น ในกรณี มีความยาวของจมูกที่ปกติ แต่เห็นรูจมูกมาก เวลาดูจากด้านหน้า ในกรณี ผ่านศัลยกรรมจมูกมาแล้ว แต่เพราะวัสดุแข็ง จึงจมูกเปลี่ยนเป็นจมูกที่รั้นขึ้น ในกรณี ผ่านศัลยกรรมแก้จมูกที่สั้นมาแล้ว แต่ไม่ได้เปลี่ยนมาก

BEST!

แกรนด์จะผ่าตัดศัลยกรรมจมูก โดยใช้วัสดุที่ดีที่สุด และที่เหมาะกับจมูกตนเอง

ส่วนสันจมูกจะใช้ซิลิคอนหรือกอร์เท็กซ์ และส่วนปลายจมูกจะใช้ กระดูกอ่อนที่จมูก กระดูกอ่อนที่หู ของตนเอง (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยลังจากที่ดูรูปทรงจมูก ความหนาของจมูก จะขึ้นอยู่กับลักษณะแต่ละบุคคล)

เนื้อเยื่อของตนเอง

 • กระดูกอ่อนที่จมูกของตนเอง

  มันจะแบนๆ จึงนิยมใช้ตอนปรับปลายจมูก และตอนตั้งปากช่องจมูก(เสาจมูก) หรือต่อจมูกให้ยาว

 • ผิวหนังชั้นหนังแท้ของตนเอง

  มันจะรู้สึกออนนุ่ม แต่มีขอบเขตในการทำรูปทรงที่ประณีต หรือแหลม

 • ไขมันของตนเอง

  สามารถทำสันจมูกออกมาดูเป็นธรรมชาติ จึงไม่มีผลข้างเคียง แต่อาจซึมได้

 • กระดูกอ่อนที่หูของตนเอง

  เป็นวัสดุรูปทรงโค้ง จึงใช้ตอนเสริมรูปทรงปลายจมูก

 • ผิวหนังชั้นหนังแท้ของตนเอง

  ใช้เมื่อผิวบางลง เมื่อจมูกสั้นลง หรือเมื่อผิวเสียหาย เพราะได้ผ่าตัดศัลยกรรมจมูกหลายครั้ง

 • กระดูกอ่อนที่ซี่โครงของตนเอง

  กระดูกอ่อนที่ซี่โครงของตนเอง:

 • พังผืดของตนเอง

  เป็นเยื่อหุ้มเซลล์ที่ห่อกล้ามเนื้อ จึงเหมาะกับคนที่มีผิวบาง แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อเวลาผ่านไป

วัสดุ

 • ซิลิคอน

  เป็นวัสดุที่นิยมกันใช้มากที่สุด เพราะรูปทรงจะไม่เปลี่ยน หรือซึม จึงเป็นวัสดุที่เหมาะตอนที่ทำไลน์จมูก

 • กอร์เท็กซ์

  ถ้าเปรียบเทียบกับซิลิคอน มันจะรู้สึกอ่อนนุ่ม แต่เป็นวัสดุที่สามารถลดลงได้เมื่อเวลาผ่านไป

 • ซิลิเท็กซ์

  เป็นวัสดุรุ่นที่3 ที่รวมข้อดีของซิลิคอนและ กอร์เท็กซ์

 • ผิวหนังชั้นหนังแท้เทียม

  ใช้เมื่อผิวบางลง เมื่อจมูกสั้นลง หรือเมื่อผิวเสียหาย เพราะได้ผ่าตัดศัลยกรรมจมูกหลายครั้ง

 • กระดูกอ่อนที่ซี่โครงเทียม(ซี่โครงKadeba)

  เป็นกระดูกออนที่แข็ง สามารถใช้ทั้ง ปลายจมูก และสันจมูกได้ จะมีความปลอดภัยที่สูง จะดีสำหรับ การผ่าตัดแก้ไข หรือคนที่มีจมูกสั้น เลยกระดูกอ่อนก็ขนาดเล็ก

 • Medpor

  เป็นกระดูกเทียมที่มีรูรู และมีปทรงแบบกระดูกที่จริง เป็นวัสดุที่ ให้กระดูกตนเองเสริมเข้าที่รูของวัสดุ และให้วัสดุกลายเป็นกระดูกตนเอง

การรักษาหลังการทำศัลยกรรมแก้ไขจมูกที่เบี้ยว สำคัญด้วย
 • หลังจากผ่าตัด ควรใช้แพ็คน้ำแข็งมาประคบเรื่อยๆ จนถึงการบวมหายไป มันจะช่วยทำให้อาการดีขึ้น
 • หลังจากที่รับการผ่าตัด จะมีอาการบวมและช้ำได้ เวลาที่จะนอนหลับเอาหมอนนุ่มๆมาค้ำจะช่วยให้การบวมหรือการเจ็บปวดดีขึ้น และห้ามเอาหัวก้มหรือเอาตัวคว่ำลง
 • หลังจากผ่าตัด อาจจะมีเลือดได้ประมาณ1-2วัน ถ้าน้ำมูกหรือเลือดไหล เอากระดาษทิชชูมาเช็ดบริเวณรอบๆรูจมูกให้เบาๆ
 • ไม่ควรดื่มเหล้า หรือสูบบุหรี่หลังการผ่าตัด เพราะการดื่มเหล้า หรือสูบบุหรี่จะทำให้แผลหายช้า แต่ถ้าในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สามารถดื่มเหล้า หรือสูบบุหรี่ได้ 3-4สัปดาห์หน้า หลังการผ่าตัด
 • ไม่ควรดื่มเหล้า หรือสูบบุหรี่หลังการผ่าตัด เพราะการดื่มเหล้า หรือสูบบุหรี่จะทำให้แผลหายช้า แต่ถ้าในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สามารถดื่มเหล้า หรือสูบบุหรี่ได้ 3-4สัปดาห์หน้า หลังการผ่าตัด
 • ห้ามสั่งน้ำมูกลังจากผ่าตัด และไม่ควรจะใส่แว่นตาหรือแว่นตากันแดดระว่าง4สัปดาห์หลังจากการผ่าตัด
 • อาการบวมรอบๆสันจมูก1 สัปดาห์ ก็จะหาย แต่ อาการบวมเล็กน้อย และรอบๆปลายจมูก อาจมีเหลืออยู่ได้ อาจมีความแตกต่างระหว่างบุคคล
 • ไม่ควรจะไปโรงอาบน้ำสาธารณะ หรือห้องอบเซาน่า ประมาณ3สัปดาห์ หลังการผ่าตัด
หลังผ่าตัด ทุกคนจะมีความบวม แต่ความบวมนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะแต่ละบุคคล
หากต้องการ โซลูชั่นศัลยกรรมจมูกที่หลากหลาย
มาที่โรงพยาบาลศัลยกรรม GRAND เกาหลีค่ะ
ระบบศัลยกรรมระดับโลกที่มีศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านสามารถช่วยให้รูปทรงจมูกออกมาสวยสมบูรณ์แบบ
ศัลยกรรมจมูกที่ออกแบบเฉพาะบุคคลที่ GRAND
ศัลยกรรมจมูกของโรงพยาบาลศัลยกรรม GRAND
สามารถช่วยทำให้รูปทรงจมูกออกมาสวยเหมาะสมกับใบหน้าได้ด้วยประสบการณ์
และดีไซน์ที่เหมาะเฉพาะกับบุคคล
ศัลยกรรมระดับโลกที่ INFRASTRUCTURE
กับ 24 ประเทศทั่วโลกและบริการที่ทันสมัย
Grand เป็นผู้นำด้านศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีให้บริการครอบคลุม 24
ประเทศทั่วโลกและเป็นศูนย์ INFRASTRUCTURE
และบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยล
มีอำนวยความสะดวกโดยล่ามผู้ประสานงาน
ที่พูดภาษาต่างประเทศแบบตัวต่อตัว
สำหรับคนไข้ต่างชาติ แกรนด์จะดูแลให้ได้รับความสะดวกตลอด 24
ชั่วโมงในทุกขั้นตอน [ปรึกษา-ผ่าตัด-รักษาแผล-ดูแลหลังการผ่าตัด]
ทุกกระบวนการด้วยบริการ 1:1
บริการแบบแพทย์
ONE-STOP ที่ถือลูกค้าเป็นหลัก
ดำเนินงานด้วยมาตรฐานแบบโรงพยาบาลขนาดใหญ่
โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลักแบบ ONE-STOP ดังนั้นลูกค้าของ Grand
สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและสะดวกสบายตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึง
และแกรนด์จะบริการอย่างดีที่สุดเพื่อความประทับใจขอลูกค้าทุกท่านล

ข้อควรระวัง
ผลลัพธ์ของศัลยกรรมขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
กรุณาอ้างอิง รูปก่อนหลังศัลยกรรมที่อยู่ในโฮมเพจก่อนนะคะ