ความกว้างของกราม
ที่ปกปิดได้ยาก

ศัลยกรรมวีไลน์

ทำให้ดูเล็กลง ดูเรียวได้รุป จุด มุมของใบหน้า ที่คาง
ด้วย ศัลยกรรมวีไลน์ ที่แกรนด์

STEP 5
▷ วางยาสลบ
▷ ระยะเวลาการผ่าตัด 2ชั่วโมง
▷ สามารถกลับที่พักได้ 1 วันหลังการผ่าตัด
▷ หลังผ่าตัด 7-10วัน
▷ 7~10 หลังผ่าตัด
▷ สามารถตัดไหมได้

WHAT?

ศัลยกรรมกรามเหลี่ยม เปลี่ยนเป็นกรามรูปตัวV คือ

ซึ่งเป็นความเป็นไปไม่ได้ของวิธีเดิมของศัลยกรรมกรามเหลียม(ศัลยกรรมกรามเปลี่ยนเป็นรูปตัวU) จึงเป็นศัลยกรรมตัดกรามเหลียม ด้วยกับศัลยกรรมตัดปลายของคาง เปลี่ยนให้เป็นรูปตัวV
ศัลยกรรมกรามเหลี่ยม เปลี่ยนเป็นกรามรูปตัวV ที่แกรนด์ เปลี่ยนปลายคางเป็นรูปอ้ออนแอ้น

ซึ่งเป็นวิธีที่แก้ปัญหาของศัลยกรรมกรามเหลียมที่เดิม

ประเภท ปากที่ยื่นออกมา

ศัลยกรรมกรามเหลี่ยม เปลี่ยนเป็นกรามรูปตัวV ที่แกรนด์ แต่กตางกับศัลยกรรมกราเหลียมที่อื่น

กรณีแม้ซ่อนรูปหน้าแล้ว แต่ก็รู้สึกหน้ากว้างมาก ยังงั้นจุดที่สำคัญ คือ ‘ปลายค้าง’ ประโยชน์ที่ลดลงหน้าตรง ไม่ใช่ประโยชน์แค่ปรับปรุง ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงความยาว และ ความกว้างปลายค้างพร้อมกัน ประโยชน์จากการเปลี่ยนปลายค้าง ตามหลักการที่ตัดแนวขวาง
ศัลยกรรมกรามเหลี่ยม เปลี่ยนเป็นกรามรูปตัวV ที่แกรนด์ ศัลยกรรมกรามเหลียมที่เดิม
ก่อนผ่าตัด ศัลยกรรมกรามเหลี่ยม เปลี่ยนเป็นกรามรูปตัวV ที่แกรนด์
ก่อนผ่าตัด หลังการผ่าตัดศัลยกรรมกรามเหลียมที่เดิม
수술결과 รูปทรงหน้าเป็นตัวV รูปทรงหน้าเป็นตัวU
수술방법 ตัดส่วนที่กรามเหลียมแล้ว แก้ปัญหาของคางที่กว้างได้ ตัดส่วนที่กรามเหลียมใต้ตาเท่านั้น
수술효과 จะได้เป็นรูปทรงหน้าเป็นตัวV และ รูปทรงที่อ้อนแอ้น ถึงปลายค้าง แก้เรื่องกรามเหลียมได้ แต่แก้เรื่องค้างที่ไม่อ้อนแอ้นไม่ได้ เพราะ รูปทรงค้าง หรือ หน้า ไม่เปลี่ยนไป

ที่แกรนด์จะทำศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น โดยไม่ล้อค โดยใช้เลเซอร์

จะได้รับศัลยกรรมปรับโครงหน้าและศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น ได้ที่ตัดกระดูก โดยไม่มีความเสียหายจากความร้อน หรือ การสั่นไหว

 • ไม่มีรอยแตกที่กระดูกทากกว่า เมื่อตัดกระดูกโดยใช้เลื่อย
 • ช่วยการพื้นของการรวมที่กระดูก เพราะว่า เลเซอร์ส่งเสริมการแตกตัวของเซลล์
 • ไม่ค่อยมีความเสียหายของเส้นเลือด และเส้นประสาทที่มีเลือดออก
 • ไม่ค่อยมีเลือดออก
 • มีความปลอดภัย

WHY?

ทำไมต้องทำศัลยกรรมกรามเหลี่ยม เปลี่ยนเป็นกรามรูปตัวV ที่แกรนด์

ตรวจระบบ 3มิติ เพื่อ ตรวจใบหน้าใก้ถูกต้อง ตัดสินปริมาณที่ตัดจุดสุดยอด ‘ปลายค้าง’ ใข้วิธีการตัดแบบประณีตงดงาม แนวกรามเรียว V-lineที่สมดุลย์

ทำศัลยกรรม-กรามเหลี่ยม เปลี่ยนเป็นกรามรูปตัวV

ไม่เพียงแค่ทำศัลยกรรม เฉพาะกรามเท่านั่น แกรนด์ จะมีการผ่าตัด ทั้งกรามและ ตกแต่ง คางให้ มีความเรียวขึ้น การศัลยกรรมในลักษณะนี้ จะทำให้รูปหน้า เปลี่ยนไป อย่างมาก ( ส่วนมาก คนที่มีกรามเหลี่ยม เกิดจาก การ คาง ที่ใหญ่ และ กว้าง จึงในกรณีที่มีคางใหญ่หรือกว้างจะ ผลจะออกมาดีมาก และส่งผล ให้ คางเหลี่ยมไปด้วย)

ศัลยกรรมกรามเหลี่ยม เปลี่ยนเป็นกรามรูปตัวVที่มีความปลอดภัยที่สูง

ศัลยกรรม หน้าเรียว เป็นศัลยกรรมที่ค่อนข้างยาก จึงต้องใช้ความชำนาญสูง เพราะบริเวณที่กราม จะมีเส้นประสาท อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องให้แพทย์ที่ชำนาญทางมาผ่าตัดให้ แกรนด์จะใช้การ เอ้กซเรย์ 3มิติ จึงสามารถวิเคาระห์ ได้ราละเอียด ดังนั้นแกรนด์สามารถผ่าตัดโดยไม่ให้เส้นประสาทเสียหาย แกรนด์เป็นโรงพยาบาล ที่คำนึงถึงความปลอดภัย ของผู้ที่เข้ารับการรักษา เป็นอย่างมาก

ศัลยกรรมแก้ไข กรามเหลี่ยม จะผ่าตัดโดย วิธีทำศัลยกรรมกรามเหลี่ยม เปลี่ยนเป็นกรามรูปตัวV

หากเคย ทำการศัลยกรรมตัดกรามมาแล้ว แต้ไม่เคย ทำศัลยกรรมคางมา จะ ไม่เห็นผลที่ชัดมากนัก แต่ที่แกรนด์ สามารถ แก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ แม้แต้ผู้ที่เคยผ่านการศัลยกรรม กรามมา แล้ว มีขนาดทั้งสองข้างไม่เท่ากัน หรือ เบี้ยวก็สามารถแก้ไขได้

ระบบการดูแลรักษาหลังจากการผ่าตัด

ที่แกรนด์ หลังจากทำศัลยกรรม-กรามเหลี่ยม เปลี่ยนเป็นกรามรูปตัวV จะมีระบบการดูแลรักษา เพื่อให้ความบวม และความอักเสบลดลง ระบบนี้จะช่วย ให้ระยะการพักฟื้นสั้นลง

ทำให้มีรูปทรงหน้าที่สวยงาม โดยวิเคราะห์โครงหน้าอย่างชัดเจนกับ3D CT

แบ็บหนึ่งนะค่ะ!

"ถ้าทำวีไลน์และโหนกแก้มพร้อมกัน"
ยิ่งมีผลประโยชน์มากขึ้นที่สวยงาม

ศัลยกรรมโหนกแก้ม GO

CUSTOMIZE

วิธีศัลยกรรมกรามเหลี่ยม เปลี่ยนเป็นกรามรูปตัวV ที่แกรนด์

ตัดกระดูกและแยกกัน 3ส่วน โดยตัดแนวขวาง

เอากระดูกกลางออกที่ทำให้ดูเหมือนกว้าง

ทำให้กระดูกทั้งสองข้างที่เหลือติดกันแล้ว ทำคางที่อ้อนแอ้นอย่างสมบูรณ์แบบ

SYSTEM

ระบบความร่วมมือ และ แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้นที่มีประสบการมากมาย ที่แกรนด์

ศูนย์ศัลยกรรมโครงหน้า และศูนย์ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้นที่แกรนด์ มีระบบความร่วมมือกับสาขาที่พิเษศ และมีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้าที่มีประสบการมากมาย จึงให้บริการที่เหมาะกับแต่ละลูกค้าได้ จากการรักษาก่อนผ่าตัด ถึงการรักษาหลังผ่าตัดที่สาขาที่สะดวกสบาย

ระบบความร่วมมือ และ แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้นที่มีประสบการมากมาย ที่แกรนด์

ศูนย์ศัลยกรรมแผนที่การผ่าตัด ทำการผ่าตัด และระบบรักษา จากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น
ศูนย์ศัลยกรรมช่องปาก ระบบศัลยกรรมที่ร่วมมือกัน ต่อ ศัลยกรรมขากรรมไกรสองขัน หรือ ศัลยกรรมแก้ปากที่ยื่นออกมา
วิสัญญีแพทย์ด้านศัล
ยกรรมโครงหน้า
ระบบที่รักษา ก่อนผ่าตัดหรือหลังผ่าตัด เกี่ยวกับคนที่มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคความดันเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคเส้นเลือดตีบ
ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรเวช ระบบที่เช็ครายละเอียดทางอายุเรช ก่อนป่าตัด
กลุ่มที่รับภาระทั้งหมด
หลังการผ่าตัด
ระบบที่รักษาทั้งหมด หลังการผ่าตัด จากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น
มาตรการเฉไหน้า แผนกผู้ป่วยหนัก วิสัญญีแพทย์ ระบบที่ฆ่าเชิอ

ระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยตัวเอง(UPS)ที่ทุกสาขา เพื่อป้องกันไฟฟ้าดับ

เครื่องที่ปรับปรุงอัตราการเต้นหัวใจ

ระบบที่รับมือสถานการณ์ที่ฉุกเฉิน

ระบบที่รับมือสถานการณ์ที่ฉุกเฉิน
สามารถรับการดูแลที่ICU(แผนกผู้ป่วยหนัก) เพื่อเตรียมสาถานาการณ์ฉุกเฉิน วิสัญญีแพทย์เช็ค อัตราการเต้นหัวใจ และสถานการณ์ของการหายใจโดยตลอด มีระบบที่ฆ่าเชื้อ ด้วยกับเครื่องฆ่าเชื้อที่ระดับสูงุด เพื่อการผ่าตัด และการรักษา ที่มีความสะอาด และ ความปลอดภัย

WHO?

ใครควรทำศัลยกรรมแก้ปากที่ยื่นออกมา

ในกรณีเคยทำศัลยกรรมกรามมาแล้ว แต่รูปหน้า ยังไม่ เป็นรูปหน้าตัว V ในกรณีคางมน ( ไม่ เรียว) ในกรณีคาง ส่วนล่าง กว้างและกลมมาก ในกรณีกรามไม่เท่ากัน หรือ ยาวเกินไป ในกรณีมองครั้งแรก และมองเห็นแต่คางเหลี่ยม

SYSTEM

ระบบของศัลยกรรมกรามเหลี่ยม เปลี่ยนเป็นกรามรูปตัวV ที่แกรนด์

ศัลยกรรมกรามเหลี่ยม เปลี่ยนเป็นกรามรูปตัวV ที่แกรนด์เป็นศัลยกรรมที่ เปลี่ยนโครงหน้า โดยกระดูกใบหน้า จึงเปลี่ยนใบหน้าที่อึกอัด เป้นใบหน้าที่ชัดเจน เป็นศัลยกรรมที่เปลี่ยนอีมอิจให้(Image Surgery) เมื่อทำศัลยกรรมกรามเหลี่ยม เปลี่ยนเป็นกรามรูปตัวV ที่แกรนด์เป็นศัลยกรรมที่ เปลี่ยนโครงหน้า/ขากรรไกรทั้งหมด จึงอีมอิจ(Image)ทุกส่วนของใบหน้าจะเปลี่ยน และจะทำศัลยกรรมให้ประณีต โดยวิเคราะห์ให้ละเอียด ดังนั้นจะมีผลให้ จมูกกับปากดูชัดเจนมาขึ้นด้วย ถ่ายX-ray และ รูปทางแพทยศาสตร์ ก่อน สัปดาห์ และ วางแผนของการผ่าตัดอย่ารายละเอียด

การสอบถามเกี่ยวกับศัลยกรรมกรามเหลี่ยม เปลี่ยนเป็นกรามรูปตัวV ที่แกรนด์

Q&A!

ระบบของศัลยกรรมกรามเหลี่ยม เปลี่ยนเป็นกรามรูปตัวV ที่แกรนด์

ทำให้แค่เล็กๆเท่านั้น ไม่ดี หรือเปล่า
ต้องเช็คเส้นประสาทอย่างชัดเจน และ ตัดกระดูกน้อยสุดเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพื่อทำให้มีประโยชน์อย่างกว้างขวาง
ถ้าลดคางกลางลงเกินไป เมื่อตัดกรามเหลียมแล้ง แนวกรามจะไม่ติดกัน
เมื่อทำศัลยกรรมกรามเหลี่ยม เปลี่ยนเป็นกรามรูปตัวV ต้องคิดการเปลี่ยนแปลงความยาว หรือเปล่า
เมื่อทำศัลยกรรมกรามเหลี่ยม เปลี่ยนเป็นกรามรูปตัวV ต้องคิดการเปลี่ยนแปลงความยาว หรือเปล่า
เมื่อรวมปลายคาง ความหามย’พับคาง’ คือ อะไร
ถึงแม้ว่ามีขนาดเดียวกัน ถ้าทำรูปทรงที่เป็น3มิติ จะทำให้คว่ทรู้สึกเหมือนเรียวและเล็กกว่า
ศัลยกรรมที่ตัดกระดูกเป็นตัวTที่แกรนด์เท่านั้น ทำให้ส่วนของปลายคางเคลื่อนย้ายได้
กรณีคางที่เรียบและไม่สะดุดตา จะมีประโยชน์มากมาย จากความเปลี่ยนแปลงปลายค้าง
ในกรณีไม่มีคางและมีคางที่ยาวและกว้าง อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์จากศัลยกรรมกรามเหลี่ยมที่เดิม
ในกรณีนี้ ต้องรวมคางแล้ว ดึงคางออกมา จึงจะมีประโยชน์มากกว่า ซึ่งเป็นข้อดี ศัลยกรรมที่ตัดกระดูกเป็นตัวTที่แกรนด์
ศัลนกรรมกรามเหลียม เปลี่ยนเป็นกรามรูปตัวV ต้องทำให้ไม่เคลื่อนไหว หรือเปล่า
ถ้าทำศัลยกรรมที่ตัดกระดูกเป็นตัวT ต้องรวมส่วนที่กระดูกแล้ว ทำให้ไม่เคลื่อนไหว เมื่อติดกัน ใช้Titanium Plate ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้อยู่ทั่วโลก ไม่อันตรายต่อร่างกาย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่เห็นจากข้างนอก และ เครื่องตรวจจับโลหะก็จับไม่ได้ เอาTitanium Plateออกอย่างสมบูรณ์แบบได้ จึงเมื่ออยากเอาออกหลังการผ่าตัด ก็ได้
การรักษาหลังการทำศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น โดยไม่ล้อคสำคัญด้วย
 • หลังการผ่าตัด ใช้แพ็คน้ำแข็งมาประคบ จะช่วยทำให้อาการดีขึ้น จนถึงอาการบวมหายไป
 • เป็นเวลา 1วันหลังการผ่าตัด ห้ามรับประมานอาหารแล้ว รับประทานอาหารอ่อนนุ่ม(โจ๊ก,เครื่องดื่ม,นม เป็นต้น)ได้ 7วัน หลังการผ่าตัด
 • สามารถรับประทานอาหารปกติได้ 2สัปดาห์ หลังการผ่าตัด แต่ตัดกับข้าวจะดีกว่า รับประทานอาหารแข็งแรง 4สัปดาห์ หลังการผ่าตัดได้
 • หลังการผ่าตัด 3-4วัน ต้องใส่เข็มขัดที่ปรับปรุงรูปทรงที่หน้า และเวลาที่จะนอนหลับเอาหมอน2-3อันที่นุ่มๆมาค้ำจะช่วยให้อาการบวมหรืออาการเจ็บปวดดีขึ้น ห้ามเอาหัวก้มหรือเอาตัวคว่ำลง
 • หลังจากทานอาหาร ควรล้างปากกับน้ำยาบ้วนปากบ่อยๆ เพื่อป้องการแพ้ หรือ อาการอักเสบ
 • สามารถดื่มเหล้า สูบบุหรี่หลังจากผ่าตัด4สัปดาห์หน้า เหล้าอาจจะทำให้แผลอักเสบ
 • หลังการผ่าตัด ต้องระหง่างการกระทบที่แรง ในระยะเวลาการฟื้นตัว
หลังผ่าตัด ทุกคนจะมีความบวม แต่อาการบวมนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะงแต่ละบุคคล
หากต้องการ วิเคราะห์หาสาเหตุที่แม่นยำเกี่ยวกับการปรับขากรรไกร หรือการศัลยกรรมปรับโครงหน้า
มาที่โรงพยาบาลศัลยกรรม GRAND เกาหลีค่ะ
ระบบศัลยกรรมระดับโลกที่มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่ทางสมรรถนะและความงามด้วยความปลอดภัย
ศัลยกรรมปรับขากรรมไกรโครงหน้าของ GRAND
ศัลยกรรมปรับขากรรไกร ปรับโครงหน้าของโรงพยาบาลศัลยกรรมGRAND
ใช้เทคโนโลยี 3D-CT ซึ่งสามารถช่วยตรวจหาปัญหาเรื่องโครงหน้า
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางสมรรถนะ ความสวยความงาม
และดำเนินการผ่าตัดโดยความร่วมมือของศัลยแพทย์เฉพาะทาง
และแพทย์วิสัญญี จึงปลอดภัยและได้ผลงานที่แม่นยำ
ศัลยกรรมระดับโลกที่ INFRASTRUCTURE
กับ 24 ประเทศทั่วโลกและบริการที่ทันสมัย
Grand เป็นผู้นำด้านศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีให้บริการครอบคลุม 24
ประเทศทั่วโลกและเป็นศูนย์ INFRASTRUCTURE
และบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยล
มีอำนวยความสะดวกโดยล่ามผู้ประสานงาน
ที่พูดภาษาต่างประเทศแบบตัวต่อตัว
สำหรับคนไข้ต่างชาติ แกรนด์จะดูแลให้ได้รับความสะดวกตลอด 24
ชั่วโมงในทุกขั้นตอน [ปรึกษา-ผ่าตัด-รักษาแผล-ดูแลหลังการผ่าตัด]
ทุกกระบวนการด้วยบริการ 1:1
บริการแบบแพทย์
ONE-STOP ที่ถือลูกค้าเป็นหลัก
ดำเนินงานด้วยมาตรฐานแบบโรงพยาบาลขนาดใหญ่
โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลักแบบ ONE-STOP ดังนั้นลูกค้าของ Grand
สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและสะดวกสบายตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึง
และแกรนด์จะบริการอย่างดีที่สุดเพื่อความประทับใจขอลูกค้าทุกท่านล

ข้อควรระวัง
ผลลัพธ์ของศัลยกรรมขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
กรุณาอ้างอิง รูปก่อนหลังศัลยกรรมที่อยู่ในโฮมเพจก่อนนะคะ