กับคนดัง ผู้นำศัลยกรรม สาธารณรัฐเกาหลี
พาวเวอร์แข่งขันหลักของแกรนด์

ระบบ One-Stop

ความพิเศษที่หนึ่ง One-stop system

อินเฟาะเมฌัน การให้คำปรึกษา การตรวจรักษา
การผ่าตัด การกลับสู่สภาพเดิม การรักษา

ศัลยกรรมพลาสติกแกรนด์จัดการระบบแบบครบวงจรจากเวลาในการเยี่ยมชม การให้คำปรึกษา - การแพทย์ – ศัลยกรรม - การกลับสู่สภาพเดิม – การรักษา – จนถึง การกลับบ้าน

ระบบการตรวจที่รวมมือกัยศัลยแพทย์แต่ละเฉพาะด้าน

แพทย์ภาคส่วนต่างๆที่มีฝีมือ กับความมั่งคั่งของประสบการณ์ทางการแพทย์ พูดคุยวิธีการผ่าตัดเหมาะสมกับลูกค้า แต่ละบุคคล โดยขึ้นรูปความสัมพันธ์อินทรีย์ภาย (การดูแลการเชื่อมโยง )ในศัลยกรรมพลาสติกแกรนด์

ความพยายามเหล่านี้ เป็นเพื่อที่จะให้ผลการผ่าตัดที่น่าพอใจมากขึ้น โดยพิจารณาความปลอดภัย การทำงานและความงาม

ดำเนินงานอยู่กับระบบการตรวจรักษาที่เชื่อมโยง ซึ่งแพทย์ภาคต่างๆ ของทุกส่วนที่ต้องการ จากการผ่าตัดขากรรไกร ถึงการผ่าตัดตาสองชั้น ให้คำปรึกษาจากการวินิจฉัย จนถึงขั้นตอนหลังการผ่าตัด

ความพิเศษที่สาม ระบบการจัดการอาคารที่ทันสมัยที่สุด

ใน'ห้องฉุกเฉิน'ตั้งอยู่บนชั้น 4 ใต้ดิน ของศัลยกรรมพลาสติกแกรนด์ มีการดำเนินงาน ห้องควบคุมล้ำสมัย ที่สามารถใช้การบริหารจัดการ แบบบูรณาการและการควบคุมอัตโนมัติชุดได้

ควบคุมอัตโนมัติเช่นเครื่องกลและไฟฟ้ ตามการบริหารจัดการโดยรวม 24 ชั่วโมง พร้อมกับ CCTVที่ทันสมัยที่สุดและจอภาพWall-care-systemที่ใช้เป็นหลักในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย ถูกนำเข้าสู่ในห้องปฏิบัติการและหอคนไข้ จึงได้รับการออกแบบอย่างไม่ผิดพลาดในการฟื้นฟูและการจัด การของลูกค้า ในช่วงเวลาศัลยกรรม การกลับสู่สภาพ เดิม การเข้าโรงพยาบาล

ความพิเศษที่สี่ ระบบการแยกระยะการเคลื่อนที่ของลูกค้า

อาคารซินซาศัลยกรรมพลาสติกแกรนด์ ถือลิฟท์เร็วสูง เพื่อที่จะให้คนไข้เคลื่อนไหวระหว่างชั้นได้เร็วขึ้น และหลีกเลี่ยงลูกค้าผ่าตัดเผชิญหน้ากับลูกค้าตรวจรักษา
โดยพิจารณาถึงความสันโดษของลูกค้า และแยกออกระยะการเคลื่อนที่ของลูกค้าผ่าตัดกับ ลูกค้าตรวจรักษา ทุกหลักสูตรที่สอดคล้องกัน จากการตรวจและการผ่าตัด การล้างแผลหลังผ่าตัด ไปยังการรักษาบวมของพนักงานพยาบาลที่มีทักษะ จึงดำเนินการด้วยแต่ละบุคคล 1: 1 สำหรับคนไข้ เพียงหนึ่งคน

ความพิเศษที่ห้า สร็จสิ้นสิ่งอำนวยความสะดวก ที่จอดรถล้ำสมัย (บริการนำรถไปจอดฟรี)

พร้อมสิ่งอำนวยล้ำสมัยที่จอดรถ จอดรถภายในอาคารได้ โดยไม่ต้องยุ่งยาก ที่จะให้บริการนำรถไปฟรี ก็สามารถใช้ประโยชน์อย่างสดวกได้

ศัลยกรรมพลาสติกแกรนด์ มีช่องว่างกว้างขวางที่จอดรถ อย่างแน่นอน โดยติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่จอดรถ กว้างขวาง จากชั้นที่สองใต้ดินถึงชั้นที่ห้าพร้อมแล้่ว

ความพิเศษที่ห้า สร็จสิ้นสิ่งอำนวยความสะดวก ที่จอดรถล้ำสมัย (บริการนำรถไปจอดฟรี)

ในศัลยกรรมพลาสติกแกรนด์ ป้ายการแนะแนวอักษรเบรลล์ถูกติดตั้ง ที่ทางเข้าและทุกชั้น สำหรับคนพิการ
ไม่เพียงแค่นั้น ได้รับการออกแบบด้วยการเอาใจใส่ สำหรับผู้พิการ เช่นเเตรียมห้องน้ำสำหรับผู้พิการแยกกัน

ในอนาคตก็จะพยายามที่จะเป็นแกรนด์ ซึ่งดำเนินบทบาททางสาธารณประโยชน์ ต่างๆ
โดยเอาใจใส่คนพิการและผู้อ่อนแอ เป็นต้น

พิธีบริจาค สถานรับเลี้ยงเด็กกังนัม ของศัลยกรรมพลาสติกแกรนด์


ข้อควรระวัง
ผลลัพธ์ของศัลยกรรมขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
กรุณาอ้างอิง รูปก่อนหลังศัลยกรรมที่อยู่ในโฮมเพจก่อนนะคะ