กับคนดัง ผู้นำศัลยกรรม สาธารณรัฐเกาหลี
พาวเวอร์แข่งขันหลักของแกรนด์

บริการส่วนบุคคล 1:1

ความพิเศษที่หนึ่ง การจัดการเก็บเสียงซ้อน ทั่วพื้นที่100%

รับประกัน ความเป็นส่วนตัว มากที่สุด ผ่านการจัดการเก็บเสียงซ้อน ทั่วพื้นที่100% เช่นห้องปรึกษา ห้องตรวจรักษา ห้องผ่าตัด ห้องนอน ห้องพักฟื้น และอื่น ๆ

คุณสามารถรับการรักษาพยาบาลและการผ่าตัดด้วยความมั่นใจ โดยไม่คำนึงถึงตาผู้อื่น

ความพิเศษที่สอง แยกระยะการเคลื่อนที่ของลูกค้าผ่าตัดกับลูกค้าที่ตรวจรักษา

ใส่ใจในรายละเอียด เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าของลูกค้าผ่าตัดกับลูกค้าตรวจรักษา โดยพิจารณาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า มีลิฟท์ 3 เครื่อง ที่เคลื่อนไหวระหว่างชั้น ที่จะแยกระยะการเคลื่อนที่ของลูกค้าศัลยกรรมกับลูกค้าที่ตรวจรักษา

จากการทดสอบและการผ่าตัด การล้างแผลหลังผ่าตัด จนถึงการรักษาบวม ดำเนินการทุกหลักสูตร เป็น1:1 ส่วนบุคคล สำหรับเพียงหนึ่งคน

ความพิเศษที่สาม บุคลากรทางการพยาบาลที่ทุ่มเท อยู่ประจำ

บุคลากรทางการพยาบาลที่ทุ่มเท อยู่ประจำ 24 ชั่วโมง จึงสามารถดูแลรักษา ความไม่สบายของคนไข้ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง


ข้อควรระวัง
ผลลัพธ์ของศัลยกรรมขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
กรุณาอ้างอิง รูปก่อนหลังศัลยกรรมที่อยู่ในโฮมเพจก่อนนะคะ