การแก้ไข ที่ระมัดระวังมากขึ้น
กว่าครั้งแรก

การแก้ไขกรามเหลี่ยม

การแก้ไขกรามเหลี่ยมที่แกรนด์
ที่จะเสร็จสมบูรณ์ โดยวัดได้อย่างแม่นยำ

STEP 5
▷ วางยาสลบ
▷ ระยะเวลาในการผ่าตัด
▷ สามารถกลับที่พักได้ 1 วันหลังการผ่าตัด
▷ 7-10 วันหลังเข้ารับการผ่าตัด
▷ สามารถตัดไหมได้

WHAT?

ศัลยกรรมแก้ไขกรามเหลี่ยม คือ

ศัลยกรรมกรามเหลี่ยมได้เป็นศัลยกรรมนิยม เพราะว่า แก้รูปทรงหน้าอย่างกว้างขวางได้ และแก้ปัญหาจากโครงหน้าได้
แต่ เกิดผลข้างเคียง หรือ ผลจากการผ่าตัดครั้งแรกไม่พอใจ ก็ต้องการศัลยกรรมแก้ไข

ศัลยกรรมแก้ไขกรามเหลี่ยมต้องหาสาเหตุของความผิดพลาดจากการผ่าตัดครั้งแรกแล้ว ก็ต้องทำพินิจพิจารณาอย่างสุขุมรอบคอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมที่มีประสบการมากมาย เพื่องป้องกันศัลยกรรมแก้ไขอีก

ศัลยกรรมแก้ไขต้องเสร็จในครั้งเดียว

เรื่องสำคัญที่สุด คือ หาสาเหตุของความผิดพลาดจากการผ่าตัดครั้งแรกแล้ว วิเคราะห์อย่างละเอียด

ที่แกรนด์จะทำศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น โดยไม่ล้อค โดยใช้เลเซอร์

จะได้รับศัลยกรรมปรับโครงหน้าและศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น ได้ที่ตัดกระดูก โดยไม่มีความเสียหายจากความร้อน หรือ การสั่นไหว

 • ไม่มีรอยแตกที่กระดูกทากกว่า เมื่อตัดกระดูกโดยใช้เลื่อย
 • ช่วยการพื้นของการรวมที่กระดูก เพราะว่า เลเซอร์ส่งเสริมการแตกตัวของเซลล์
 • ไม่ค่อยมีความเสียหายของเส้นเลือด และเส้นประสาทที่มีเลือดออก
 • ไม่ค่อยมีเลือดออก
 • มีความปลอดภัย

WHY?

ทำมต้องทำศัลยกรรมแก้ไขโครงหน้าที่แกรนด์

มีความพึ่งพอใจมากมาย เพราะหาสาเหตุของความผิดพลาดจากการผ่าตัดครั้งแรก มีประสบการณ์มากมายด้านศัลยกรรมแก้ไข เครื่องมือหลายๆอย่าง ตรวจระบบ 3มิติ เพื่อ ตรวจใบหน้าใก้ถูกต้อง

มีความพึ่งพอใจมากมาย เพราะหาสาเหตุของความผิดพลาดจากการผ่าตัดครั้งแรก

มีความพึ่งพอใจมากมาย และผลจากการผ่าตัดก็ดี เพราะหาสาเหตุของความผิดพลาดจากการผ่าตัดครั้งแรก

มีประสบการณ์มากมายด้านศัลยกรรมแก้ไข

มีความพึ่งพอใจมากมาย และใช้วิธีที่เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ เพราะว่า มีประสบการณ์มากมายด้านศัลยกรรมแก้ไข

มีเครื่องมือหลายๆอย่าง เพื่อทำศัลยกรรมโครงหน้า

ก่อนผ่าตัด ก็เช็ครูปตัวเองถึงเนื้อเยื่ออ่อน ที่เปลี่ยนไปหลังผ่าตัดได้ โดยการจำลองการ

ระบบสำหรับศัลยกรรมแก้ไข

มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยและการป้องกันเหตุการณ์เกิดขึ้นในระหว่างการผ่าตัด ซึ่งเป็น3D CTและการตรวจคนไข้โดยตรง และ

ทำให้มีรูปทรงหน้าที่สวยงาม โดยวิเคราะห์โครงหน้าอย่างชัดเจนกับ3D CT

CUSTOMIZE

วิธีศัลยกรรมแก้ไขโครงหน้าที่แกรนด์

ในกรณีไม่ค่อยมีผลประโยชน์ที่กระดูกขากรรไกล่าง หลังจากศัลยกรรมกรามเหลี่ยมครั้งแรก

ถ้าตัดกระดูกขากรรไกล่างนิดหนึ่ง ก็ไม่มีผลประโยชน์ที่โครงหน้า

วิเคราะห์รูปกระดูกที่เปลี่ยนไป หลังการผ่าตัดครั้งแรก

เช็คเส้นประสาทในกระดูกขากรรไกล่าง

เช็คกระดูกที่เหลือแล้ว ตัดและปรับปรุงให้ทางช่องปาก

ในกรณีรูปทรงหน้าไม่ใช่แบบธรรมชาติ หลังจากศัลยกรรมกรามเหลี่ยมครั้งแรก

เมื่อทำการผ่าตัดครั้งแรก ตัดกระดูกขากรรไกล่างแบบตรง ก็จะมีเลี่ยมที่เหลือส่วนที่เชื่อมกระดูกขากรรไกล่างกับคางด้านหน้า

วิเคราะห์รูปกระดูกที่เปลี่ยนไป หลังการผ่าตัดครั้งแรก

เช็คเส้นประสาทในกระดูกขากรรไกล่าง

ทำให้อ้อนแอ้นส่วนที่เชื่อมกระดูกขากรรไกล่างกับคางด้านหน้า ทางช่องปาก

รูปทรงหน้ากรามสองข้างไม่เท่ากัน หลังจากศัลยกรรมกรามเหลี่ยมครั้งแรก

ความผิดพลาดของความสามารถ หรือ เทคนิค ก็ทำให้มีมี รูปทรงหน้ากรามสองข้างไม่เท่ากัน

วิเคราะห์รูปกระดูกที่เปลี่ยนไป หลังการผ่าตัดครั้งแรก

เช็คเส้นประสาทในกระดูกขากรรไกล่าง

คำนวณความแตกต่างอย่างชัดเจนแล้ว ปรับปรุงรูปทรงหน้าที่ทำให้เท่ากัน

SYSTEM

ระบบความร่วมมือ และ แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้นที่มีประสบการมากมาย ที่แกรนด์

ศูนย์ศัลยกรรมโครงหน้า และศูนย์ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้นที่แกรนด์ มีระบบความร่วมมือกับสาขาที่พิเษศ และมีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้าที่มีประสบการมากมาย จึงให้บริการที่เหมาะกับแต่ละลูกค้าได้ จากการรักษาก่อนผ่าตัด ถึงการรักษาหลังผ่าตัดที่สาขาที่สะดวกสบาย

ระบบความร่วมมือ และ แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้นที่มีประสบการมากมาย ที่แกรนด์

ศูนย์ศัลยกรรมแผนที่การผ่าตัด ทำการผ่าตัด และระบบรักษา จากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น
ศูนย์ศัลยกรรมช่องปาก ระบบศัลยกรรมที่ร่วมมือกัน ต่อ ศัลยกรรมขากรรมไกรสองขัน หรือ ศัลยกรรมแก้ปากที่ยื่นออกมา
วิสัญญีแพทย์ด้านศัล
ยกรรมโครงหน้า
ระบบที่รักษา ก่อนผ่าตัดหรือหลังผ่าตัด เกี่ยวกับคนที่มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคความดันเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคเส้นเลือดตีบ
ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรเวช ระบบที่เช็ครายละเอียดทางอายุเรช ก่อนป่าตัด
กลุ่มที่รับภาระทั้งหมด
หลังการผ่าตัด
ระบบที่รักษาทั้งหมด หลังการผ่าตัด จากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้า/ศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น
มาตรการเฉไหน้า แผนกผู้ป่วยหนัก วิสัญญีแพทย์ ระบบที่ฆ่าเชิอ

ระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยตัวเอง(UPS)ที่ทุกสาขา เพื่อป้องกันไฟฟ้าดับ

เครื่องที่ปรับปรุงอัตราการเต้นหัวใจ

ระบบที่รับมือสถานการณ์ที่ฉุกเฉิน

ระบบที่รับมือสถานการณ์ที่ฉุกเฉิน
สามารถรับการดูแลที่ICU(แผนกผู้ป่วยหนัก) เพื่อเตรียมสาถานาการณ์ฉุกเฉิน วิสัญญีแพทย์เช็ค อัตราการเต้นหัวใจ และสถานการณ์ของการหายใจโดยตลอด มีระบบที่ฆ่าเชื้อ ด้วยกับเครื่องฆ่าเชื้อที่ระดับสูงุด เพื่อการผ่าตัด และการรักษา ที่มีความสะอาด และ ความปลอดภัย

WHO?

ใครควรทำศัลยกรรมศัลยกรรมแก้ไขขากรรมไกรสองชั้นที่แกรนด์

ในกรณีคางที่ข้างหน้า ไม่เรียว ในกรณีกรามยังไม่เท่ากัน เนื่องจากปริมาณที่ตัดไม่เท่ากัน ในกรณีตัดกรามเกินไป ก็รู้สึกแปลก

SYSTEM

ระบบของศัลยกรรมลดขนาดโหนกแก้ม 3 มิติที่แกรนด์

ศัลยกรรมแก้ไขกรามเหลี่ยมที่แกรนด์เป็นศัลยกรรมที่ เปลี่ยนโครงหน้า โดยกระดูกใบหน้า จึงเปลี่ยนใบหน้าที่อึกอัด เป้นใบหน้าที่ชัดเจน เป็นศัลยกรรมที่เปลี่ยนอีมอิจให้(Image Surgery) เมื่อทำศัลยกรรมแก้ไขกรามเหลี่ยมที่แกรนด์เป็นศัลยกรรมที่ เปลี่ยนโครงหน้า/ขากรรไกรทั้งหมด จึงอีมอิจ(Image)ทุกส่วนของใบหน้าจะเปลี่ยน และจะทำศัลยกรรมให้ประณีต โดยวิเคราะห์ให้ละเอียด ดังนั้นจะมีผลให้ จมูกกับปากดูชัดเจนมาขึ้นด้วย ถ่ายX-ray และ รูปทางแพทยศาสตร์ ก่อน สัปดาห์ และ วางแผนของการผ่าตัดอย่ารายละเอียด

ระบบนี้ ให้ความสวยงามอย่างละอียดได้ และจะมีประโยชมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับที่อื่น

การรักษาหลังการทำศัลยกรรมขากรรไกรสองขั้น โดยไม่ล้อคสำคัญด้วย
 • หลังการผ่าตัด ใช้แพ็คน้ำแข็งมาประคบ จะช่วยทำให้อาการดีขึ้น จนถึงอาการบวมหายไป
 • เป็นเวลา 1วันหลังการผ่าตัด ห้ามรับประมานอาหารแล้ว รับประทานอาหารอ่อนนุ่ม(โจ๊ก,เครื่องดื่ม,นม เป็นต้น)ได้ 7วัน หลังการผ่าตัด
 • สามารถรับประทานอาหารปกติได้ 2สัปดาห์ หลังการผ่าตัด แต่ตัดกับข้าวจะดีกว่า รับประทานอาหารแข็งแรง 4สัปดาห์ หลังการผ่าตัดได้
 • หลังการผ่าตัด 3-4วัน ต้องใส่เข็มขัดที่ปรับปรุงรูปทรงที่หน้า และเวลาที่จะนอนหลับเอาหมอน2-3อันที่นุ่มๆมาค้ำจะช่วยให้อาการบวมหรืออาการเจ็บปวดดีขึ้น ห้ามเอาหัวก้มหรือเอาตัวคว่ำลง
 • หลังจากทานอาหาร ควรล้างปากกับน้ำยาบ้วนปากบ่อยๆ เพื่อป้องการแพ้ หรือ อาการอักเสบ
 • สามารถดื่มเหล้า สูบบุหรี่หลังจากผ่าตัด4สัปดาห์หน้า เหล้าอาจจะทำให้แผลอักเสบ
 • หลังการผ่าตัด ต้องระหง่างการกระทบที่แรง ในระยะเวลาการฟื้นตัว
หลังผ่าตัด ทุกคนจะมีความบวม แต่อาการบวมนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะงแต่ละบุคคล
หากต้องการ วิเคราะห์หาสาเหตุที่แม่นยำเกี่ยวกับการปรับขากรรไกร หรือการศัลยกรรมปรับโครงหน้า
มาที่โรงพยาบาลศัลยกรรม GRAND เกาหลีค่ะ
ระบบศัลยกรรมระดับโลกที่มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่ทางสมรรถนะและความงามด้วยความปลอดภัย
ศัลยกรรมปรับขากรรมไกรโครงหน้าของ GRAND
ศัลยกรรมปรับขากรรไกร ปรับโครงหน้าของโรงพยาบาลศัลยกรรมGRAND
ใช้เทคโนโลยี 3D-CT ซึ่งสามารถช่วยตรวจหาปัญหาเรื่องโครงหน้า
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางสมรรถนะ ความสวยความงาม
และดำเนินการผ่าตัดโดยความร่วมมือของศัลยแพทย์เฉพาะทาง
และแพทย์วิสัญญี จึงปลอดภัยและได้ผลงานที่แม่นยำ
ศัลยกรรมระดับโลกที่ INFRASTRUCTURE
กับ 24 ประเทศทั่วโลกและบริการที่ทันสมัย
Grand เป็นผู้นำด้านศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีให้บริการครอบคลุม 24
ประเทศทั่วโลกและเป็นศูนย์ INFRASTRUCTURE
และบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยล
มีอำนวยความสะดวกโดยล่ามผู้ประสานงาน
ที่พูดภาษาต่างประเทศแบบตัวต่อตัว
สำหรับคนไข้ต่างชาติ แกรนด์จะดูแลให้ได้รับความสะดวกตลอด 24
ชั่วโมงในทุกขั้นตอน [ปรึกษา-ผ่าตัด-รักษาแผล-ดูแลหลังการผ่าตัด]
ทุกกระบวนการด้วยบริการ 1:1
บริการแบบแพทย์
ONE-STOP ที่ถือลูกค้าเป็นหลัก
ดำเนินงานด้วยมาตรฐานแบบโรงพยาบาลขนาดใหญ่
โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลักแบบ ONE-STOP ดังนั้นลูกค้าของ Grand
สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและสะดวกสบายตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึง
และแกรนด์จะบริการอย่างดีที่สุดเพื่อความประทับใจขอลูกค้าทุกท่านล

ข้อควรระวัง
ผลลัพธ์ของศัลยกรรมขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
กรุณาอ้างอิง รูปก่อนหลังศัลยกรรมที่อยู่ในโฮมเพจก่อนนะคะ