หากคุณกังวล เรื่องหน้าผากกว้าง
แบบผู้ชาย

ปลูกผม แฮร์ไลน์

ความลับของ ผู้หญิง ใบหน้าขนาดเล็ก
คือการทำแฮร์ไลน์ให้กรอบหน้ามีขนาดเล็ก สวยงาม

STEP 5
▷ วางยาชาและยานอนหลับ
▷ ใช้ระยะเวลาในการผ่าตัด 4 ชั่วโมง
▷ สามารถกลับที่พักได้ หลังจากผ่าตัดเสร็จ
▷ หลังการผ่าตัด 1-2 สัปดาห์ สามารถตัดไหมได้

WHY?

ทำไมจ้องทำศัลยกรรมปลูกผมแฮร์ไลน์ที่แกรนด์

ศัลยกรรมปลูกผมเป็นวิธีการใช้เส้นผมข้างหลังของหัวที่ไม่ร่วง และปลูกที่กรอบหน้า กระหม่อม คิ้ว เครา จอน และขนเพชร ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุด
ศัลยกรรมปลูกผมแฮร์ไลน์ไม่ใช้วิธีที่แค่เพิ่มเส้นผม เป็นวิธีที่สร้างแฮร์ไลน์ใหม่ เพื่อความสวยงาม

ซึ่งเป็นศัลยกรรมปลูกผม ที่คำนึงถึงปัจจัยด้านความสวยงาม กับ ด้านประสิทธิภาพอย่างรายละเอียด

MERIT

ศัลยกรรมปลูกผมแฮร์ไลน์แบบ3Dที่แกรนด์ คือ

เปลี่ยนหน้าใหญ่เป็นหน้าเล็ก ทำให้มีรูปทรงหน้าที่มีมิติ 3D ความพอใจ หลังการผ่าตัด
ถ้ามีหน้าผากที่กว้าง หรือ แฮร์ไลน์ที่เป็นตัวM ดูหน้าใหญ่ และ ยาว
ศัลยกรรมปลูกผมแฮร์ไลน์ทำให้ส่วนที่ว่างดูเต็มขึ้น จึงทำให้ หน้าดูเด็กลง
ที่แกรนด์ เมื่อทำศัลยกรรมปลูกผม ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงด้านหน้า ด้านขวา และด้านซ้าย ก็จะมีรูปทรงแบบ3D แกรนด์ทำให้มีความพอใจโดยออกแบบที่เหมาะกับแต่ละบุคคล และวิเคราะห์ทิศทางของผม รูปทรงใบหน้า และรูปแบบที่อยากได้แล้ว ทำการผ่าตัด เพื่อความพึงพอใจ

แกรนด์สามารถทำให้มีแฮร์ไลน์ที่เป็นธรรมชาติได้ เพราะเรามีประสบการณ์ที่ยาวนาน

สักครู่นะคะ!

"เมื่อปลูกผม(แฮร์ไลน์) ลิฟท์หน้าผากพร้อมกัน"
เพื่อไม่ให้มีริ้วรอยที่หน้าผาก สามารถสร้างกรอบหน้าให้เล็กลง

ทางลัดลิฟท์หน้าผาก GO

SURGERY 01

ศัลยกรรมปลูกผมโดยไม่กรีด ที่แกรนด์(FUE)

เมื่อเด็ดต่อมรากผม ไม่กรีด และใช้เครื่องจักรที่เด็ดต่อมรากผมAuto-direct หรือ manual punch ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้ไม่มีแผล และไม่มีความเสียหายต่อต่อมรากผม

เด็ดต่อมรากผม โดยใช้เครื่องจักรที่เด็ดต่อมรากผม
Auto-direct
เด็ดต่อมรากผม ปลูกต่อมรากผม

เพื่อให้ต่อมรากผมเสียหายน้อยที่สุด

FUEเป็นวิธีที่เด็ดต่อมรากผมโดยวิเคราะห์ความลึก การถูกกระทำอัตโนมัติของการมัดขึ้นอยู่กับหนังหัวหรือบริเวณรากผม ถ้าเปรียบเทียบวิธีการFUEกับวิธีการกรีด วิธีการFUEจะเหลือเนื้อเยื่อของต่อมรากผมมากกว่า

เซลล์ของต่อมรากผมที่เด็ดโดยวิธีการFUEไม่เสียปัจจัยที่สำคัญ เพราะว่าใช้ววิธีการมัด0.8mm

SURGERY 02

ศัลยกรรมปลูกผมโดยกรีด ที่แกรนด์(FUSS or FUT)

กรีดด้านหลังของหัว เด็ดต่อมรากผม และเย็บ แม้จะมีแผลด้านหลังของหัว แกรนด์จะทำให้มีแผลน้อยที่สุด เพราะว่าที่แกรนด์มีประสบการณ์และมีระบบการรักษาหลังการผ่าตัด

เอาหนังหัวกับรากผมออ
กที่ก้างหลังหัว

เย็บหนังหัวที่เหลือ

แบ่งต่อมรากผมเป็นขนาดเล็ก

เอาต่อมรากผมมาส่องอย่างละเอียดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์

เย็บโดยไม่มีแผล

ขนาดใหญ่ของบริเวณที่จะกรีดขึ้นอยู่กับปริมาณของผมที่จะปลูก

เมื่อเย็บส่วนที่เอาผมออก ทำให้มีแผลใน’บริเวณที่มีเซลล์ต่อมรากผม’ เพื่อไม่เห็นแผล โดยเส้นผมโตที่บริเวณที่มีแผล

TECHNIQUE

ในกรณีทำศัลยกรรมปลูกผมที่แกรนด์

เทคนิคที่ไม่ติดกัน

ทำให้มีซอกและปลูกต่อมรากผมโดยใช้เครื่องปลูกผม กรีดซอกส่วนที่ปลูกต่อมรากผมแล้ว ปลูกต่อมรากผมโดยใช้เครื่องปลูกผมให้รวดเร็ว และไม่มีเลือดออก

กรีดซอกส่วนที่ปลูกต่อมรากผม ใส่ต่อมรากผมในเครื่องปลูกต่อมรากผม ปลูกต่อมรากผมที่เอาออก

SLIT เครื่องปลูกผมที่เล็ก

เข็มบาง

เข็มบางมากกว่าต่อมรากผม

เมื่อใช้เครื่องปลูกผมความหนาแน่นไม่ค่อยสูง แต่เครื่องปลูกผมของแกรนด์ เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าเครื่องที่เดิม จึงปลูกผมให้แน่นๆได้

ใช้เครื่องปลูกผมที่เหมาะกับขนาดใหญ่ของต่อมรากผม จึงปลูกผมให้แน่นได้

ข้อดีของการกรีดซอก(SLIT)

ปลูกผมให้แน่น ปลูกผมที่เข็งแรง ทำให้ร้แยแผลน้อยสุด อัตราสูงที่ไขมันติดนาน
สามารถปลูกผมที่มัระดับ75%ของผมธรรมดาให้แน่นได้ สามารถปลูกผมให้หนาได้ เพราะว่าผิวกับต่อมรากผมมีลักษณะยืดหยุ่น วิธรการกรีดซอก(SLIT) ปลูกผม หลังจากทำให้เลือดหยุด จึงจะมีแผลน้อยสุด วิธีการกรีดซอก(SLIT)ไม่ต้องทำให้ต่อมรากผมเล็ก จึงมีอัตราสูงที่ไขมันติดนาน

WHO?

ใครควรทำศัลยกรรมปลูกผม (แฮร์ไลน์)

ในกรณีมีรูปทรงหน้าผากเป็นตัวM ในกรณีมีหน้าผากที่กว้าง ในกรณีมีรูปทรงหน้าผากที่มีเหลี่ยม หน้าจึงดูแก่ ในกรณีมีรูปทรงหน้าผากเป็นเหลี่ยม หน้าจึงดูเหมือนผู้ชาย ในกรณีอยากได้แฮร์ไลน์ที่เหมาะกับรูปทรงใบหน้า

CUSTOMIZE

วิธีการศัลยกรรมปลูกผมแฮร์ไลน์ ตามรูปทรงแฮร์ไลน์

หน้าผากเป็นตัวM

ประมาณ15-20%ของผู้หญิงเกาหลี มีแฮร์ไลน์ที่เป็นตัวM และ ผู้ชายถ้ามีอายุ ก็มีแฮร์ไลน์ที่เป็นตัวMที่ชัดมากขึั้น

การปรับหน้าผากเป็นรูปเหมือนสามเหลี่ยม หรือ กลม จึงเป็นเรื่องสำคัญ การปลูกผมจึงต้องวิเคราะห์ทิศทางหรือมุม ของเส้นผม

หน้าผากที่สูง

โดยเฉลี่ย ความสูงหน้าผากของผู้หญิงเกาหลีเป็น6-6.5cm ถ้าสูงกว่านี้ถือเป็นหน้าผากที่สูง

ถ้าอยากทำให้หน้าผากต่ำกว่านี้ ต้องปลูกผมให้แน่น เพราะว่าถ้าปลูกผมไม่แน่น หลังการผ่าตัด จะไม่เป็นธรรมชาติ

หน้าผากที่กว้าง

.โดยเฉลี่ย ระยะห่างจากส่วนกลางของหน้าผากถึงด้านข้างของไลน์เส้นผม7-7.5cm ถ้าสูงกว่านี้ถือเป็นหน้าผากที่สูง

เมื่อปรับหน้าผากที่กว้าง เปลี่ยนรูปทรงหน้าผากที่เป็นตัวMหรือเหลี่ยมเป็นรูปทรงกลม และไลน์เส้นผมเหมือนผู้หญิง และทำให้ไลน์เส้นผมแคบเพื่อหน้าผากที่เล็กเป็นธรรมชาติ
เมื่อปรับด้านข้างของไลน์เส้นผม ต้องปลูกผมโดยวิเคราะห์ทิศทางหรือมุม ของเส้นผม วิธีการนี้เป็นวิธีที่ต้องอาศัยความชำนาญ

TIME

ความคืบหน้าหลังการผ่าตัดปลูกผมที่แกรนด์

1-3วันหลังผ่าตัด 5-10วันหลังผ่าตัด 14วันหลังจากการผ่าตัด 1-3 เดือนหลังการผ่าตัด หนึ่งปีหลังการผ่าตัด
เข้าที่โรงพยาบาลสระผม
(ด้วยความรู้สึกบวมหรือดึงฯลฯ อาจจะรู้สึกอึดอัด แต่ไม่มีผลต่อชีวิตประจำวัน)
ความบวมลดลง, แผลหายสนิทในส่วนที่ปลูก อาจเกิดอาการคันเพราะตกสะเก็ด ( ส่วนอื่นที่ไม่ใช่ส่วนที่ปลูก, สระผมปกติ ส่วนที่ปลูก จุ่มโฟมง่ายๆ สระเหมือนล้างออก) ตัดไหมด้านหลังของหัว
สะเก็ดแผล ส่วนที่ปลูก ถูกเอาออก ผมปลูกจะเริ่มร่วง
ระหว่างหนึ่งเดือนถึงสามเดือน ผมปลูกจะร่วง80% และขึ้นใหม่หลังร่วง จึงจะเป็นผมจริงของตัวเอง ผมที่เติบโตหลังปลูก เติบโต1~1.5cm ต่อเดือนเช่นเดียวกับผมปกติ จะดีขึ้นหลังจากผ่านไปหนึ่งปี
การรักษาหลังการทำศัลยกรรมปลูกผมแฮร์ไลน์
  • 24ชั่วโมง หลังการผ่าตัด ห้ามทำกิจกรรมหนัก และพักผ่อนให้เต็มที่
  • วันที่ทำการผ่าตัด ห้ามขับรถ และจัดการเครื่องจักรซับซ้อน
  • ในวันแรก ทำให้ร่างกายท่อนบนสูง ประมาณ30องศา เพื่อป้องกันอาการบวม
  • ทานยาที่โรงพยาบาลสั่งยาให้เท่านั้น เพื่อป้องกันอาการเจ็บปวด
  • 1วันหลังการผ่าตัด เช็คส่วนที่ทำการผ่าตัด และทำการฆ่าเชื้อแล้ว ทำให้รู้วิธีการสระผม
  • สามารถสระผมได้ หลัง2-3วันหน้า แต่ห้ามถูส่วนที่ปลูกผมให้รุนแรง
  • อย่างน้อย 5วัน หลังการผ่าตัด ห้ามทำกิจกรรมหนัก อย่างเช่น ห้ามถือของหนัก
  • ห้ามเอาสะเก็ดออกโดยบังคับ ทำให้สะเก็ดหลุดแบบธรรมชาติ
  • อย่างน้อย 6-12เดือน หลังการผ่าตัด สามารถเห็นผลประโยชน์ที่ชัดได้
หากมีจุดบกพร่อง รู้สึกว่าไม่สวย อยากจะแก้ไข มาพบกับโรงพยาบาลศัลยกรรม GRAND ได้ค่ะ
เราให้บริการทางการแพทย์ระดับสูงด้วยระบบศัลยกรรมระดับโลก
ศัลยแพทย์เกาหลีเฉพาะทาง มีบริการล่ามแต่ละประเทศและการบริการแบบ ONE-STOP
เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยทางการแพทย์ที่ทันสมัย
บริการศัลยกรรมแบบตัวต่อตัวโดยแพทย์เฉพาะทาง
ทีมแพทย์ของ Grand จะร่วมกัน วิเคราะห์ ดีไซน์ ด้วยความชำนาญเฉพาะทาง
จึงให้ผลเป็นที่น่าพอใจโดยประสบการณ์ และดีไซน์ที่เหมาะเฉพาะกับบุคคล
ศัลยกรรมระดับโลกที่ INFRASTRUCTURE
กับ 24 ประเทศทั่วโลกและบริการที่ทันสมัย
Grand เป็นผู้นำด้านศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีให้บริการครอบคลุม 24
ประเทศทั่วโลกและเป็นศูนย์ INFRASTRUCTURE
และบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยล
มีอำนวยความสะดวกโดยล่ามผู้ประสานงาน
ที่พูดภาษาต่างประเทศแบบตัวต่อตัว
สำหรับคนไข้ต่างชาติ แกรนด์จะดูแลให้ได้รับความสะดวกตลอด 24
ชั่วโมงในทุกขั้นตอน [ปรึกษา-ผ่าตัด-รักษาแผล-ดูแลหลังการผ่าตัด]
ทุกกระบวนการด้วยบริการ 1:1
บริการแบบแพทย์
ONE-STOP ที่ถือลูกค้าเป็นหลัก
ดำเนินงานด้วยมาตรฐานแบบโรงพยาบาลขนาดใหญ่
โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลักแบบ ONE-STOP ดังนั้นลูกค้าของ Grand
สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและสะดวกสบายตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึง
และแกรนด์จะบริการอย่างดีที่สุดเพื่อความประทับใจขอลูกค้าทุกท่านล

ข้อควรระวัง
ผลลัพธ์ของศัลยกรรมขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
กรุณาอ้างอิง รูปก่อนหลังศัลยกรรมที่อยู่ในโฮมเพจก่อนนะคะ